Strona Głowna / Rada Miasta /Projekty uchwał Rady Miasta

Projekty uchwał Rady Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Projekty uchwał Rady Miasta

Projekt uchwały (druk nr 422/2020)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 22-10-2020
w sprawie: stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach

Projekt uchwały (druk nr 394/2020)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 2020-10-14
w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Projekt uchwały (druk nr 414/2020)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 22-10-2020
w sprawie: zaproszenia do osiedlenia na terenie miasta Gliwice rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu

Projekt uchwały (druk nr 399/2020)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 22-10-2020
w sprawie: zaproszenia do osiedlenia na terenie miasta Gliwice rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu

Projekt uchwały (druk nr 398/2020)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 22-10-2020
w sprawie: zaproszenia do osiedlenia na terenie miasta Gliwice rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu

Projekt uchwały (druk nr 397/2020)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 22-10-2020
w sprawie: zaproszenia do osiedlenia na terenie miasta Gliwice rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu

Projekt uchwały (druk nr 396/2020)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 22-10-2020
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie miasta Gliwice rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu

Projekt uchwały (druk nr 421/2020)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 22-10-2020
w sprawie: wyboru sposobu prowadzenia i formy wykonywania zadań własnych z zakresu promocji gminy

Projekt uchwały (druk nr 395/2020)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 22-10-2020
w sprawie: wyboru sposobu prowadzenia i formy wykonywania zadań własnych gminy z zakresu informatyzacji działalności związanej z realizacją zadań publicznych

Projekt uchwały (druk nr 419/2020)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 22-10-2020
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do dnia 16.04.2021 r., z dotychczasowym dzierżawcą, nieruchomości położonej w Gliwicach przy ulicy Lipowej