Inne przetargi

  PWiK - Dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych

  Opublikowano: 21-10-2020
    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, pow. m. Gliwice, tel. 32/232-17-06, e-mail: bok@pwik.gliwice.pl. Tryb przetargu: przetarg otwarty organizowany wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice. Materiały przetargowe: wykonawcy mogą bezpłatnie pobrać materiały przetargowe pod adresem strony internetowej zamawiającego – www.bip.pwik.gliwice.pl. Przedmiot zamówienia: „Dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych”. ...

  PEC - Konserwacja urządzeń dźwigowych oraz wykonanie resursów 26 szt. urządzeń dźwigowych

  Opublikowano: 05-10-2020
    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135, tel. 32/335-01-05, office@pec.gliwice.pl, OGŁASZA przetarg z publikacją ogłoszenia, organizowany wg procedur określonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na  konserwację urządzeń dźwigowych oraz wykonanie resursów 26 szt. urządzeń dźwigowych. Ogłoszenie dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie objętego ustawą PZP. Nazwa i adres zamawiającego: ...

  PWiK - Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków z COŚ w Gliwicach, oczyszczalni ścieków w Smolnicy, stacji zrzutu odpadów (zwanej dalej SZO) na terenie COŚ w Gliwicach...

  Opublikowano: 28-09-2020
    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Rybnicka 47,44-100 Gliwice, woj. śląskie, pow. m. Gliwice, tel. 32/232-17-06, e-mail: przetargi@pwik.gliwice.pl, bok@pwik.gliwice.pl Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków z COŚ w Gliwicach, oczyszczalni ścieków w Smolnicy, stacji zrzutu odpadów (zwanej dalej SZO) na terenie COŚ ...