Strona Głowna / Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenia Prezydenta Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Zarządzenia Prezydenta Miasta
zarządzenie Nr 2932/20
Dotyczy: przeznaczenia do przetargu nieograniczonego na wysokość stawki czynszu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Głogowskiej 2/U-5 w Gliwicach
zarządzenie Nr 2931/20
Dotyczy: przeznaczenia do przetargu nieograniczonego na wysokość stawki czynszu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Raciborskiej 6/U-1 w Gliwicach
zarządzenie Nr 2930/20 oraz wykaz nr ZGM/527/2020
Dotyczy: hprzeznaczenia do przetargu nieograniczonego na wysokość stawki czynszu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Górnych Wałów 3A/I w Gliwicach
zarządzenie Nr 2929/20 oraz wykaz nr GN/31/SP/2020
Dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego lokali mieszkalnych nr 3 i 6 w budynku przy ul. Kozielskiej 9 oraz lokalu nr 1 w budynku przy ul. Kozielskiej 9A
zarządzenie Nr 2928/20 oraz wykaz nr ZGM/524/2020
Dotyczy: zawarcia kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego o powierzchni 1.211,10 m2 położonego w budynku przy ul. Warszawskiej 35C w Gliwicach, z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach.
zarządzenie Nr 2927/20 oraz wykaz nr ZGM/528/2020
Dotyczy: przeznaczenia do przetargu nieograniczonego na wysokość stawki czynszu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 6/U-2 w Gliwicach
zarządzenie Nr 2926/20
Dotyczy: konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXV/775/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym, rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka.
zarządzenie Nr 2925/20
WYKONANE
Dotyczy: zmian budżetu miasta Gliwice na 2020 r.
zarządzenie Nr 2924/20 oraz wykaz nr ZGM/496/2020
Dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, garażu nr 31 usytuowanego w budynku nr 1351 posadowionym na działce nr 122/2, obręb Przyszówka (zlokalizowanej w rejonie ul. Kosmonautów i ul. Piaskowej) stanowiącego własność Miasta Gliwice, z jednoczesnym potrąceniem od ceny nieruchomości wartości garażu ustalonej przez rzeczoznawcę
zarządzenie Nr 2923/20
WYKONANE
Dotyczy: zmian budżetu miasta Gliwice na 2020 r.