Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Ogłoszenia i komunikaty / Wyniki przetargów na zbycie nieruchomości
Wyniki przetargów na zbycie nieruchomości

  INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - dz. nr 216, obręb Centrum

   

  herb_Gliwic

  INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

  Prezydent Miasta Gliwice zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. z 31 października 2014 r. DzU z 2014 r., poz. 1490) informuje, że 13 lipca 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A przeprowadzony został II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 216, obręb Centrum, o pow. 0,0474 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Gliwice ustanowionym do 5 grudnia 2089 r. oraz prawa własności budynku położonego przy ul. Romualda Traugutta 3 w Gliwicach, o pow. użytkowej budynku 268,00 m², stanowiącego własność Gminy Gliwice, wpisane do KW GL1G/00061551/9.

  Cena wywoławcza nieruchomości: 590 000,00 zł netto*
  *Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) nieruchomość obejmująca działkę nr 216, obręb Centrum, zwolniona od opodatkowania podatkiem VAT.

  Do 6 lipca 2021 r. nie wniesiono wadium.
  Przetarg zakończono wynikiem negatywnym.