Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta /Projekty uchwał Rady Miasta

Projekty uchwał Rady Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Projekty uchwał Rady Miasta

Projekt uchwały (druk nr 550/2021)
Oczekujący
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 2021-04-15
w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie uhonorowania wybuchu III Powstania Śląskiego

Projekt uchwały (druk nr 542/2021)
Oczekujący
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 2021-04-12
w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.251.2021 z dnia 26.03.2021 r.

Projekt uchwały (druk nr 546/2021)
Oczekujący
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 2021-04-14
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej działkę nr 91 obr. Ligota Zabrska, położonej przy ul. Górnej w Gliwicach, stanowiącej własność miasta Gliwice

Projekt uchwały (druk nr 541/2021)
Oczekujący
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 2021-04-09
w sprawie: wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Klimatu i Środowiska o podjęcie działań zmierzających do wsparcia samorządów w walce przeciwko procederom nielegalnego składowania odpadów

Projekt uchwały (druk nr 549/2021)
Oczekujący
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 2021-04-15
w sprawie: regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z targowisk miejskich znajdujących się na terenie miasta Gliwice

Projekt uchwały (druk nr 545/2021)
Oczekujący
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 2021-04-15
w sprawie: - zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta Gliwice

Projekt uchwały (druk nr 544/2021)
Oczekujący
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 2021-04-13
w sprawie: - zmieniający uchwałę w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Gliwice

Projekt uchwały (druk nr 543/2021)
Oczekujący
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 2021-04-13
w sprawie: zwolnienia z części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Gliwice

Projekt uchwały (druk nr 548/2021)
Oczekujący
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 2021-04-14
w sprawie: - zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok

Projekt uchwały (druk nr 547/2021)
Oczekujący
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 2021-04-14
w sprawie: - zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice