Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenia Prezydenta Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Zarządzenia Prezydenta Miasta
zarządzenie Nr 3522/21 oraz wykaz nr 2/SP/2021
Dotyczy: przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Gliwice części nieruchomości Skarbu Państwa, ograniczonej do działki geodezyjnej nr 210/2 w obrębie Nowe Miasto
zarządzenie Nr 3521/21
WYKONANE
Dotyczy: zmian budżetu miasta Gliwice na 2021 r.
zarządzenie Nr 3520/21
Dotyczy: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Gliwice.
zarządzenie Nr 3519/21
Dotyczy: ustalenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klas IV oraz VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów.
zarządzenie Nr 3518/21
Dotyczy: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria dla kandydatów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły.
zarządzenie Nr 3517/21
Dotyczy: sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej
zarządzenie Nr 3516/21
Dotyczy: konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz nadania nowego statutu
zarządzenie Nr 3515/21 oraz wykaz nr GN/6/2021
Dotyczy: przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia umowy dzierżawy z wnioskodawcą, nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Paderewskiego i ul. Strzelniczej.
zarządzenie Nr 3514/21
Dotyczy: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
zarządzenie Nr 3513/21 oraz wykaz nr GN/7/2021
Dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności części nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 166/3 obręb Ligota Zabrska, położoną przy ul. Dolnej w Gliwicach, stanowiącą własność miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej części nieruchomości.