Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Urząd Miejski w Gliwicach / Spis telefonów Urzędu Miejskiego

Spis telefonów Urzędu Miejskiego

Kierownictwo Miasta


Prezydent Miasta Gliwice: Adam Neumann
tel. 32-239-11-82 wewn. 182
e-mail: pm@um.gliwice.pl

I Zastępca Prezydenta Miasta: Mariusz Śpiewok
tel. 32-231-78-22 wewn. 361
e-mail: zp1@um.gliwice.pl

II Zastępca Prezydenta Miasta: Aleksandra Wysocka
tel. 32-239-11-40 wewn. 140
e-mail: zp2@um.gliwice.pl

III Zastępca Prezydenta Miasta: Ewa Weber
tel. 32-239-12-75  wewn. 275
e-mail: zp3@um.gliwice.pl

Sekretarz Miasta: Barbara Chamiga
tel. 32-238-54-05 wewn. 505
e-mail: se@um.gliwice.pl

Skarbnik Miasta: Ryszard Reszke
tel. 32-238-54-11 wewn. 511
e-mail: sk@um.gliwice.pl

Rzecznik Prasowy: Łukasz Oryszczak
tel. 32-239-11-51 wew. 151
e-mail: rzecznik@um.gliwice.pl    


Stanowiska w Biurze Obsługi Interesantów

Centrala telefoniczna Urzędu: tel. 32-231-30-41

Informacja merytoryczna i wydawanie dokumentów z wydziałów:

 • Geodezji i Kartografii: tel. 32-239-12-36
 • Podatków i Opłat tel. 32-238-54-88
 • Gospodarki nieruchomościami: tel. 32-239-11-05
 • Ochrona Środowiska: tel. 32-239-12-36 
 • Informacja ogólna   tel. 32-239-11-65   tel. 32-239-12-54  
 • Konsultant ds. osób niepełnosprawnych   tel. 32-238-54-37   tel. 32-239-11-09, tel. 696-612-471

Korespondencja:

 • ekspedycja: tel. 32-239-11-34
 • przyjmowanie: tel. 32-239-12-44
 • biuro podawcze w budynku przy ul. Jasnej 31 A: tel. 32-338-64-01 

Rejestracja pojazdów:

 • skype
 • stanowisko 2 tel. 32-238-56-30
 • stanowisko 3 tel. 32-238-56-90
 • stanowisko 4 tel. 32-239-11-79
 • stanowisko 5, 6 tel. 32-238-54-03
 • stanowisko 7 tel. 32-239-13-29
 • stanowisko 8 tel. 32-239-12-10
 • stanowisko 9, 10 tel. 32-238-54-96
 • stanowisko 11, 12 tel. 32-238-54-85

Rejestracja pojazdów (filia, ul. Jasna 31A):

 • stanowisko 1, 2 tel. 32-338-64-57
 • stanowisko 3, 4 tel. 32-338-64-58
 • stanowisko 5, 6 tel. 32-338-64-59

Prawa jazdy:  

 • odbiór nowego dokumentu prawa jazdy -  32-239-11-81, 32-238-54-70, 32-238-56-52, 32 239-11-96, 32 238-54-92 /sala obsługi - stanowisko nr 1/ Referat Rejestracji Pojazdów (parter urzędu)
 • profil kandydata na kierowcę 32-239-11-81, 32-238-54-70, 32-238-56-52, 32 239-11-96, 32 238-54-92 /sala obsługi - stanowisko nr 1/Referat Rejestracji Pojazdów (parter urzędu)
 • realizacja wniosków po egzaminie 32-238-56-52, 32-239-11-96, 32-238-54-70, 32-239-11-81/pok. 310, 314, 315 III piętro
 • postępowania administracyjne 32-238-56-52, 32-239-11-96, 32-238-54-70, 32-239-11-81/pok. 310, 314, 315 III piętro
 • skype

Sprawy meldunkowe:

 • stanowisko 1 tel. 32-239-12-03
 • stanowisko 2, 3 tel. 32-239-12-25  

Dowody osobiste:

 • skype
 • stanowisko 1 tel. 32-239-13-45
 • stanowisko 2,3 tel. 32-239-13-44
 • stanowisko 4 tel. 32-239-13-40
 • stanowisko 5, 6 tel. 32-239-12-46

Działalność gospodarcza

 • 32-238-56-76, 32-239-11-84

Realizacja zadań szczególnych

 • Inspektor Ochrony Danych: Piotr Sojka

tel. 32-239-11-49

 • Geodeta Miasta: Sebastian Ptak

tel. 32-238-54-48

 • Audytor Wewnętrzny: Danuta Wiora

tel. 32-233-92-63

 • Główny Księgowy Urzędu: Agnieszka Dylewska

tel. 32-239-11-77

 • Miejski Konserwator Zabytków: Ewa Pokorska-Ożóg

tel. 32 - 238-55-01

 • Miejski Rzecznik Konsumentów: Anna Nidzińska

tel. 32-338-64-99

 • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych: Małgorzata Turejko
 • Koordynator ds. systemu zarządzania  bezpieczeństwem informacji  ISO/IEC 27001: Małgorzata Turejko
 • Zastępca inspektora ochrony danych: Małgorzata Turejko

tel. 32-23-91-167

 • Koordynatorzy do spraw dostępności:

Wydziały Urzędu Miejskiego w Gliwicach

 • Biuro Obsługi Interesantów
tel. 32-239-11-65
faks: 32-231-27-25
e-mail: boi@um.gliwice.pl
 • Biuro Rozwoju Miasta
tel. 32-338-65-50,
e-mail: brm@um.gliwice.pl    
 • Biuro Prezydenta Miasta
tel. 32-238-54-06,
faks: 32-231-27-25
e-mail: bpm@um.gliwice.pl
 • Biuro Rady Miasta
tel. 32-238-54-27,
faks: 32-231-27-25
e-mail: br@um.gliwice.pl
 • Biuro Zarządzania Płynnością Finansową
tel. 32-239-13-20
faks: 32-238-54-79
e-mail: bzp@um.gliwice.pl
 • Urząd Stanu Cywilnego
tel. 32-238-54-54,
faks: 32-239-13-48
e-mail: usc@um.gliwice.pl
 • Wydział Architektury i Budownictwa
tel. 32-239-12-37
faks: 32-238-55-21
e-mail: ab@um.gliwice.pl
 • Wydział Audytu Wewnętrznego
tel. 32-233-92-63
faks: 32-233-92-63
e-mail: aud@um.gliwice.pl
 • Wydział Budżetu i Analiz
tel. 32-239-13-41
fax: 32-238-54-55
e-mail: ba@um.gliwice.pl
 • Wydział Edukacji
tel. 32-338-64-62
faks: 32-338-64-63
e-mail: ed@um.gliwice.pl
 • Wydział Geodezji i Kartografii
tel. 32-238-54-48,
faks: 32-239-12-23
e-mail: ge@um.gliwice.pl
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami
tel. 32-338-64-05
faks: 32-338-64-07
e-mail: gn@um.gliwice.pl
 • Wydział Gospodarowania Wodami
tel. 32-238-56-91
e-mail: gw@um.gliwice.pl
 • Wydział Informatyki
tel. 32-239-12-08
e-mail: in@um.gliwice.pl
 • Wydział Inwestycji i Remontów
tel. 32-238-54-42,
faks: 32-231-40-58
e-mail: ir@um.gliwice.pl
 • Wydział Kadr, Szkoleń i Płac
tel. 32-238-54-38,
faks: 32-238-54-39
e-mail: kd@um.gliwice.pl, szkolenia@um.gliwice.pl
 • Wydział Komunikacji
tel. 32-238-54-15,
faks. 32-238-54-16
e-mail: km@um.gliwice.pl
 • Wydział Księgowości
tel. 32-239-11-77,
faks. 32-239-11-73
e-mail: ks@um.gliwice.pl   
 • Wydział Kultury i Sportu
tel. 32 239-12-71,
faks. 32-231-99-01
e-mail: ksp@um.gliwice.pl
 • Wydział Nadzoru Właścicielskiego
tel. 32-270-55-72
faks: 32-270-55-79
e-mail: na@um.gliwice.pl
 • Wydział Organizacyjny
tel. 32-238-54-66,
faks. 32-238-54-67
e-mail: or@um.gliwice.pl
 • Wydział Planowania Przestrzennego
tel. 32-338-65-02
faks: 32-338-65-03
e-mail: pp@um.gliwice.pl
 • Wydział Podatków i Opłat
tel. 32-239-12-99,
tel./faks: 32-238-54-19
e-mail: po@um.gliwice.pl
 • Promocji i Komunikacji Społecznej
tel. 32-239-12-89,
faks: 32-231-27-25
e-mail: kom@um.gliwice.pl
 • Wydział Spraw Obywatelskich
tel. 32-238-54-34,
faks: 32-238-55-13
e-mail: so@um.gliwice.pl
 • Wydział Środowiska
tel. 32-238-54-45
faks: 32-239-11-99
e-mail: sr@um.gliwice.pl
 • Wydział Usług Komunalnych
tel. 32-238-54-21,
faks: 32-238-55-80
e-mail: uk@um.gliwice.pl
 • Wydział Zamówień Publicznych
tel. 32-238-55-30
faks: 32-238-55-27
e-mail: za@um.gliwice.pl
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
tel. 32-239-12-59,
faks: 32-239-12-31
e-mail: zd@um.gliwice.pl
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Janik-Gajówka
Data wytworzenia informacji2020-05-07 12:10:58
Informację wprowadził do BIPAdministrator Test
Data udostępnienia informacji w BIP2020-05-07 12:10:58
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana numeru Audytora WewnętrznegoTomasz Bartel23-09-2021 11:32:02
2dodanie nowego numeru telefonicznego konsultanta ds osób niepełnosprawnychTomasz Bartel15-09-2021 15:58:47
3aktualizacja stanowiskTomasz Bartel29-06-2021 08:07:36
4aktualizacja numerów telefonówTomasz Bartel30-03-2021 15:53:14
5zmiana telefonu MRKTomasz Bartel03-02-2021 14:41:18
6aktualizacja danychTomasz Bartel01-12-2020 09:06:09
7aktualizacja danych Wydziału KMTomasz Bartel02-11-2020 08:41:19
8Zmiana tytułu dokumentuTomasz Bartel19-10-2020 13:27:38
9Zmiany w dokumencieTomasz Bartel19-10-2020 13:27:38
10Zmiany w dokumencieDorota Poczęta-Budzioch07-10-2020 09:55:24
11Utworzenie dokumentuAdministrator Test07-05-2020 12:10:58