Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta

Rada Miasta

ratusz miejski
Kadencja Rady Miasta Gliwice 2018-2023
(21 października 2018 r. - 21 października 2023 r.)

 


Rada Miasta jest organem uchwałodawczym, mającym kompetencje stanowiące i kontrolne, wybieranym na 5-letnią kadencję w wyborach powszechnych przez mieszkańców miasta. Rada Miasta Gliwice liczy w pełnym składzie 25 radnych.
W trakcie kolejnych sesji, Rada Miasta decyduje o najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania miasta. Więcej o prawach i obowiązkach radnych i kompetencjach Rady Miasta – Statut Miasta i Regulamin Rady Miasta.

Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miasta dostępne są w zakładkach poszczególnych komisji.

Protokoły z sesji Rady Miasta wraz z:
                                                - porządkiem obrad,
                                                - informacją o pracy prezydenta w okresie międzysesyjnym,
                                                - wynikami głosowań imiennych
dostępne są na stronie Sesje Rady Miasta - terminy, projekty uchwał, transmisja i retransmisja obrad lub w wersji papierowej, do wglądu w Biurze Rady Miasta, pokoje 136 i 143, I piętro Urzędu Miejskiego, w godzinach pracy Urzędu.

Osoby niesłyszące mogą się zwrócić z wnioskiem o udostępnienie szczegółowego zapisu, obrazującego przebieg obrad Rady Miasta podczas sesji przeprowadzonej przed dniem 23 września 2020 r., w punkcie, którym osoby te są zainteresowane. Z wnioskiem można zgłosić się do Biura Rady Miasta (pok. 136, I piętro UM) lub za pośrednictwem Konsultanta ds. osób Niepełnosprawnych (stanowisko na parterze UM). Retransmisje sesji odbywających się po dniu 23 września 2020 r. opatrzone są napisami z wypowiedziami osób zabierających głos w dyskusji, zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz 848). Osoba niesłysząca, której sprawa będzie przedmiotem obrad Rady Miasta, może wystąpić do Biura Rady Miasta z wnioskiem o zapewnienie udziału tłumacza języka migowego w sesji Rady Miasta, w interesującym ją punkcie.

Udostępnianie wydruków aktów prawnych odbywa się za opłatą, zasady regulowane są zarządzeniem Prezydenta Miasta nr PM-3752/21 z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie udostępniania wydruków aktów prawnych.

Dane osobowe mieszkańców, zawarte w uchwałach Rady Miasta, zostały przed upublicznieniem aktu w BIP zanonimizowane, zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 5 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Za anonimizację danych osobowych odpowiada Naczelnik Biura Rady Miasta.
Adres mailowy: br@um.gliwice.pl
Telefon kontaktowy do Biura Rady Miasta:  32 238-54-27

Podczas sesji / posiedzenia komisji mieszkańcom udzielany jest głos za zgodą Rady / komisji, zgodnie z § 9 ust. 4 oraz § 44 ust. 2 Regulaminu Rady Miasta. Wyjątek stanowi debata nad raportem o stanie Miasta. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, musi spełnić wymogi opisane w art. 28aa ust. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 559 z poźn. zm.)

Zgłoszenie się do dyskusji podczas sesji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.

Składy Rady Miasta Gliwice - kadencje od 1994 r. do 2018 r.

Kadencja 2014-2018 (16 listopada 2014 r. - 16 listopada 2018 r.)
Kadencja 2010-2014 (21 listopada 2010 r. - 21 listopada 2014 r.)
Kadencja 2006-2010 (12 listopada 2006 r. - 12 listopada 2010 r.)
Kadencja 2002-2006 (27 października 2002 r. - 27 października 2006 r.)
Kadencja 1998-2002 (11 października 1998 r. - 11 października 2002 r.)
Kadencja 1994-1998 (19 czerwca 1994 r. - 19 czerwca 1998 r.)
Kadencja 1990-1994 (27 maja 1990 r. - 27 maja 1994 r.)

Data rozpoczęcia publikacji: 03-09-2020

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćBarbara Chodaczek-Sagan
Data wytworzenia informacji2020-04-07 18:28:19
Informację wprowadził do BIPAdministrator Systemu
Data udostępnienia informacji w BIP2020-04-07 18:28:19
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieNatalia Czernik15-10-2020 12:10:22
2Zmiany w dokumencieNatalia Czernik03-09-2020 10:08:34
3Zmiany w dokumencieNatalia Czernik03-09-2020 10:08:34
4Zmiany w dokumencieNatalia Czernik03-09-2020 10:08:34
5Zmiana treści dokumentuPatryk Filipek01-05-2020 15:14:44
6Utworzenie dokumentuAdministrator Systemu07-04-2020 18:28:19