Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Opróżnianie ulicznych koszy na odpady w centrum miasta i pojemników na psie odchody na terenie miasta Gliwice 21-10-2020
10:00
1 1
2. Wymiana 38 sztuk kopuł klap dymowych polegająca na demontażu zniszczonych i dostawie wraz z  montażem nowych kopuł klap dymowych na dachu obiektu Arena Gliwice przy ul. Akademicka 50 (3) 02-10-2020
9:00
0 0
3. Ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów przy podziale miasta na rejony. 08-10-2020
9:00
0 0
4. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach 16-10-2020
8:30
3 1
5. Zakup materiałów eksploatacyjnch do sprzetu komputerowego 21-08-2020
10:00
0 0
6. Dostawa materiałów biurowych oraz papieru na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gliwicach, miejskich jednostek organizacyjnych oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach 18-09-2020
9:00
0 0
7. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zamkniętego pt. „Warsztaty - dbamy o kręgosłup i kształtowanie higienicznych warunków pracy” (w tym warsztat prowadzony przez fizjoterapeutę) dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 10-08-2020
16:00
0 0
8. Druk wraz z transportem Miejskiego Serwisu Informacyjnego - GLIWICE 20-10-2020
10:00
0 0
9. Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (Doa) w Gliwicach (2) 10-08-2020
9:00
0 0
10. Przebudowa systemu ppoż. - budynek przy ul. Robotniczej 4 - zaprojektuj i wybuduj (5) 14-09-2020
10:00
1 1