Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta /Projekty uchwał Rady Miasta

Projekty uchwał Rady Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Projekty uchwał Rady Miasta

Projekt uchwały (druk nr 616/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 15-07-2021
w sprawie: negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Projekt uchwały (druk nr 610/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 15-07-2021
w sprawie: negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie wystosowania apelu do Prezydenta Miasta o podjęcie działań mających na celu upamiętnienie gliwickich ofiar nazizmu

Projekt uchwały (druk nr 615/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 15-07-2021
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania dyrektorów placówek oświatowych

Projekt uchwały (druk nr 614/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 15-07-2021
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

Projekt uchwały (druk nr 609/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 15-07-2021
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

Projekt uchwały (druk nr 608/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 15-07-2021
w sprawie: wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Klimatu i Środowiska z apelem w sprawie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Projekt uchwały (druk nr 593/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 15-07-2021
w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIII/457/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej

Projekt uchwały (druk nr 599/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 15-07-2021
w sprawie: zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Żłobków Miejskich

Projekt uchwały (druk nr 595/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 15-07-2021
w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu przez miasto Gliwice

Projekt uchwały (druk nr 597/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 15-07-2021
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice