Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Gliwicka Inicjatywa Lokalna

Gliwicka Inicjatywa Lokalna

Gliwicka_Inicjatywa_Lokalna-logotyp-wersja-podstawowa

Gliwicka Inicjatywa Lokalna 2024

Ogólne zasady

Podstawowym aktem prawnym regulującym na poziomie kraju kwestię inicjatyw lokalnych jest ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z przepisami Gliwicka Inicjatywa Lokalna w szczególny sposób promować ma bezpośrednie zaangażowanie wnioskodawców w realizację zadań publicznych. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły, które muszą mieścić się w katalogu zadań wskazanych we wspomnianej powyżej ustawie. Aby ubiegać się o wsparcie miasta dla inicjatywy lokalnej, konieczne jest włączenie się wnioskodawców w realizację zadania. Można zadeklarować świadczenie pracy społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe. Procedurę Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej dopełniają  poniższe dokumenty:

Wybór zadań do realizacji w 2024 roku nastąpi do 15 listopada 2023 roku.

Na wsparcie zadań wybranych do realizacji w 2024 roku zaplanowano łącznie 818 350 zł (w 7 pulach na realizację zadań w zakresach określonych w art. 19 b ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, oraz 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Rejestr złożonych wniosków jest dostępny w zakładce "Rejestry" (link do rejestru).

Składanie wniosków

Wnioski złożone do 18 sierpnia 2023 roku podlegają systematycznej procedurze oceny nie później niż do 3 listopada 2023 roku, a zadania wybrane do realizacji zostaną wprowadzone do budżetu miasta na rok 2024 (i na lata kolejne w przypadku zadań wieloletnich).

Wnioski złożone po 18 sierpnia 2023 roku podlegają systematycznej procedurze oceny, przeprowadzanej niezwłocznie po ich złożeniu, a zadania wybrane do realizacji zostaną wprowadzone do budżetu miasta na rok 2025 (i na lata kolejne w przypadku zadań wieloletnich).

Składając wniosek warto skorzystać z pomocniczego formularza wniosku, który stanowi załącznik do przedmiotowego zarządzenia Prezydenta Miasta.

Pomocniczy formularz wniosku w formacie pdf

Pomocniczy formularz wniosku w formacie doc

Pomocniczy wzór oświadczenia władającego nieruchomością

 

Sugeruje się następujące miejsca składania wniosków:

  • pisemnie w siedzibie Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1 w godzinach urzędowania lub listownie na powyżej wskazany adres Centrum; o dacie złożenia wniosku decyduje data nadania,

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Centrum: gods@gods.gliwice.eu,

  • za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrzynki Centrum: /GCOP/SkrytkaESP; wniosek należy złożyć poprzez wybranie usługi „pismo ogólne”, dodając wypełniony wniosek,

  • pisemnie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – w Biurze Obsługi Interesantów oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania.

 

Poprzednie edycje:

Informacje o wnioskach złożonych w 2022 r.

Informacje o wnioskach złożonych w 2021 r.

Informacja o wnioskach złożonych w 2019 r. 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Baron
Data wytworzenia informacji2021-04-13 09:42:40
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2021-04-13 09:42:40
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana czcionkiEwa Baron31-01-2023 13:10:43
2formatowanieAnita Koczorek31-01-2023 13:08:54
3Zmiana czcionkiEwa Baron31-01-2023 13:08:08
4.Anita Koczorek31-01-2023 13:06:24
5Zmiana czcionkiEwa Baron31-01-2023 13:06:23
6Ujednolicenie czcionkiEwa Baron31-01-2023 12:51:00
7dodano grafikęAdam Dersiewicz31-01-2023 12:45:25
8Usunięto LOGOEwa Baron31-01-2023 12:43:45
9Poprawa LOGOEwa Baron31-01-2023 12:42:39
10Dodano LOGOEwa Baron31-01-2023 12:41:27
11Utworzenie dokumentuTomasz Bartel13-04-2021 09:42:40