Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Urząd Miejski w Gliwicach / Numery kont bankowych

Numery kont bankowych

Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Poniżej przedstawiamy wykaz rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na jakie można dokonywać wpłat z różnych tytułów:

Na rachunek w ING Bank Śląski S.A. numer 98 1050 1230 1000 0022 7694 9647 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

 • podatków i opłat lokalnych, tj. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej (w przypadku braku informacji o indywidualnym rachunku podatnika w ramach Systemu Indywidualnych Płatności Masowych),

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku
IBAN : PL98 1050 1230 1000 0022 7694 9647 Numer BIC (SWIFT) : INGBPLPW.

Na rachunek w ING Bank Śląski S.A. numer 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku
IBAN : PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 Numer BIC (SWIFT) : INGBPLPW.

Na rachunek w ING Bank Śląski S.A. numer 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

 • wydania prawa jazdy,
 • opłat dotyczących rejestracji pojazdów,
 • licencji na przewóz (osób, taksówkę osobową, rzeczy),
 • wydania zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne,
 • legitymacji instruktora,
 • opłaty za usuwanie pojazdów z dróg  na parking strzeżony,
 • opłaty za przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym,
 • wieczystego użytkowania gruntu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gliwice,
 • dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Gliwice,
 • bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Gliwice,
 • trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gliwice,
 • sprzedaży nieruchomości (w przypadku gruntu stanowiącego własność Gminy Gliwice),
 • przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (w przypadku gruntu stanowiącego własność Gminy Gliwice),
 • opłaty przekształceniowej,
 • ustanowienia służebności,
 • wzrostu wartości nieruchomości,
 • zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 • opłaty adiacenckiej w związku podziałem nieruchomości,
 • opłaty za wycinkę drzew,
 • opłaty za kartę wędkarską,
 • dodatkowej opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego,
 • mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez Straż Miejską w Gliwicach,
 • opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza,

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku
IBAN : PL03 1050 1230 1000 0022 7694 9514 Numer BIC (SWIFT) : INGBPLPW.

Na rachunek w ING Bank Śląski S.A. numer 17 1050 1230 1000 0022 7694 9456 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

 • wieczystego użytkowania gruntu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • najmu garaży na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (w przypadku gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa),
 • opłaty przekształceniowej,
 • sprzedaży nieruchomości (w przypadkach gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa),
 • udostępniania danych osobowych,
 • wydania duplikatu karty dużej rodziny,
 • kar porządkowych,

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku
IBAN : PL17 1050 1230 1000 0022 7694 9456  Numer BIC (SWIFT) : INGBPLPW.

Na rachunek w ING Bank Śląski S.A. numer 23 1050 1230 1000 0023 5269 1410 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

 • opłat geodezyjnych,
 • opłat za rozgraniczenie nieruchomości,

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku
IBAN : PL23 1050 1230 1000 0023 5269 1410  Numerr BIC (SWIFT) : INGBPLPW.

Na rachunek w ING Bank Śląski S.A. numer 93 1050 0099 5262 0490 0000 0044 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

 • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (np.: spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, spółki prawa handlowego),

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku
IBAN : PL93 1050 0099 5262 0490 0000 0044  Numer BIC (SWIFT) : INGBPLPW.

Na rachunek w ING Bank Śląski S.A. numer 40 1050 0099 5262 0491 0000 0044 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

 • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych,

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku
IBAN : PL40 1050 0099 5262 0491 0000 0044 Numer BIC (SWIFT) : INGBPLPW.

Na rachunek w ING Bank Śląski S.A. numer 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 (Depozyt) winny być dokonywane wpłaty z tytułu m.in.:

 • wadiów,
 • zabezpieczeń należytego wykonania umów,
 • kaucji gwarancyjnych,

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku
IBAN : PL42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 Numer BIC (SWIFT) : INGBPLPW.

Na rachunek w ING Bank Śląski S.A. numer 58 1050 1214 1000 0024 5003 6898 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

 • zabezpieczeń roszczeń w formie depozytu do zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów,

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku
IBAN : PL58 1050 1214 1000 0024 5003 6898 Numer BIC (SWIFT) : INGBPLPW.

Zachęcamy do korzystania z bezgotówkowej formy dokonywania wpłat. Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiegow Gliwicach, są przyjmowane bez dodatkowych opłat prowizyjnych przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Dylewska
Data wytworzenia informacji2020-03-28 12:38:58
Informację wprowadził do BIPAdministrator Systemu
Data udostępnienia informacji w BIP2020-03-28 12:38:58
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieDorota Poczęta-Budzioch07-10-2020 10:00:05
2Zmiany w dokumencieTomasz Bartel30-06-2020 12:54:17
3Zmiany w dokumencieTomasz Bartel30-06-2020 12:54:17
4Utworzenie dokumentuAdministrator Systemu28-03-2020 12:38:58