Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenia Prezydenta Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Zarządzenia Prezydenta Miasta
zarządzenie Nr 4860/21
Dotyczy: zmian budżetu miasta Gliwice na 2021 rok
zarządzenie Nr 4859/21
Dotyczy: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia bloku edukacyjno-terapeutycznego dla rodzin zastępczych, w ramach realizacji projektu „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
zarządzenie Nr 4858/21
Dotyczy: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów wzmacniających kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodzin zastępczych, w ramach realizacji projektu „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
zarządzenie Nr 4857/21
Dotyczy: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów dla rodzin biologicznychz elementami terapii rodzin i profilaktyki zdrowia, w ramach realizacji projektu „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczejw Gliwicach” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiegona lata 2014-2020.
zarządzenie Nr 4856/21
Dotyczy: konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Gliwice za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Gliwice
zarządzenie Nr 4855/21 oraz wykaz nr GN/226/2021
Dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej przy ul. Pszczyńskiej, oznaczonej jako działka nr 403/2, obręb Politechnika, w formie ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych
zarządzenie Nr 4854/21 oraz wykaz nr GN/225/2021
Dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność miasta Gliwice, położonych przy ul. Daszyńskiego, obejmujących działki nr 606 i 607, obręb Ostropa Pola, w trybie ustnego przetargu ograniczonego do nieruchomości przyległych
zarządzenie Nr 4853/21 oraz wykaz nr ZGM/328/2021
Dotyczy: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4436/2021 z dnia 28.07.2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego nr 13 położonego przy ul. Kopernika 69, stanowiącego własność miasta Gliwice.
zarządzenie Nr 4852/21
Dotyczy: uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3670/2021 z dnia 22 luty 2021 r.
zarządzenie Nr 4851/21
Dotyczy: ogłoszenia konkursu plastycznego pn. „Zasady Savoir Vivre wobec osób z niepełnosprawnością”