Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Urząd Miejski w Gliwicach / Numery kont bankowych

Numery kont bankowych

Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Gliwicach

UWAGA!!!
Do 29 kwietnia 2022 r. włącznie, wpłaty dokonane na dotychczasowe indywidualne rachunki w ING Banku Śląskim z tytułu:

 • czynszu dzierżawnego nieruchomości miasta Gliwice i Skarbu Państwa,
 • opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości miasta Gliwice i Skarbu Państwa,
 • rocznych opłat przekształceniowych (dotychczasowych nieruchomości miasta Gliwice i Skarbu Państwa),
 • podatków i opłat lokalnych,
 • opłaty skarbowej

będą automatycznie przekazywane na odpowiednie rachunki w Banku Millennium S.A. (obecnie obsługującym UM).


Poniżej przedstawiamy wykaz rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na jakie można dokonywać wpłat z różnych tytułów:

Na rachunek w Banku Millennium S.A. numer 20 1160 2202 0000 0005 0905 4504 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

 • podatków i opłat lokalnych, tj. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej (w przypadku braku informacji o indywidualnym rachunku podatnika w ramach Systemu Indywidualnych Płatności Masowych),

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku
IBAN : PL20 1160 2202 0000 0005 0905 4504 Numer BIC (Swift): BIGBPLPWXXX.

Na rachunek w Banku Millennium S.A. numer 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku
IBAN : PL48 1160 2215 1108 0410 0000 0055  Numer BIC (Swift): BIGBPLPWXXX.

Na rachunek w Banku Millennium S.A. numer 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

 • wydania prawa jazdy,
 • opłat dotyczących rejestracji pojazdów,
 • licencji na przewóz (osób, taksówkę osobową, rzeczy),
 • wydania zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne,
 • legitymacji instruktora,
 • opłaty za usuwanie pojazdów z dróg na parking strzeżony,
 • opłaty za przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym,
 • wieczystego użytkowania gruntu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gliwice,
 • dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Gliwice,
 • bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Gliwice,
 • trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gliwice,
 • sprzedaży nieruchomości (w przypadku gruntu stanowiącego własność Gminy Gliwice),
 • przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (w przypadku gruntu stanowiącego własność Gminy Gliwice),
 • opłaty przekształceniowej,
 • ustanowienia służebności,
 • wzrostu wartości nieruchomości,
 • zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 • opłaty adiacenckiej w związku podziałem nieruchomości,
 • opłaty za wycinkę drzew,
 • opłaty za kartę wędkarską,
 • dodatkowej opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego,
 • mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez Straż Miejską w Gliwicach,
 • opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza,

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku
IBAN : PL48 1160 2202 0000 0005 0904 4009  Numer BIC (Swift): BIGBPLPWXXX.

Na rachunek w Banku Millennium S.A. numer 10 1160 2202 0000 0005 0904 3626 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

 • wieczystego użytkowania gruntu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • najmu garaży na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (w przypadku gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa),
 • opłaty przekształceniowej,
 • sprzedaży nieruchomości (w przypadkach gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa),
 • udostępniania danych osobowych,
 • wydania duplikatu karty dużej rodziny,
 • kar porządkowych,

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku
IBAN : PL10 1160 2202 0000 0005 0904 3626 Numer BIC (Swift): BIGBPLPWXXX.

Na rachunek w Banku Millennium S.A. numer 60 1160 2202 0000 0005 0904 4181 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

 • opłat geodezyjnych,
 • opłat za rozgraniczenie nieruchomości,

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku
IBAN : PL60 1160 2202 0000 0005 0904 4181 Numer BIC (Swift): BIGBPLPWXXX.

Na rachunek w Banku Millennium S.A. numer  61 1160 2202 0000 0005 0905 4542 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

 • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku
IBAN : PL61 1160 2202 0000 0005 0905 4542  Numer  BIC (Swift): BIGBPLPWXXX.

Na rachunek w Banku Millennium S.A. numer 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033 (Depozyt) winny być dokonywane wpłaty z tytułu m.in.:

 • wadiów,
 • zabezpieczeń należytego wykonania umów,
 • kaucji gwarancyjnych,

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku
IBAN :  PL79 1160 2202 0000 0005 0904 4033 Numer BIC (Swift): BIGBPLPWXXX.

Na rachunek w Banku Millennium S.A. numer 90 1160 2202 0000 0005 0904 4417 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

 • zabezpieczeń roszczeń w formie depozytu do zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów,

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku
IBAN : PL90 1160 2202 0000 0005 0904 4417 Numer BIC (Swift): BIGBPLPWXXX.

Zachęcamy do korzystania z bezgotówkowej formy dokonywania wpłat.

Informujemy, że wpłaty gotówkowe na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach są przyjmowane bez dodatkowych opłat prowizyjnych przez placówki Poczty Polskiej S.A. na terenie miasta

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Dylewska
Data wytworzenia informacji2020-03-28 12:38:58
Informację wprowadził do BIPAdministrator Systemu
Data udostępnienia informacji w BIP2020-03-28 12:38:58
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1zmiana numerów rachunków bankowychAnna Cieśla03-01-2022 09:16:10
2Zmiany w dokumencieDorota Poczęta-Budzioch07-10-2020 10:00:05
3Zmiany w dokumencieTomasz Bartel30-06-2020 12:54:17
4Zmiany w dokumencieTomasz Bartel30-06-2020 12:54:17
5Utworzenie dokumentuAdministrator Systemu28-03-2020 12:38:58