Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta /Projekty uchwał Rady Miasta

Projekty uchwał Rady Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Projekty uchwał Rady Miasta

Projekt uchwały (druk nr 892/2022)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 10-11-2022
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Projekt uchwały (druk nr 874/2022)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 31-10-2022
w sprawie: obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

Projekt uchwały (druk nr 882/2022)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 31-10-2022
w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego

Projekt uchwały (druk nr 877/2022)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 31-10-2022
w sprawie: włączenia Przedszkola Miejskiego nr 36 w Gliwicach do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach

Projekt uchwały (druk nr 878/2022)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 31-10-2022
w sprawie: wyłączenia Przedszkola Miejskiego nr 36 w Gliwicach z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Gliwicach

Projekt uchwały (druk nr 879/2022)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 31-10-2022
w sprawie: zamiaru przekształcenia niektórych przedszkoli poprzez likwidację dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych

Projekt uchwały (druk nr 876/2022)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 31-10-2022
w sprawie: przekształcenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach, ul. Jana Śliwki 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Gliwicach

Projekt uchwały (druk nr 875/2022)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 31-10-2022
w sprawie: zamiaru przekształcenia niektórych szkół podstawowych poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych

Projekt uchwały (druk nr 880/2022)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 31-10-2022
w sprawie: zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 8 w Gliwicach poprzez likwidację dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zmianę siedziby

Projekt uchwały (druk nr 881/2022)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 31-10-2022
w sprawie: - zmieniająca uchwałę nr XLI/906/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Gliwice