Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 - termomodernizacja i modernizacja budynków - dokumentacja projektowa (2) 12-07-2024
8:00
0 1
2. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własnosć Gminy Gliwice na terenie Miasta Gliwice na lata 2024-2025 02-07-2024
9:00
0 0
3. Zakup wsparcia technicznego na okres 12 miesięcy dla używanych przez zamawiającego licencji oprogramowania VMware (2024) 01-07-2024
10:00
0 0
4. Wykonanie zastępcze napraw gwarancyjnych w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A 28-06-2024
15:00
0 0
5. Usługa wsparcia producenta dla oprogramowania systemu wykrywania i reagowania na zagrożenia sieciowe - NDR 25-06-2024
10:00
0 0
6. Opracowanie dokumentacji projektowej wiat rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul.Sztabu Powstańczego, ul.Kormoranów, ul.Perkoza, ul.Bekasa. 17-06-2024
16:00
0 0
7. Udzielenie zamówienia na świadczenie usług usuwania pojazdów z terenu miasta Gliwice na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym_2024 13-06-2024
13:00
0 0
8. Udzielenie zamówienia na świadczenie usług odbioru i demontażu pojazdów przejętych na własność przez Gminę Gliwice_2024 13-06-2024
13:00
0 0
9. Usługa outsourcingu druku w zakresie drukowania, kopiowania i skanowania dokumentów oraz utrzymanie kompleksowej obsługi urządzeń wielofunkcyjnych 11-06-2024
16:00
0 0
10. Wycena nieruchomości na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii - opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości. 10-06-2024
12:00
0 0