Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Bezpieczeństwo Danych Osobowych / Informacja o ochronie danych osobowych przetwarzanych w miejskim monitoringu wizyjnym

Informacja o ochronie danych osobowych przetwarzanych w miejskim monitoringu wizyjnym

1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w miejskim monitoringu wizyjnym jest  Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul.Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).

2. Współadministratorami danych z miejskiego monitoringu wizyjnego są:
a) Centrum Ratownictwa Gliwice z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bolesława Śmiałego 2B,
b) Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą w Gliwicach przy ul. Płowieckiej 31,
c) Straż Miejska w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bolesława Śmiałego 2A,

3. Informacja na temat wspólnych uzgodnień dotyczących przetwarzania danych osobowych przez administratorów zostały ujęte w Zarządzeniu organizacyjnym nr 14/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 stycznia 2019 r.

4. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i na podstawie wymienionych przepisów prawa:
a) Urząd Miasta i Miasto Gliwice - realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w szczególności z art. 9a ustawy o samorządzie gminnym, w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia oraz z art. 92 ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym
b) Centrum Ratownictwa Gliwice – realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z:

    art. 9a w związku z art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
    rozdziału 2 § 3 Statutu Centrum Ratownictwa Gliwice,

c) Zarząd Dróg Miejskich - realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z:

    art. 20 pkt 5, 12, 14 i 20, art. 20b ust. 1 oraz art. 43a ust. 1 ustawy o drogach publicznych,
    § 3 ust. 3 pkt 2) i 8); § 4 ust. 5, 13, 27, i 28 Statutu ZDM,

d) Straż Miejska w Gliwicach - realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z:

    ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych,
    Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską), i rejestrowania przy użyciu środków technicznych

5. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorami danych w odpowiednich zakresach przetwarzania realizowanych przez:


a)  Urząd Miasta i Miasto Gliwice pod adresem iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w  holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-54) wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
b) Centrum Ratownictwa Gliwice pod adresem iod@poczta.crg.gliwice.pl
c) Zarząd Dróg Miejskich  pod adresem iod@zdm.gliwice.eu
d) Straż Miejska w Gliwicach  pod adresem iod@sm.gliwice.eu

6. Dane osobowe zbierane są za pomocą kamer miejskiego monitoringu wizyjnego.

7. Dane osobowe przekazywane są wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  Podmiotem przetwarzającym w zakresie gromadzenia sygnału z monitoringu oraz udostępnienia go współadministratorom jest Śląska Sieć Metropolitalna sp. z o.o ul. Bojkowska 37P 44-100 Gliwice.

8. Administrator nie przekazuje (i nie zamierza przekazywać) danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Okres przechowywania danych (obrazu z monitoringu): do 30 dni od daty zarejestrowania obrazu;

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Administrator nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

11. Administrator nie planuje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym te dane zostały zebrane.

12. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćCentrum Ratownictwa Gliwice
Data wytworzenia informacji2020-05-22 07:16:55
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-05-22 07:16:55
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieMałgorzata Turejko09-05-2023 13:31:26
2Ponowna aktywacja stronyTomasz Bartel09-05-2023 12:02:44
3Zmiany w dokumencieTomasz Bartel09-05-2023 12:02:44
4Zmiana statusu dokumentuTomasz Bartel09-05-2023 12:02:44
5przeniesono do archiwum - administratorem danych z monitoringu jest CRGMałgorzata Turejko19-04-2023 10:18:08
6Zmiana statusu dokumentuMałgorzata Turejko19-04-2023 10:18:08
7Tomasz Bartel23-10-2020 11:43:24
8Zmiany w dokumencieTomasz Bartel23-10-2020 11:43:24
9Zmiany w dokumencieDorota Poczęta-Budzioch07-10-2020 12:34:22
10aktualizacja stronyTomasz Bartel23-09-2020 11:24:31
11Utworzenie dokumentuTomasz Bartel22-05-2020 07:16:55