Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Petycje
Petycje
formularz wyszukiwania

Petycja w sprawie ochrony przed hałasem mieszkańców zamieszkałych wzdłuż drogi krajowej DK 88 na odcinku od wejścia na ul. Przydrożną do końca zabudowań mieszkalnych na ul. Św. Wojciecha w Gliwicach.

Petycja w sprawie zbiornika przeciwpowodziowego planowanego na terenie Wilczych Dołów-2

Petycja do Prezydenta Miasta w sprawie podjęcie działań mających na celu upamiętnienie Franza Bernheima, poprzez zamontowanie tablicy pamiątkowej przed kamienicą, w której mieszkał, przy ul.Wybrzeża Wojska Polskiego 6.