Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej dla zadania pn Zabudowa urzadzeń podczyszczajacych na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Kłodnicy w Gliwicach na odcinku od ul.Wrocławskiej do ul.Berbeckiego w ramach zadania Restytucja koryta rzeki Kłodnicy w Gliwicach na odcinku 750mb 15-04-2021
12:00
0 0
2. Wykonywanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla wszystkich rodzajów pojazdów samochodowych, motorowerów i przyczep 09-04-2021
8:30
0 0
3. Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej - Inżynier Kontraktu 02-04-2021
9:00
2 5
4. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Kłodnicy w Gliwicach na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Berbeckiego w ramach zadania Restytucja koryta rzeki Kłodnicy w Gliwicach na odcinku 750 mb 19-03-2021
15:00
0 0
5. Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu miejskich wypożyczalni rowerów: Gliwicki Rower Miejski w 2021r. (2) 24-02-2021
9:00
2 2
6. Wynajem urządzeń drukujących wraz z nadzorem eksploatacyjnym 23-02-2021
10:00
0 0
7. Obsługa prawna wydziałów BOI, BR, AB, GW, KD, KM, OR, ŚR, UK i ZA w latach 2021-2023 16-02-2021
10:00
1 3
8. Wykonanie zdjęć lotniczych pionowych wraz z opracowaniem ortofotomapy. 15-02-2021
9:00
1 4
9. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice w okresie 01.04.2021r. - 31.03.2023r. 10-02-2021
9:00
8 12
10. Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta Gliwice 05-02-2021
8:30
2 6