Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania

formularz wyszukiwania zapytań i interpelacji
do
Interpelacje i zapytania radnych
Zapytanie
Dotyczy: informacja o nowych punktach monitoringu w mieście
Zapytanie
Dotyczy: Młodzieżowy Dom Kultury
Zapytanie
Dotyczy: pozyskanie do zasobów Miasta tzw. Szuwarka - dz. nr 701 (2)
Zapytanie
Dotyczy: GBO 2022 - zapytania dot. wniosków z terenu Łabędy
Zapytanie
Dotyczy: wykaz zastawionych działek miejskich
Zapytanie
Dotyczy: montaż paneli fotowoltaicznych na stadionie Piasta lub innych obiektach miejskich
Zapytanie
Dotyczy: kurtyny wodne - Szobiszowice
Zapytanie
Dotyczy: opłaty na targowisku przy ul. Lipowej (2)
Zapytanie
Dotyczy: budynek przy ul. Staromiejskiej 10 i 12
Zapytanie
Dotyczy: ogrody działkowe
Zapytanie
Dotyczy: nieruchomość przy ul. Wiosennej 6 (5)
Zapytanie
Dotyczy: nowe wiaty przystankowe - informacja szczegółowa
Zapytanie
Dotyczy: informacje dot. ŚŚM
Zapytanie
Dotyczy: pozyskanie do zasobów Miasta dz. nr 701 - Szuwarek cd.
Zapytanie
Dotyczy: koncepcja gospodarki zielenią przy ul. Płowieckiej
Zapytanie
Dotyczy: budowa spalarni odpadów
Zapytanie
Dotyczy: wykorzystanie terenu działki 471/4 - obręb Przyszówka
Zapytanie
Dotyczy: wycinka drzew w Gliwicach
Zapytanie
Dotyczy: lustro na skrzyżowaniu Św. Andrzeja / Świętojańska
Zapytanie
Dotyczy: przetarg na budowę drogi Dziewanny / Świętojańska
Zapytanie
Dotyczy: stan nawierzchni ulicy Sowińskiego
Zapytanie
Dotyczy: odśnieżanie przystanków autobusowych w Gliwicach
Zapytanie
Dotyczy: gospodarowanie mieszkaniami
Zapytanie
Dotyczy: odśnieżanie - zatok i pętli autobusowych (3)
Zapytanie
Dotyczy: działka nr 630 i 634 - obręb Ligota Zabrska
Zapytanie
Dotyczy: możliwość zwolnienia przedsiębiorców z opłat za koncesję na alkohol
Zapytanie
Dotyczy: budynek przy ul. Narutowicz 9
Zapytanie
Dotyczy: utrzymanie miejskich parków w sezonie zimowym
Zapytanie
Dotyczy: pytania w sprawie GBO - UWAGI
Interpelacja
Dotyczy: farma fotowoltaiczna
Zapytanie
Dotyczy: zagospodarowanie budynku przy ul. Studziennej 6 - tzw. Perełka
Zapytanie
Dotyczy: obniżenie kosztów wynajmu miejskich obiektów
Zapytanie
Dotyczy: zniesienie opłat za reklamy
Zapytanie
Dotyczy: stan realizacji inwestycji - budowa remizy strażackiej w Brzezince, budowa wodnego placu zabaw, bud. ścieżki rowerowej
Zapytanie
Dotyczy: uzgodnienia dot. dojazdu do sklepu Dino - Łabędy (3)
Zapytanie
Dotyczy: naprawa konstrukcji masztu
Interpelacja
Dotyczy: planowana budowa nowego Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Św. Wojciecha w Gliwicach
Zapytanie
Dotyczy: Gliwicki Budżet Obywatelski
Zapytanie
Dotyczy: Gliwicka Starówka - odśnieżanie
Zapytanie
Dotyczy: zmiana nazwy ul. R. Luksemburg
Zapytanie
Dotyczy: przyszłość ul. Młodopolskiej
Zapytanie
Dotyczy: doprowadzenie sieci o wysokich parametrach do budynku przy ul. Żeromskiego 73 A, B,C
Zapytanie
Dotyczy: informacja dotycząca pustostanu przy ul. Żeromskiego 21-29 (dz. nr 1271/1 i 1278/1)
Zapytanie
Dotyczy: parkometry miejskie - możliwość płatności kartą
Zapytanie
Dotyczy: zbycie garaży
Zapytanie
Dotyczy: pozyskanie do zasobów Miasta dz. nr 701 - Szuwarek (6)
Zapytanie
Dotyczy: Gliwicki Obszar Gospodarczy
Zapytanie
Dotyczy: ilości osób korzystających z dofinansowania do opłat za odpady komunalne oraz środków na ten cel wydatkowanych
Zapytanie
Dotyczy: SSM - zadłużenie i sprzęt
Zapytanie
Dotyczy: inf. w temacie inwestycji drogowej na działkach 997 i 998
Zapytanie
Dotyczy: inf. dla mieszkańców ul. Żurawinowej - dot. pobliskich inwestycji
Zapytanie
Dotyczy: stan prawny działki nr 258 obręb Kuźnica
Zapytanie
Dotyczy: pojazdy elektryczne i hybrydowe
Interpelacja
Dotyczy: budowa spalarni śmieci
Zapytanie
Dotyczy: Podatek od kolei
Zapytanie
Dotyczy: Ślaskie Sieci Metropolitarne
Zapytanie
Dotyczy: budowa suchego zbiornika na potoku Cienka
Zapytanie
Dotyczy: nagrody PM
Zapytanie
Dotyczy: ul. Wrzosowa - kaplica (2)
Zapytanie
Dotyczy: ul. Zygmuntowska - przebudowa odcinka
Interpelacja
Dotyczy: kolej metropolitalna – nowe przystanki w Gliwicach
Zapytanie
Dotyczy: gromadzenie odpadów
Zapytanie
Dotyczy: nowy punkty PSZOK - Szobiszowice
Zapytanie
Dotyczy: pilotażowy program do przewozów szkolnych
Zapytanie
Dotyczy: GBO - wybieg dla psów na ul. Piaskowej
Zapytanie
Dotyczy: lokalizacja nowych punktów PSZOK
Zapytanie
Dotyczy: Inwestycje 2021
Zapytanie
Dotyczy: Pytania w sprawie GBO
Zapytanie
Dotyczy: aktu oskarżenia wobec byłego Prezydenta K. Tomali
Zapytanie
Dotyczy: Inwestycja w SP 29
Zapytanie
Dotyczy: prośba o pilną interwencję ws. składowiska odpadów - wydłużenie godzin otwarcia
Zapytanie
Dotyczy: liczba mieszkań zakładowych przekazanych Miastu Gliwice
Zapytanie
Dotyczy: pozyskanie do zasobów Miasta - Szuwarek - dz. nr 701 (5)
Zapytanie
Dotyczy: Odbiór końcowy placu zabaw na ul. Wrzosowej
Zapytanie
Dotyczy: przebudowa łuku ulicy Zygmuntowskiej
Zapytanie
Dotyczy: postój taksówek na giełdzie samochodowej - cd.
Interpelacja
Dotyczy: ograniczenia w odbiorze śmieci w czasie pandemii
Interpelacja
Dotyczy: inwestycje w gminach, w których funkcjonowały PGR-y
Zapytanie
Dotyczy: odkażanie autobusów PKM
Zapytanie
Dotyczy: budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) (7)
Zapytanie
Dotyczy: wykonane prace remontowe i modernizacyjne w łabędzkich szkołach i przedszkolach
Zapytanie
Dotyczy: GBO - przyczyny ujęcia wniosku nr 046 w wykazie zadań skierowanych do głosowania
Zapytanie
Dotyczy: zmiana organizacji ruchu przy ul. Sztygarskiej - ostateczny termin
Zapytanie
Dotyczy: działki nr 188 przy ul. Traktorzystów
Zapytanie
Dotyczy: negatywnej weryfikacja wniosku nr 231 - GBO
Zapytanie
Dotyczy: przejście pomiędzy ulicami W. Stwosza - Tarnogórska
Zapytanie
Dotyczy: gospodarowanie mieszkaniami na terenie Łabęd cd. (3)
Zapytanie
Dotyczy: wycinki drzew podczas budowy Centrum Przesiadkowego w Gliwicach
Interpelacja
Dotyczy: projektu planu budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych
Zapytanie
Dotyczy: montażu tabliczek dzielnicowych
Zapytanie
Dotyczy: budowy ciągu pieszego wzdłuż ul. Rybnickiej
Zapytanie
Dotyczy: działki nr 1110 - obręb Trynek
Zapytanie
Dotyczy: ograniczenia ruchu samochodów przy ul. Klasztornej
Zapytanie
Dotyczy: prac możliwych do wykonania przez MZUK
Zapytanie
Dotyczy: ul.Mechaników 15- zgodność z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Łabęd
Zapytanie
Dotyczy: informacji na temat miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
Zapytanie
Dotyczy: informacji zaplanowanych inwestycji i realizacji zadań dot.ul.Strzelców Bytomskich
Zapytanie
Dotyczy: uciążliwych zapachów wywożonych na pola środków lub nieczystości - weryfikacja pozwoleń
Zapytanie
Dotyczy: działka nr 680/3 obręb Kłodnica
Zapytanie
Dotyczy: daty przekazania terenu dla wykonawcy inwestycji "suchy zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka"
Zapytanie
Dotyczy: informacji na temat liczby, przedmiotu i wyników interwencji przez SM w 2020 roku
Zapytanie
Dotyczy: przekazanie uaktualnionych danych dotyczących zakresu i kosztów prac związanych z wymianą źródeł ciepła w lokalach komunalnych
Zapytanie
Dotyczy: drogi dojazdowe do zachodniej obwodnicy
Zapytanie
Dotyczy: programu "Kolej +" - nowy przystanek w Sośnicy
Zapytanie
Dotyczy: Program "Kolej +" - nowy przystanek Gliwice-Czechowice
Zapytanie
Dotyczy: informacji dot. budynku zlokalizowanego przy ul. Wawelskiej
Zapytanie
Dotyczy: inf. szczeg. dot. mieszkań zlokalizowanych na terenie Sośnicy
Zapytanie
Dotyczy: informacji dot. działek należących do gminy zlokalizowanych w Sośnicy
Zapytanie
Dotyczy: garaże blaszane na terenie Łabęd (3)
Zapytanie
Dotyczy: szczepień ochronnych dla seniorów
Zapytanie
Dotyczy: procedury wyboru radnego biorącego udział w pracach komisji konkursowej - nagrody PM za osiągnięcia w dziedzinie kultury
Zapytanie
Dotyczy: zakresu działań ratownictwa wodnego
Zapytanie
Dotyczy: planowanej budowy drogi na Ostropie
Zapytanie
Dotyczy: inf. szczegółowych dot. mobilnego monitoringu na skwerze przy ul. Narutowicza i ul. A. Jagiellonki
Zapytanie
Dotyczy: działań szkoleniowych prowadzonych na terenie jednostek wojskowych zlokalizowanych przy ul. Andersa 57
Zapytanie
Dotyczy: ograniczenia ilości uczestników w uroczystości zawarcia związku małżeńskiego
Zapytanie
Dotyczy: budowy przejścia/przejazdu podziemnego w ramach inwestycji budowy zachodniej obwodnicy Miasta Gliwice na odcinku ul. Sowińskiego-Daszyńskiego
Zapytanie
Dotyczy: stanu prawnego nieruchomości przy ul. Bł. Czesława i ul. Św. Cecylii 1
Zapytanie
Dotyczy: gospodarowania mieszkaniami - Łabędy (2)
Zapytanie
Dotyczy: przebudowy układu drogowego w rejonie stacji PKP w Łabędach
Zapytanie
Dotyczy: zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Łabęd - stan prac
Zapytanie
Dotyczy: kwietnika "lokomotywy" - Trynek
Zapytanie
Dotyczy: gliwickich placów zabaw - żagle przeciwsłoneczne
Zapytanie
Dotyczy: gospodarowania mieszkaniami - Łabędy
Zapytanie
Dotyczy: zbiornika retencyjnego na potoku DOA (6)
Interpelacja
Dotyczy: Woonerf na ul. o Jana Siemińskiego
Zapytanie
Dotyczy: realizacji projektu "Streetworking Gliwice"
Zapytanie
Dotyczy: malowania linii oddzielających miejsca parkingowe
Zapytanie
Dotyczy: systemu Płatnego Parkowania (2)
Zapytanie
Dotyczy: tężni solankowej - możliwość wejścia z psem na teren tężni (3)
Zapytanie
Dotyczy: projektu "Gliwicki Barometr"
Zapytanie
Dotyczy: kosztu i terminu zakończenia remontu przystanku przy ul. Mechaników
Zapytanie
Dotyczy: pytań opinii publicznej wśród mieszkańców Gliwic
Zapytanie
Dotyczy: udostępniania danych z Wydziału Spraw Obywatelskich
Zapytanie
Dotyczy: zmiany w gliwickiej Strefie Płatnego Parkowania
Zapytanie
Dotyczy: czynników wpływających na wzrost kosztów odbioru odpadów komunalnych
Zapytanie
Dotyczy: budowy łącznika drogowego pomiędzy ul. Andersa, a ul. Kozielską
Zapytanie
Dotyczy: stanu sieci gazowniczej przy ul. Rodzinnej
Zapytanie
Dotyczy: pozyskania działki 701, obręb Przyszówka
Zapytanie
Dotyczy: liczby przypadków zachorowań na COVID-19 wśród pracowników Urzędu Miejskiego
Zapytanie
Dotyczy: huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych
Zapytanie
Dotyczy: ogródków działkowych przy ulicy Żernickiej
Zapytanie
Dotyczy: osiedlowych tablic informacyjnych - oś. Sikornik
Zapytanie
Dotyczy: sposoby płatności w SPP
Zapytanie
Dotyczy: wykup garaży ul. Kosmonautów - dz. nr 122 obr. Przyszówka
Zapytanie
Dotyczy: pawilonu przy ul. Strzelców Bytomskich położonego na działce nr 262 - przeznaczenie oraz koszty prac remontowo-adaptacyjnych
Zapytanie
Dotyczy: uszkodzony starodrzew w rejonie Wilczych Dołów
Zapytanie
Dotyczy: wycinka drzew na osiedlu Milenium
Zapytanie
Dotyczy: Strefa Płatnego Parkowania
Zapytanie
Dotyczy: remont ul. Czarnieckiego
Zapytanie
Dotyczy: doposażenia placów zabaw w ramach konkursu Gliwickie place zabaw
Zapytanie
Dotyczy: prace związane z wycinką i pielęgnacją drzew ul. Partyzantów, ul. Wolności
Zapytanie
Dotyczy: stan techniczny nawierzchni na Alei Przyjaźni - odcinek między ul. Zwycięstwa a Dworcową
Zapytanie
Dotyczy: Gliwicki Pakiet Pomocowy dla Przedsiębiorców
Zapytanie
Dotyczy: zasady funkcjonowania Wydziału Komunikacji- otwarcie dla mieszkańców
Zapytanie
Dotyczy: reguły przyjmowania korespondencji mailowej w UM Gliwice
Zapytanie
Dotyczy: zły stan nawierzchni ul. Orląt Śląskich - zapytanie o remont
Zapytanie
Dotyczy: Marina Gliwice
Zapytanie
Dotyczy: stacja transformatorowa G 639 - zarośniecie krzewami - Wójtowa Wieś
Zapytanie
Dotyczy: ROD "Nad Stawem"
Zapytanie
Dotyczy: konsultant ds. chorób zakaźnych
Zapytanie
Dotyczy: status ul. Spokojnej
Zapytanie
Dotyczy: realizacji zadań ze środków finansowych PFRON
Zapytanie
Dotyczy: wykup garaży w rejonie ul. Kosmonautów i Piaskowej
Zapytanie
Dotyczy: działka 428/2, obręb Łabędy - drzewa
Zapytanie
Dotyczy: zlecenie czyszczenia i koszenia potoku Cienka w Gliwicach Bojkowie
Interpelacja
Dotyczy: bezpłatne wykonywanie testów dla personelu medycznego w punkcie drive-thru
Zapytanie
Dotyczy: przebudowa układu drogowego w rejonie stacji PKP w Łabędach
Zapytanie
Dotyczy: ograniczenie koszenia traw ze względu na warunki atmosferyczne
Zapytanie
Dotyczy: działania minimalizujące skutki suszy
Zapytanie
Dotyczy: wstrzymanie koszenia trawników z powodu suszy
Zapytanie
Dotyczy: Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników
Zapytanie
Dotyczy: wsparcie dla DPS-ów i Szpitala Miejskiego
Zapytanie
Dotyczy: kategoria dróg w Łabędach
Zapytanie
Dotyczy: funkcjonowanie Piast Gliwice S.A. (2)
Zapytanie
Dotyczy: zbiornik retencyjny na Potoku DOA (4)
Zapytanie
Dotyczy: badania drive-thru
Zapytanie
Dotyczy: funkcjonowanie targowiska przy ul. Lipowej w czasie trwania pandemii (2)
Interpelacja
Dotyczy: zbiornik retencyjny na potoku DOA (3)
Zapytanie
Dotyczy: Realizacja zadania w ramach GBO - SP-32
Zapytanie
Dotyczy: uporządkowanie terenu oraz oświetlenie uliczne przy ul. Radosnej
Zapytanie
Dotyczy: funkcjonowania Piasta Gliwice SA
Zapytanie
Dotyczy: nasadzenia drzew i krzewów - Łabędy
Zapytanie
Dotyczy: deratyzacja budynku po starym komisariacie Policji przy ul. Horsta Bienka (dz. nr 42, obr. Zatorze)
Zapytanie
Dotyczy: liczba respiratorów inwazyjnych, podstawowych środków ochrony i wykonywanych testach
Zapytanie
Dotyczy: funkcjonowania targowiska przy ul. Lipowej w czasie trwania pandemii koronawirusa
Zapytanie
Dotyczy: utworzenie bazy informacji na czas stanu zagrożenia epidemiologicznego
Zapytanie
Dotyczy: dot. danych miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Zapytanie
Dotyczy: wprowadzenie zakazu wstępu na miejskie place zabaw dla dzieci i siłownie zewnętrzne w okresie stanu zagrożenia epidemicznego
Zapytanie
Dotyczy: zawieszenie opłat w strefie płatnego parkowania
Zapytanie
Dotyczy: plan rozbudowy ciągu pieszo - rowerowego na Trynku
Zapytanie
Dotyczy: wykonanie koncepcji projektowej rozbudowy dróg rowerowych - firma INKOM S.C.
Zapytanie
Dotyczy: inf. w zakresie gospodarki odpadami
Interpelacja
Dotyczy: program wymiany azbestu
Interpelacja
Dotyczy: remont ulicy Chorzowskiej
Zapytanie
Dotyczy: przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej - ul. Sikorskiego 42
Zapytanie
Dotyczy: stan prawny i utwardzenie odcinka ul. Niepaszyckiej
Zapytanie
Dotyczy: udostępnienie danych z Wydziału Spraw Obywatelskich
Zapytanie
Dotyczy: organizacja zajęć "aqua aerobiku dla seniorów" w roku 2020
Zapytanie
Dotyczy: postępowanie komunalizacyjne - dz. nr 1304 i 1306
Zapytanie
Dotyczy: środki z PFRON
Zapytanie
Dotyczy: reforma strefy Płatnego Parkowania
Zapytanie
Dotyczy: firma ISOVER Polska Saint Gobain - emisja spalin
Zapytanie
Dotyczy: plan zagospodarowania terenu działek nr 736/4 i 736/5
Zapytanie
Dotyczy: brakujący fragment drogi rowerowej na ul. Kujawskiej - pomiędzy autostradą A1, a rzeką Kłodnicą
Zapytanie
Dotyczy: potencjalne utworzenie ruchu jednokierunkowego - ul. Reja
Zapytanie
Dotyczy: ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich - przygotowania do budowy
Zapytanie
Dotyczy: pustostan przy ul. Żeromskiego 21-29 (nr dz. 1274/1 i 1278/1)
Zapytanie
Dotyczy: zagospodarowanie budynku przy ul. Wawelskiej 3
Zapytanie
Dotyczy: stan drzewa rosnącego w sąsiedztwie nowo powstałych budynków przy ul. Zygmuntowskiej 80A i 80B
Zapytanie
Dotyczy: ustawienie ekranów dzwiękochłonnych wzdłuż DK88 - na wys. Żerniki - Obrońców Pokoju
Zapytanie
Dotyczy: etapy zaawansowania prac na wymienionych inwestycjach miejskich
Zapytanie
Dotyczy: budowa wybiegu dla psów na tzw. bulwarach Kłodnicy, przy alejce pomiędzy ulicami Wybrzeże Wojska Polskiego i ul. Orlickiego
Zapytanie
Dotyczy: wyposażenie pływalni Neptun w fantom + dodatkowe informacje
Zapytanie
Dotyczy: inf. dot. nieruchomości przy ul. Poznańskiej
Zapytanie
Dotyczy: wykonanie prac porządkowych na terenie działki nr 337 obręb Stare Łabędy
Zapytanie
Dotyczy: dot. regulacji stanu prawnego gruntu - dz. nr 1151/1
Zapytanie
Dotyczy: zapytanie w trybie ustawy o samorządzie gminnym - dot. komisji lub innych ciał, do których należą/należeli radni Rady Miasta Gliwice
Zapytanie
Dotyczy: ul. Rodzinna - dot. wykazu ulic do remontu w roku 2020
Zapytanie
Dotyczy: zalewanie działek nr 288 i 245 onr. Kuźnica - przeciwdziałanie
Zapytanie
Dotyczy: budowa boiska przy ul. Fiołkowej 26
Zapytanie
Dotyczy: zalewanie drogi i piwnic okolicznych budynków - ul. Św. Mikołaja
Zapytanie
Dotyczy: plac zabaw przy Żłobku Miejskim w Sośnicy
Zapytanie
Dotyczy: zagospodarowanie działek nr 1450 i 1975 - na parking przy Żłobku Miejskim w Sośnicy
Interpelacja
Dotyczy: opracowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji podwórek na terenie miasta
Zapytanie
Dotyczy: informacje dot. nieruchomości przy ul. Poznańskiej 3
Zapytanie
Dotyczy: przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej - ul. Sikorskiego 1
Interpelacja
Dotyczy: wykaz działek na terenie Miasta Gliwice będących współwłasnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń i miasta Gliwice
Zapytanie
Dotyczy: udostępnienie dokumentacji związanej z budową boiska typu ORLIK przy ZSO nr 14
Zapytanie
Dotyczy: współpraca Miasta Gliwice z zarządcą basenu NEPTUN przy ul. Dzionkarzy 1
Zapytanie
Dotyczy: remont mieszkań komunalnych planowany na rok 2020 - Łabędy
Zapytanie
Dotyczy: nieprawidłowości przy budowie wiaty śmietnikowej - dz. nr 255, obręb Zatorze
Zapytanie
Dotyczy: zmiana systemu ogrzewania na terenie Łabęd w 2019 r. - zakres i koszty
Zapytanie
Dotyczy: inf. dot. wskazanych zadań inwestycyjnych w 2020 r. - budżet Miasta
Zapytanie
Dotyczy: przebudowa układu drogowego w rejonie stacji PKP w Łabędach
Zapytanie
Dotyczy: pozyskanie do zasobów Miasta dz. nr 701
Zapytanie
Dotyczy: informacje o "małych klubach sportowych
Zapytanie
Dotyczy: remont obiektu ul. Jagiellonki 5
Zapytanie
Dotyczy: wątpliwości dot. możliwości wykorzystywania miejsc parkingowych - chodnik
Zapytanie
Dotyczy: organizacja miejskich obchodów dnia osób niepełnosprawnych
Zapytanie
Dotyczy: rozbiórka blaszanego kiosku na ul. Łanowej
Zapytanie
Dotyczy: zakończenie inwestycji PEC w Łabędach
Zapytanie
Dotyczy: remont chodnika na ul. Rybnickiej
Zapytanie
Dotyczy: droga rowerowa wzdłuż ul. Kozielskiej
Zapytanie
Dotyczy: remont ulicy Biegusa
Zapytanie
Dotyczy: program "Przyjazne Podwórko"
Zapytanie
Dotyczy: składowisko odpadów w Sośnicy
Zapytanie
Dotyczy: dot. zamieszczonych na facebooku komentarzy w sprawie objazdu prze SM dzielnicy Łabędy
Zapytanie
Dotyczy: dot. robót budowlanych przy Zachodniej Bramie Metropolii Silesia- Centrum Przesiadkowe w Gliwicach
Zapytanie
Dotyczy: wątpliwości dot. możliwości wykorzystywania miejsc parkingowych - chodnik
Zapytanie
Dotyczy: podłączenie do kanalizacji posesji przy ul. Odrowążów
Zapytanie
Dotyczy: przeszkolenie dla seniorów z obsługi tabletów
Zapytanie
Dotyczy: rozebranie zniszczonego szaletu na ul. PoniatowskiegO
Zapytanie
Dotyczy: montaż 21 lamp hybrydowych oraz solarnych przy ul. Sztabu Powstańczego - w systemie zaprojektuj i wybuduj
Zapytanie
Dotyczy: zagospodarowanie dz. nr 1314, obręb Szobiszowice
Zapytanie
Dotyczy: obowiązek likwidacji źródeł ciepła
Zapytanie
Dotyczy: zakończenie trzy etapowej inwestycji PEC - Łabędy
Zapytanie
Dotyczy: Dzienny Dom Seniora + /ul. partyzantów 30
Zapytanie
Dotyczy: sieć ciepłownicza w rejonie ul. Strzelców Bytomskich
Zapytanie
Dotyczy: dot. nawożenia działki nr 114 obr. Przyszówka - wpływ na gospodarkę wodną
Zapytanie
Dotyczy: plan prac w zakresie pielęgnacji, wycinki i nasadzeń drzew
Zapytanie
Dotyczy: nieruchomości znajdujące się w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice
Zapytanie
Dotyczy: umowa/y najmu na działce nr 66/2 obr. Łabędy - bud. ul. Jagiellonki 1
Zapytanie
Dotyczy: zakaz wjazdu dla pojazdów o nośności powyżej 7 ton - wykaz ulic w Łabędach
Zapytanie
Dotyczy: zły stan budynku mieszkalnego przy ul. Miłej 3-5
Zapytanie
Dotyczy: prośba o informację w sprawie budynku usytuowanego na działce 1314 - obręb Szobiszowice
Zapytanie
Dotyczy: baza treningowa - Piast Gliwice
Zapytanie
Dotyczy: problem przepełnienia i dwuzmianowości w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Reymonta
Zapytanie
Dotyczy: asystent osoby niepełnosprawnej
Zapytanie
Dotyczy: dot. opieki wytchnieniowej
Interpelacja
Dotyczy: at zmiany organizacyjne dot. gliwickiego woonerfu przy ul. Siemińskiego
Zapytanie
Dotyczy: usprawnienie świateł na skrzyżowaniu ulic Nowy Świat - Kościuszki - Kochanowskiego
Zapytanie
Dotyczy: likwidacja znaku "strefa zamieszkania" - inf. o wniosku do ZDM
Zapytanie
Dotyczy: lokal KOMU HUMMUS - ul. Plebańska - zajęcie pasa chodnika
Zapytanie
Dotyczy: pozyskanie do zasobów Miasta Gliwice działki nr 229 obr. Łabędy
Zapytanie
Dotyczy: pozyskanie przez Miasto Gliwice działki nr 701, obręb Przyszówka tzw. Szuwarek
Zapytanie
Dotyczy: stan realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych z zagospodarowaniem terenu.
Zapytanie
Dotyczy: uszkodzenie nowego chodnika dla pieszych przy ul. Majkowskiego
Zapytanie
Dotyczy: inf. szczegółowe dot. mobilnego monitoringu na skwerze przy ul. Narutowicza
Zapytanie
Dotyczy: dostęp do sieci ciepłowniczej w Łabędach
Zapytanie
Dotyczy: działka nr 26 - wizja lokalna Urzędu Marszałkowskiego - przyczyna i cel
Interpelacja
Dotyczy: budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Odrowążów i ul. Wielickiej
Zapytanie
Dotyczy: sieć ciepłownicza w rejonie ul. Strzelców Bytomskich
Zapytanie
Dotyczy: sieć ciepłownicza w rejonie ul. Strzelców Bytomskich (2)
Zapytanie
Dotyczy: zasady przetargu na projekt i budowę zachodniej obwodnicy ul. Sowińskiego a ul. Daszyńskiego
Zapytanie
Dotyczy: projekt dostosowania Willi Caro do potrzeb osób niepełnosprawnych
Zapytanie
Dotyczy: Zachodnia część obwodnicy miasta - odcinek od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego
Zapytanie
Dotyczy: niewłaściwa gospodarka odpadami - przydomowe ogródki i garaże
Zapytanie
Dotyczy: ul. Partyzantów 6 - nieprawidłowe przycięcie dwóch drzew
Zapytanie
Dotyczy: możliwość budowy drogi przez Miasto Gliwice w ciągu ul. Wierzbickiego
Zapytanie
Dotyczy: możliwość nabycia praw do lokalu komunalnego
Zapytanie
Dotyczy: budowa fragmentu drogi gminnej - początek ul. Pelikana
Zapytanie
Dotyczy: budowa nowego osiedla Mieszkaniowego zlokalizowanego w obrębie ul. Karolinki i ul. Mieszka w Gliwicach
Zapytanie
Dotyczy: koszty realizacji zadania budowy górki saneczkowej w Dzielnicy Wojska Polskiego
Zapytanie
Dotyczy: dostęp mieszkańców do placu zabaw zlokalizowanych przy jednostkach oświatowych
Zapytanie
Dotyczy: informacja o lokalu socjalnym przy ul. Franciszkańskiej 22/5
Zapytanie
Dotyczy: skwer przy ul. Wolności
Zapytanie
Dotyczy: zamknięcie lokali gastronomicznych na Rynku w dniu 19.05.2019 r. (w czasie i po meczu PIAST) (2)
Zapytanie
Dotyczy: staw zlokalizowany na działce nr 166/7 (obręb Kłodnica)
Zapytanie
Dotyczy: ceny karnetów na sezon 2019/2020
Zapytanie
Dotyczy: Marina Gliwice
Zapytanie
Dotyczy: teren przy tzw. Szuwarku - dz. nr 701 obr. Przyszowice, dz. nr 74/1 obr. Łabędy
Zapytanie
Dotyczy: gospodarka wodno-ściekowa KSSE
Zapytanie
Dotyczy: wymiana opraw oświetlenia ulicznego na łabędzkich ulicach
Zapytanie
Dotyczy: sieć ciepłownicza w rejonie ul. Strzelców Bytomskich
Zapytanie
Dotyczy: konstrukcji kwietnikowej przy ul. Pszczyńskiej i Bojkowskiej
Zapytanie
Dotyczy: sprawdzenia poziomu hałasu
Zapytanie
Dotyczy: koszenia traw w granicach pasa ruchu drogowego
Zapytanie
Dotyczy: koszenia trawy na działce numer 256 obręb Zatorze
Zapytanie
Dotyczy: prac gwarancyjnych na skwerze przy ul. Wolności
Zapytanie
Dotyczy: organizacji ruchu wokół ul. Kowalskiej i Powroźniczej
Zapytanie
Dotyczy: znaków informacyjnych w Szobiszowicach
Zapytanie
Dotyczy: boksy na śmieci - informacje prawno-budowlane
Zapytanie
Dotyczy: grunty i nieruchomości z nieuregulowanym stanem prawnym
Zapytanie
Dotyczy: zamknięcie lokali gastronomicznych na Rynku dnia 19.05.2019 r. w czasie i po meczu
Zapytanie
Dotyczy: zakres koniecznych i niezbywalnych informacji przekazywanych w trakcie zgłaszania zdarzenia
Interpelacja
Dotyczy: budowa nowego parkingu przy Cmentarzu Centralnym w Gliwicach
Zapytanie
Dotyczy: BO - realizacja wniosku nr 292 - Stare Gliwice (zakup sprzętu sportowego)
Zapytanie
Dotyczy: prace remontowe przy ul. Jagiellońskiej (2)
Zapytanie
Dotyczy: opieszałość w zdemontowaniu starych słupów latarni przy ul. Częstochowskiej
Zapytanie
Dotyczy: remont budowy nowego mostu nad Kłodnicą przy ul. Wrocławskiej
Zapytanie
Dotyczy: BO - organizacja imprez dla seniorów w wieku 65+ na terenie osiedla Łabędy - wybór oferenta
Zapytanie
Dotyczy: dot. osób niedopuszczonych do egzaminu maturalnego w roku 2019
Zapytanie
Dotyczy: problemy zabudowań osiedla przy ul. Dworskiej
Zapytanie
Dotyczy: opryski przeciwko kleszczom
Zapytanie
Dotyczy: remont nawierzchni chodnika przy ul. Rybnickiej, na odcinku od Żwirki i Wigury do Bardowskiego
Zapytanie
Dotyczy: rozszerzenie strefy parkowania
Zapytanie
Dotyczy: użytkowanie działki nr 627 - Willa Caro
Zapytanie
Dotyczy: doświetlenia skweru przy ul. Poniatowskiego - Czarnieckiego - Żółkiewskiego - Wolskiego
Zapytanie
Dotyczy: utworzenie miejsc parkingowych - dz. nr 1302/2, 1307, 1306, 1304
Zapytanie
Dotyczy: plany remontowe na rok 2019 - ul. Tuwima i Batorego - Łabędy
Zapytanie
Dotyczy: turnusy rehabilitacyjne ze środków PFRON
Zapytanie
Dotyczy: remont drogi oraz budowa oświetlenia wokół ul. Tarnogórskiej 142 A,B,C
Zapytanie
Dotyczy: modernizacja skweru przy ul. Poniatowskiego -Czarnieckiego-Żółkiewskiego - Wolskiego
Zapytanie
Dotyczy: podłączenie do sieci wodociągowej działki nr 1486, na terenie Dzielnicy Żerniki
Zapytanie
Dotyczy: ustawienie znaku z nazwą ul. Paralotniarzy
Zapytanie
Dotyczy: dochody z tytułu opłaty targowej w roku 2018
Zapytanie
Dotyczy: remont części ul. Dziewanny
Interpelacja
Dotyczy: planowane uroczystości upamiętniające rocznice wybuchu Powstań Śląskich
Zapytanie
Dotyczy: statystyka wypożyczeń rowerów w sezonie 2018 na terenie Łabęd
Zapytanie
Dotyczy: tereny przy tzw. Szuwarku - dz. nr 701 i 74/1
Zapytanie
Dotyczy: Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej rejonu ulic: Bardowskiego, Szybowcowej, Spadochroniarzy, Paralotniarzy, Pietrusińskiego, Ossowskiego, Równej, Krasickiego i Florrera
Zapytanie
Dotyczy: Marina Gliwice - zmiana lokalizacji
Zapytanie
Dotyczy: plany miasta wobec działki nr 62 - obręb Kuźnica
Interpelacja
Dotyczy: Ośrodki dla kobiet w mieście Gliwice
Zapytanie
Dotyczy: wykorzystanie terenu gminnej działki nr 428/2 Obręb Łabędy
Zapytanie
Dotyczy: zmiana właściciela nieruchomości, położonych na działkach nr 429, 434, 435 - Obręb Łabędy
Zapytanie
Dotyczy: etap planowania budowy nowej remizy OSP w Brzezince
Zapytanie
Dotyczy: realizacja ścieżki rowerowej - równolegle do ul. Toszeckiej w kierunku OW Czechowice
Zapytanie
Dotyczy: możliwość finansowej partycypacji miasta w realizacji zadań związanych z działalnością ogródków działkowych
Zapytanie
Dotyczy: brak działań przy remoncie ulicy Jagiellońskiej
Zapytanie
Dotyczy: etap realizacji budowy obiektów sportowych przy ZSO nr 2 - ul. Partyzantów
Zapytanie
Dotyczy: gospodarka wodna KSSE - stan przygotowań do realizacji niezbędnych zadań inwestycyjnych
Interpelacja
Dotyczy: dot. gospodarki niskoemisyjnej w Gliwicach
Zapytanie
Dotyczy: kontynuacja remontu na ul. Kunickiego - Trynek
Zapytanie
Dotyczy: w sprawie dokumentowania osiąganych dochodów przez studentów, starających się o mieszkanie z zasobów Miasta Gliwice
Zapytanie
Dotyczy: korekta fragmentu jezdni - ul Zygmuntowska (2)
Zapytanie
Dotyczy: ul. A. Jagiellonki - budowa domu/ów wielorodzinnych
Interpelacja
Dotyczy: miejskie "M" - nowe zasady najmu lokali gminnych
Zapytanie
Dotyczy: naprawa urządzeń znajdujących się w Parku Sensorycznym
Zapytanie
Dotyczy: skrzyżowanie na ul. Ustrzyka/Toszecka - sygnalizacja świetlna
Zapytanie
Dotyczy: budynek przy ul. Staromiejskiej - kolejne uszkodzenia
Interpelacja
Dotyczy: oddziały i gabinety ginekologiczne przystosowane dla pacjentów z niepełnosprawnością
Zapytanie
Dotyczy: dot. miejskiej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
Zapytanie
Dotyczy: skwer przy ul. Wolności (dewastacja mienia miasta)
Zapytanie
Dotyczy: stan skweru przy ul. A. Jagiellonki
Zapytanie
Dotyczy: wgląd do dokumentacji związanej z budową monitoringu
Zapytanie
Dotyczy: ul. Spacerowa-regulacja własności gruntów, remont drogi
Zapytanie
Dotyczy: siłownia na wolnym powietrzu - Ostropa
Zapytanie
Dotyczy: wybieg dla psów na Osiedlu Zatorze
Zapytanie
Dotyczy: koszt wykonania i montażu belki ostrzegawczej do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Wolności
Interpelacja
Dotyczy: ustanowienie bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego
Zapytanie
Dotyczy: Łabędy - wykaz dróg gminnych publicznych i niepublicznych, na których nie ma oświetlenia ulicznego
Zapytanie
Dotyczy: ul. Zygmuntowska - korekta fragmentu drogi
Zapytanie
Dotyczy: ul. Strzelców Bytomskich - remont nawierzchni
Zapytanie
Dotyczy: tereny przy tzw. Szuwarku - dz. nr 701 i 74/1
Zapytanie
Dotyczy: ul. Graniczna - montaż sygnalizacji świetlnej lub spowalniaczy
Zapytanie
Dotyczy: wykonane prace na terenie Łabęd przez PWiK w 2018 i plan prac na 2019
Zapytanie
Dotyczy: złu stan dróg - ul. Kozielska 220 A-G, Snopowa, Siemińskiego /Powstańców Warszawy i Daszyńskiego
Zapytanie
Dotyczy: ul. Jagiellonki 1 - budowa domu wielorodzinnego (zaawansowanie prac)
Zapytanie
Dotyczy: ul. Partyzantów 30 - Dom Dziennego Pobytu
Zapytanie
Dotyczy: ul. Wazów - statut prawny
Zapytanie
Dotyczy: Marina Gliwice - zmiana lokalizacji
Zapytanie
Dotyczy: budynek przy ul. Staromiejskiej - kolejne uszkodzenia
Interpelacja
Dotyczy: gospodarka wodna - KSSE
Zapytanie
Dotyczy: nadmierne oświetlenie terenów przy KSSE
Zapytanie
Dotyczy: koszt montażu belki na dojeździe do wiaduktu na ul. Wolności
Interpelacja
Dotyczy: prace nad siecią 5G
Interpelacja
Dotyczy: ws. konsekwencji likwidacji 10-15 miejsc postojowych w Centrum
Interpelacja
Dotyczy: gospodarka wodna KSSE - stan prac
Zapytanie
Dotyczy: zarządzanie targowiskiem miejskim przy ul. Lipowej
Interpelacja
Dotyczy: ustanowienia bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego
Interpelacja
Dotyczy: wstrzymania prac budowlanych w celu zapobieżenia zniszczenia przestrzeni architektonicznej - Rynek
Zapytanie
Dotyczy: stanu technicznego budynku