Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Dotacje na rozwój sportu

Dotacje na rozwój sportu

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Dotacje dla klubów sportowych na wsparcie rozwoju sportu

Co powinienem wiedzieć?

Dotację celową na przedsięwzięcie z zakresu sportu może otrzymać klub sportowy, w tym klub działający w formie spółki prawa handlowego, posiadający siedzibę oraz prowadzący działalność na terenie miasta Gliwice, niedziałający w celu osiągnięcia zysku.

Szczegółowe dane dotyczące:

 • rodzaju zadania, które może otrzymać wsparcie finansowe,
 • terminu składania wniosków (termin składania wniosków nie może być krótszy niż 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia o naborze wniosków na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach),
 • terminów i warunków realizacji zadania,
 • zasad przyznawania dotacji,
 • rodzajów kosztów, które mogą być sfinansowane z udzielonej dotacji,
 • terminu rozpatrzenia wniosków,
 • każdorazowo określane są zarządzeniem prezydenta miasta w sprawie ogłoszenia naboru wniosków.

każdorazowo określane są zarządzeniem prezydenta miasta w sprawie ogłoszenia naboru wniosków.

Nabór wniosków może być ogłaszany w miarę potrzeb i możliwości finansowych miasta Gliwice.

Ogłoszenia publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w dziale -> Organizacje pozarządowe (w punkcie "Konkursy i dotacje").
Wniosek należy wypełnić czytelnie, wypełniając wszystkie rubryki i podpisany przez upoważnione osoby złożyć wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Kto może załatwić sprawę?

Osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania organizacji lub podmiotu uprawnionego do otrzymania dotacji.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Termin składania wniosków oraz przewidywany termin ich rozpatrzenia podawany jest w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Załączniki wskazane w ogłoszeniu naboru wniosków.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłat.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Dokładnie przeczytać ogłoszenie o naborze wniosków.

Krok 2
Skompletować wszystkie wymagane dokumenty.

Krok 3
Wypełnić czytelnie wniosek.

Krok 4
Komplet dokumentów złożyć w Biurze Obsługi Interesantów, sekretariacie Wydziału Kultury i Sportu lub wysłać pocztą na adres: Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Krok 5
Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku przekazywana jest wnioskodawcy w formie pisemnej. Lista przedsięwzięć, które otrzymały dofinansowanie zamieszczana jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Na miejscu w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Wydziale Kultury i Sportu, II piętro, pokój 253 lub telefonicznie pod numerem 32-239-12-11, e-mail: ksp@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek można przesłać pocztą – należy pamiętać o dokładnym i czytelnym wypełnieniu wniosku oraz dołączeniu wszystkich wymaganych załączników.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 27 ust. 2 oraz art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1599 z późn.zm.
 2. Uchwała Nr V/55/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wsparcia rozwoju sportu poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych.
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Wydział:

Wydział Kultury i Sportu

Numer karty

KSP.1/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćPaweł Trzciński
Data wytworzenia informacji2020-07-24 09:00:23
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-24 09:00:23
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana opisu dokumentuAnna Imbiorska08-02-2021 09:42:27
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach24-07-2020 09:00:23