Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Postępowania w których nie minął termin składania wniosków

Postępowania w których nie minął termin składania wniosków

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Usunięcie i zagospodarowanie odpadów, w tym niebezpiecznych 26-10-2021
9:00
0 0
2. Zimowe oczyszczanie ciągów pieszych na terenie miasta Gliwice znajdujących się poza pasem drogowym 25-10-2021
16:00
0 0
3. Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w prowadzonych przez Prezydenta Miasta na prawach powiatu Gliwice postępowaniach z urzędu i na wniosek osób fizycznych oraz osób prawnych, w sprawie ustaleń klasyfikacji gleboznawczych gruntów na terenie miasta Gliwice w 2021 - 2022 roku 22-10-2021
9:00
0 0
4. Ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów przy podziale miasta na rejony. 21-10-2021
10:00
0 0