Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenia Prezydenta Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Zarządzenia Prezydenta Miasta
zarządzenie Nr 5375/22 oraz wykaz nr GN/6/2022
Dotyczy: przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia nowej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gliwicach, przy ul. Słowackiego na okres do 3 lat.
zarządzenie Nr 5374/22 oraz wykaz nr GN/9/2022
Dotyczy: przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z wnioskodawcami, nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach, przy ul. Łanowej.
zarządzenie Nr 5373/22 oraz wykaz nr GN/7/2022
Dotyczy: przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Gliwicach, przy ul. Dolnej Wsi na okres do 3 lat.
zarządzenie Nr 5370/22
Dotyczy: zmieniające zarządzenie nr PM-5355/2022 z dnia 20.01.2022 r. Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.
zarządzenie Nr 5369/22
WYKONANE
Dotyczy: zmieniające Zarządzenie nr PM-4673/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 13 września 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr PM-2793/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21 września 2020 r. oraz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 560 obr. Szobiszowice wpisana do KW nr GL1G/00024024/5 położona w Gliwicach stanowiąca własność miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości.
zarządzenie Nr 5368/22
Dotyczy: zmieniające Zarządzenie nr PM-4739/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 24 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, obejmującej działkę nr 77/49, obręb Czechowice Północ, wraz z udziałem wynoszącym 1/31 w działce nr 77/1, obręb Czechowice Północ, stanowiących własność miasta Gliwice, podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowych nieruchomości oraz uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta nr PM-562/19 z dnia 16.04.2019r.
zarządzenie Nr 5367/22
Dotyczy: zmieniające Zarządzenie nr PM-4075/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta nr PM-5608/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. oraz przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego działki nr 371/6 w obrębie Kuźnica, KW nr GL1G/00122499/2, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym miasta Gliwice wraz z przeniesieniem prawa własności budynków położonych przy ul. Mechaników 9 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości.
zarządzenie Nr 5366/22 oraz wykaz nr ZDM/47/2021
Dotyczy: przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Dolnej Wsi oraz ul. Wójtowskiej i zawarcia umowy dzierżawy z wnioskodawcą.
zarządzenie Nr 5365/22
Dotyczy: oddania w użyczenie lokalu użytkowego U-13 o powierzchni 324,75 m2 położonego w budynku przy ul. Zwycięstwa 36 w Gliwicach, na rzecz Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
zarządzenie Nr 5364/22 oraz wykaz nr ZGM/4/2022
Dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego nr 38 usytuowanego w budynku przy ul. Górnych Wałów 48, stanowiącego własność miasta Gliwice.