Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Oferta nieruchomości / Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia
Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia

  ZGM - Lista lokali użytkowych do wynajęcia po 2 przetargach

  ZGM_logo

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach, pl. Inwalidów Wojennych 12,
  ogłasza

  Adresy lokali użytkowych, które z uwagi na fakt, że nie znalazły chętnych do objęcia w najem w minimum dwóch przetargach na wysokość czynszu, zostały wyłączone spod przetargu zgodnie z §12 uchwały Rady Miasta w Gliwicach w sprawie ustalenia zasad nawiązywania stosunku najmu lokali użytkowych pozostających w dyspozycji Miasta Gliwice oraz zasad polityki czynszowej za lokale użytkowe (t.j. uchwała nr XXXIII/747/2017 Rady Miasta w Gliwice z 14 grudnia 2017 r.):

  Adres Powierzchnia Zarządca Oddział Data umieszczenia na liście
   Głogowska 2/U-5*, parter (wejście z kl. schod. od strony podwórza) 26,97 m2 ROM 2 Oddział 2 6 września 2021 r.
   Góry Chełmskiej 48/U-I, parter i I piętro 154,30 m2 ROM 1 - 13 grudnia 2021 r.
   Góry Chełmskiej 48/U-III, parter 28,54 m2 ROM 1 - 13 grudnia 2021 r.
   Opolska 21, front, suterena 47,17 m2 ROM 6 - 22 lutego 2021 r.
   Plac Jaśminu 2/U-11, front, piwnica 112,31 m2 ROM 1 - 6 września 2021 r.

  * Nieruchomość w której usytuowany jest lokal znajduje się w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice, co oznacza, iż Miasto Gliwice włada przedmiotową nieruchomością jak właściciel, lecz nim nie jest; aktualnie brak możliwości wykupu na własność ww. lokalu.
  ** W stosunku do lokalu trwa postępowanie mające na celu zmianę sposobu jego zadysponowania. Ewentualne wnioski o wynajęcie będą rozpatrywane po zakończeniu powyższego postępowania.

  Podanie o wynajęcie wybranego lokalu należy złożyć w Biurze Podawczym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (siedziba: pl. Inwalidów Wojennych 12).
  Podanie powinno zawierać: adres i powierzchnię lokalu, nazwę, NIP lub PESEL przedsiębiorcy ubiegającego się o wynajęcie, a w przypadku lokali, które nie zostały objęte w najem przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty umieszczenia na niniejszej liście, także propozycję stawki czynszu i okres jej obowiązywania.
  W przypadku wystąpienia kilku osób o ten sam lokal użytkowy o pierwszeństwie decyduje kolejność złożenia podania.
  Szczegółowe informacje dotyczące lokalu użytkowego dostępne są w siedzibie właściwego zarządcy.

  Osoby zainteresowane oględzinami lokali powinny skontaktować się z poszczególnymi Rejonami Obsługi Mieszkańców celem ustalenia dogodnego terminu.

  ROM: Oddział: Numer telefonu: Adres: Zarządca: Numer telefonu:
  ROM 1 - 33-92-997/998 Kłodnicka 5 ZBM I TBS 33-92-916/917
  ROM 2 Oddział 1 33-92-982/983 Zabrska 15 ZBM I TBS 33-92-916/917
  ROM 2 Oddział 2 33-92-988/989 Niedurnego 6 ZBM I TBS 33-92-916/917
  ROM 3 - 33-92-992/993 Pszczyńska 44c ZBM I TBS 33-92-916/917
  ROM 4 - 23-15-324/27-95-099 Dziewanny 2 ZBM II TBS 33-10-601
  ROM 6 - 23-10-271, 27-90-992 Chorzowska 14 ZBM II TBS 33-10-601
  ROM 10 - 23-42-289/23-45-895 Jagiellonki 9 ZBM II TBS 33-10-601