Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Budowa szpitala miejskiego - wycinka drzew i krzewów 17-01-2022
12:00
3 1
2. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn.: Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej 14-01-2022
9:00
0 7
3. Skanowanie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 14-01-2022
16:45
0 0
4. Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu miejskich wypożyczalni rowerów: Gliwicki Rower Miejski w 2022r. 05-01-2022
10:00
2 5
5. Dostawa papieru na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych 04-01-2022
10:00
0 0
6. Przebudowa odwodnienia w ul. Metalowców w Gliwicach 14-12-2021
9:00
1 1
7. Ochrona całodobowa budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz budynków wskazanych przez Urząd 13-12-2021
9:00
0 2
8. Aktualizacja, modernizacja i wsparcie techniczne oraz rozwojowe strony internetowej Gliwice.eu w 2022 roku 01-12-2021
9:00
2 4
9. Kompleksowe utrzymanie woonerfu przy ul. Siemińskiego w Gliwicach 01-12-2021
16:00
0 0