Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta /Projekty uchwał Rady Miasta

Projekty uchwał Rady Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Projekty uchwał Rady Miasta

Projekt uchwały (druk nr 1062/2023)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 07-09-2023
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Projekt uchwały (druk nr 1052/2023)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 05-09-2023
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Teatru Miejskiego w Gliwicach

Projekt uchwały (druk nr 1047/2023)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 05-09-2023
w sprawie: stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi

Projekt uchwały (druk nr 1037/2023)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 07-08-2023
w sprawie: przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej

Projekt uchwały (druk nr 1053/2023)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 06-09-2023
w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej "Opoka" w Gliwicach

Projekt uchwały (druk nr 1055/2023)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 06-09-2023
w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej "Opoka" w Gliwicach ul. Pszczyńska 100

Projekt uchwały (druk nr 1040/2023)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 31-08-2023
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2023 r.

Projekt uchwały (druk nr 1044/2023)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 04-09-2023
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Gliwice oraz nadania jej statutu

Projekt uchwały (druk nr 1041/2023)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 31-08-2023
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Projekt uchwały (druk nr 1042/2023)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 31-08-2023
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach