Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenia Prezydenta Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Zarządzenia Prezydenta Miasta
zarządzenie Nr 3954/21 oraz wykaz nr 8/SP/2021
Dotyczy: przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 41 obr. Przyszówka, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00080226/1.
zarządzenie Nr 3950/21 oraz wykaz nr GN/72/2021
Dotyczy: oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ulicy Akademickiej, obejmującej działkę nr 633/10, obręb Politechnika i zawarcia nowej umowy użyczenia na rzecz wnioskodawcy.
zarządzenie Nr 3949/21 oraz wykaz nr ZDM/11/2021
Dotyczy: oddania w dzierżawę i zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Gliwice, położoną przy ul. Wyczółkowskiego w Gliwicach.
zarządzenie Nr 3948/21 oraz wykaz nr 9/SP/2021
Dotyczy: przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 7 obr. Przyszówka, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00066315/8.
zarządzenie Nr 3947/21
Dotyczy: obciążenia działki nr 1073 i działki nr 1077, obręb Trynek, prawem służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.
zarządzenie Nr 3946/21
Dotyczy: obciążenia działki nr 167, obręb Centrum, prawem służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.
zarządzenie Nr 3945/21
Dotyczy: ogłoszenia możliwości składania ofert na realizację zadania publicznego zlecanego w celu przeciwdziałania COVID-19 - Zapewnienie możliwości odbycia kwarantanny osobom bezdomnym kierowanym do schroniska dla osób bezdomnych.
zarządzenie Nr 3944/21 oraz wykaz nr ZGM/201/2021
Dotyczy: przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia umów dzierżawy z wnioskodawcami, nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Związkowej 25.
zarządzenie Nr 3943/21
WYKONANE
Dotyczy: zmian budżetu miasta Gliwice na 2021 rok
zarządzenie Nr 3942/21 oraz wykaz nr ZGM/199/2021
Dotyczy: przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia kolejnych umów dzierżaw z wnioskodawcami, nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Żeromskiego 12.