Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta /Projekty uchwał Rady Miasta

Projekty uchwał Rady Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Projekty uchwał Rady Miasta

Projekt uchwały (druk nr 804/2022)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 09-06-2022
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Gliwice oraz Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach i stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi w części dotyczącej działania Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice oraz Prezesa Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach

Projekt uchwały (druk nr 792/2022)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 31-05-2022
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach

Projekt uchwały (druk nr 798/2022)
Odrzucony
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 23-05-2022
w sprawie: ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką w Żłobkach Miejskich w Gliwicach

Projekt uchwały (druk nr 785/2022)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 26-05-2022
w sprawie: ustalenia na plaży znajdującej się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice strefy wolnej od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego

Projekt uchwały (druk nr 803/2022)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 02-06-2022
w sprawie: obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały dot. Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej

Projekt uchwały (druk nr 786/2022)
Wycofany z porządku obrad
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 30-05-2022
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie spółki Centrum Sportowo-Rekreacyjne Gliwice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt uchwały (druk nr 799/2022)
Odrzucony
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 01-06-2022
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „dzielnicę Stare Gliwice”

Projekt uchwały (druk nr 790/2022)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 30-05-2022
w sprawie: w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gliwice na lata 2022-2032”

Projekt uchwały (druk nr 787/2022)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 30-05-2022
w sprawie: nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice

Projekt uchwały (druk nr 793/2022)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 31-05-2022
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice