Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn. Zagospodarowanie zbiornika na potoku Wójtowianka w systemie zaprojektuj i wybuduj 29-06-2022
9:00
0 0
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych (5) - dokumentacja projektowa 27-06-2022
12:00
0 1
3. Zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. Syriusza 23-06-2022
9:00
0 2
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - wykonanie drenażu przy murach oporowych - w systemie zaprojektuj i wybuduj (3) 06-06-2022
12:00
0 0
5. Dostawa papieru w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. na potrzeby wydziałów Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych (2) 03-06-2022
10:00
0 0
6. Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej - instalacja fotowoltaiczna - w systemie zaprojektuj i wybuduj 03-06-2022
10:00
0 1
7. Zakup, dostawa i montaż dwóch ławek przy ul. Okulickiego w Gliwicach 31-05-2022
16:00
0 0
8. Remont kapliczki w Czechowicach 27-05-2022
15:00
0 0
9. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gliwicach 23-05-2022
16:00
0 0
10. Wycena majątku oświetleniowego własności Tauron Nowe Technologie na potrzeby inwestycji ZDM pn.:Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane (po południowej stronie dworca PKP)" 19-05-2022
15:00
0 0