Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Informacje urzędowe / Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza

Czy zawsze trzeba rejestrować firmę?
Jeśli spodziewane przychody z działalności będą niewielkie, to taką drobną działalność można prowadzić bez dodatkowych formalności – nie trzeba się rejestrować jako przedsiębiorca. 

Na czym polega działalność nierejestrowa?
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00115

Zakładanie działalności gospodarczej 
Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga  rejestracji  w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG, czyli w rejestrze przedsiębiorców prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Do tego rejestru wpisują się również przedsiębiorcy, którzy chcą zostać wspólnikami spółki cywilnej.

Co trzeba wiedzieć przed rejestracją się firmy?
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00120

Potrzebne formularze: 
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155

ETAPY ZAKŁADANIA DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  1. Rejestracja w CEIDG

Wniosek CEIDG-1 można złożyć na 3 sposoby

  • Online - przez Biznes.gov.pl

wykorzystując profil zaufany lub e-dowód

  • Pocztą

wypełniony wniosek można wysłać listem poleconym. W takim przypadku powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

  • W urzędzie

w dowolnym urzędzie gminy z dokumentem potwierdzającym tożsamość - dowód osobisty, paszport albo mDowód (dokument w mObywatelu)

  1. Zgłoszenie do ubezpieczenia:

https://biznes.gov.pl/pl/portal/00275

  1. Zgłoszenie do urzędu skarbowego w przypadku rejestracji do VAT

https://biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1609

  1. Kiedy przedsiębiorca potrzebuje koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00116

Więcej informacji dotyczących rejestracji działalności gospodarczej w tut. urzędzie:
Biuro Obsługi Interesantów
Parter, pokój 010 Ewidencja Działalności Gospodarczej
ul. Zwycięstwa 21

Godziny pracy Urzędu Miejskiego
poniedziałek - środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 17:00
piątek: 8:00 - 15:00

tel. 32-239-11-84, 32 238-56-76
faks. 32-231-27-25
e-mail: boi@um.gliwice.pl

https://bip.gliwice.eu/przekazywanie-danych-z-wniosku-ceidg-1-do-centralnej-ewidencji-i-informacji-o-dzialalnosci-gospodarczej-wpis-zmiana-zawieszenie-wznowienie-wykreslenie-wpisu-w-ceidg

KOMUNIKATY
E-doręczenia dla przedsiębiorców
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/004495

Jak zarejestrować działalność gospodarczą osoby niepełnoletniej?
https://pliki.biznes.gov.pl/akademia/Instrukcje/Jak%20zarejestrowa%C4%87%20dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87%20gospodarcz%C4%85%20osoby%20niepe%C5%82noletniej.pdf

Informacje dla przedsiębiorców / Інформація для підприємців та роботодав
Najważniejsze informacje o rejestracji działalności gospodarczej oraz zatrudnianiu obywateli Ukrainy w Polsce.
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/031500

WPISY WYKREŚLONE W CEIDG
Zgodnie z ustawą o CEIDG i PIP, dane zgromadzone w rejestrze CEIDG nie mogą być usunięte, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Usuwane są jedynie dane związane z wpisami do CEIDG wykreślonymi co najmniej 10 lat wcześniej (sam wpis, jego historia oraz złożone do niego wnioski) - wówczas usunięciu podlegają dane wpisane do CEIDG przed dniem tego wykreślenia i nie można ich już odzyskać.
Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdzie przedsiębiorca uzyskał nowy wpis przed upływem 10 lat od wykreślenia poprzedniego. W takiej sytuacji dane z obu wpisów pozostaną widoczne do momentu upłynięcia 10 lat od wykreślenia ostatniego wpisu z CEIDG. 
 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJoanna Dzitkowska
Data wytworzenia informacji2020-09-17 08:52:07
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-17 08:52:07
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany wprowadzone w uzgodnieniu z ORJoanna Dzitkowska22-05-2024 12:15:52
2Zmiany ORJoanna Dzitkowska22-05-2024 12:14:00
3Zmiany wprowadzone w uzgodnieniu z ORJoanna Dzitkowska22-05-2024 12:12:38
4Zmiany wprowadzone po uzgodnieniach z ORJoanna Dzitkowska22-05-2024 12:09:23
5Zmiany w dokumencieJoanna Dzitkowska22-05-2024 12:09:23
6Zmiany w dokumencieDorota Poczęta-Budzioch12-10-2020 10:52:16
7Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz17-09-2020 08:52:07