Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta /Projekty uchwał Rady Miasta

Projekty uchwał Rady Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Projekty uchwał Rady Miasta

Projekt uchwały (druk nr 980/2023)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 08-03-2023
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach

Projekt uchwały (druk nr 979/2023)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 09-03-2023
w sprawie: negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej

Projekt uchwały (druk nr 962/2023)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 08-03-2023
w sprawie: stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantologii wśród społeczności lokalnej

Projekt uchwały (druk nr 959/2023)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 06-03-2023
w sprawie: określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2023 r.

Projekt uchwały (druk nr 981/2023)
Odrzucony
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 09-03-2023
w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/652/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Gliwice na lata 2021-2025.

Projekt uchwały (druk nr 977/2023)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 08-03-2023
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu części nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Ignacego Paderewskiego 51, oznaczonej jako działka nr 639/4, obręb Szobiszowice

Projekt uchwały (druk nr 978/2023)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 08-03-2023
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie kompleksu nieruchomości obejmującego działkę nr 100, obręb Niepaszyce Północ oraz działkę nr 98, obręb Niepaszyce Północ, położonych przy ul. Starogliwickiej w Gliwicach, stanowiących własność miasta Gliwice

Projekt uchwały (druk nr 973/2023)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 08-03-2023
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy użytkowania i obciążenie na okres 10 lat prawem użytkowania nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Słowackiego 58B, na rzecz Społecznego Komitetu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Gliwicach

Projekt uchwały (druk nr 972/2023)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 08-03-2023
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy użytkowania i obciążenie na okres 10 lat prawem użytkowania nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Studziennej 1, na rzecz osób prowadzących Przedszkole Międzynarodowe „Stokrotka” Centrum Doskonałości Małego Dziecka w Gliwicach

Projekt uchwały (druk nr 971/2023)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 08-03-2023
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy użytkowania i obciążenie na okres 10 lat prawem użytkowania nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Magnolii 1a, na rzecz osób prowadzących Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Gliwicach