Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenia Prezydenta Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Zarządzenia Prezydenta Miasta
zarządzenie Nr 6230/22 oraz wykaz nr GN/136/2022
Dotyczy: przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia nowej umowy dzierżawy z wnioskodawcą, nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Berbeckiego.
zarządzenie Nr 6226/22
Dotyczy: przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia nowej umowy dzierżawy z wnioskodawcą, nieruchomości pozostającej w posiadaniu miasta Gliwice, położonej w Gliwicach na południe od ul. Przewozowej.
zarządzenie Nr 6218/22
Dotyczy: oddania w dzierżawę i zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Gliwicach w rejonie ul. Błonie.
zarządzenie Nr 6217/22
Dotyczy: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Zamorowskiej nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
zarządzenie Nr 6216/22
Dotyczy: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Jakuba Jaroszyńskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
zarządzenie Nr 6215/22
Dotyczy: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Kusz nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
zarządzenie Nr 6214/22
Dotyczy: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Żanety Dydek nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
zarządzenie Nr 6213/22
Dotyczy: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Renaty Gibały nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
zarządzenie Nr 6212/22
Dotyczy: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marty Piorun nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
zarządzenie Nr 6211/22 oraz wykaz nr ZGM/419/2022
Dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, garażu nr 5 usytuowanego w budynku o nr ewid. 91 posadowionym na działkach nr 975/3, 975/2, 974 obręb Nowe Miasto (zlokalizowanej na płn. Od ul. Słowackiego) stanowiącego własność Miasta Gliwice z jednoczesnym potrąceniem od ceny nieruchomości wartości garażu ustalonej przez rzeczoznawcę.