Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta /Projekty uchwał Rady Miasta (poprz. Rady Miejskiej)

Projekty uchwał Rady Miasta (poprz. Rady Miejskiej)

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Projekty uchwał Rady Miasta (poprz. Rady Miejskiej)

Projekt uchwały (druk nr 13/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 16-05-2024
w sprawie: w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających

Projekt uchwały (druk nr 9/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 16-05-2024
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok

Projekt uchwały (druk nr 8/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 16-05-2024
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice

Projekt uchwały (druk nr 6/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 15-05-2024
w sprawie: zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

Projekt uchwały (druk nr 5/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 15-05-2024
w sprawie: zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych