Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta /Projekty uchwał Rady Miasta

Projekty uchwał Rady Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Projekty uchwał Rady Miasta

Projekt uchwały (druk nr 661/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 07-10-2021
w sprawie: podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

Projekt uchwały (druk nr 635/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 07-10-2021
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice

Projekt uchwały (druk nr 662/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 07-10-2021
w sprawie: zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady Miasta Gliwice, a także ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych

Projekt uchwały (druk nr 660/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 07-10-2021
w sprawie: podtrzymania stanowiska w sprawie petycji w sprawie zmiany metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt uchwały (druk nr 659/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 07-10-2021
w sprawie: negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany uchwały nr XVII/340/2020 Rady Miasta Gliwice w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice

Projekt uchwały (druk nr 655/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 07-10-2021
w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

Projekt uchwały (druk nr 652/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 07-10-2021
w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu przez miasto Gliwice

Projekt uchwały (druk nr 651/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 07-10-2021
w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez miasto Gliwice

Projekt uchwały (druk nr 654/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 07-10-2021
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego

Projekt uchwały (druk nr 653/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 07-10-2021
w sprawie: przyjęcia „Gliwickiego programu osłonowego w zakresie udzielenia pomocy osobom, które ponoszą zwiększone koszty ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych”