Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu kontroli dostępu 25-01-2021
10:00
1 2
2. Budowa oświetlenia na ul. Pocztowej na odcinku od ul. Rymera do ul. Kujawskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj 18-01-2021
10:00
0 0
3. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w trzech budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach Sopockiej 2, Portowej 23-25 oraz Portowej 27-29 (2)
14-01-2021
9:00
0 0
4. Modernizacja oświetlenia parkowego wokół Placu Krakowskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj 14-01-2021
9:00
0 1
5. Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II - 4 Rejony
13-01-2021
9:00
3 4
6. Obsługa prawna wybranych wydziałów w latach 2021-2023 12-01-2021
9:00
0 0
7. Kompleksowa analiza systemu kanalizacji deszczowej w zlewniach na terenie położonym w granicach administracyjnych miasta Gliwice z usługą wykonania operatów wodnoprawnych i uzyskania zgód wodnoprawnych. 08-01-2021
9:00
1 1
8. Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego 07-01-2021
10:00
3 1
9. Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej 04-01-2021
9:00
9 5
10. Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ul. Słowackiego i Dolnej Wsi 28-12-2020
10:00
2 1