Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Dowód osobisty – zgłoszenie podejrzenia kradzieży tożsamości

Dowód osobisty – zgłoszenie podejrzenia kradzieży tożsamości

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Dowód osobisty – zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych – kradzieży tożsamości

Co powinienem wiedzieć?

Posiadacz   dowodu   osobistego,   w   przypadku   podejrzenia     kradzieży    tożsamości      może    zgłosić  osobiście organowi dowolnej gminy – w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego – fakt podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania swoich danych osobowych.

W przypadku uprawdopodobnienia przez posiadacza dowodu osobistego podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych, w tym serii i numeru dowodu osobistego, z wnioskiem o wydanie nowego dokumentu należy wystąpić niezwłocznie. Patrz opis usługi: Dowód osobisty – kradzież tożsamości

Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych może również dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.

Uwaga!
Do zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych można załączyć dokument uprawdopodabniający ten fakt.

Zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych – kradzieży tożsamości
dokonuje się:

 • osobiście na piśmie utrwalonym w postaci papierowej – opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem zgłaszającego – w organie dowolnej gminy,
 • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej – opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

Unieważnienie dowodu osobistego następuje z dniem zgłoszenia do organu gminy –  podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Dowód osobisty jest nieodwracalnie unieważniany w elektronicznym Rejestrze Dowodów Osobistych.
 

Kto może załatwić sprawę?

Zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych – kradzieży tożsamości może dokonać:

 • Posiadacz dowodu osobistego posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) – osobiście.
 • Rodzic, opiekun lub kurator – w imieniu posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 • Pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania takiej czynności.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Od ręki - przy zgłoszeniu na stanowisku.

Niezwłocznie – przy zgłoszeniu w formie dokumentu elektronicznego.
 

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
  - wypełniony formularz, który powinien zawierać własnoręczny, czytelny podpis zgłaszającego.
 2. Dokument uprawdopodabniający podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych – w przypadku jego posiadania.
 3. Dowód osobisty zgłaszającego.
 4. Dowód osobisty lub dokument paszportowy rodzica, opiekuna lub kuratora – do wglądu – w przypadku zgłoszenia w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 5. Dokument potwierdzający opiekę prawną – do wglądu – w przypadku zgłoszenia przez opiekuna lub kuratora w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 6. Pełnomocnictwo szczególne do zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
  – wypełniony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa szczególnego.
 7. Dowód osobisty pełnomocnika w przypadku jego ustanowienia, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych – bez opłaty.

Uwaga!
Złożenie pełnomocnictwa szczególnego
do zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych –  nie podlega opłacie skarbowej.
 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok.1
Wypełnić formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

Krok.2
Skompletować wymagane załączniki do zgłoszenia podejrzenia kradzieży tożsamości. Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok.3
Dokonać zgłoszenia w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach - wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link:

Krok.4
Złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego – niezwłocznie – po unieważnieniu dotychczasowego dowodu osobistego.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Biuro Obsługi Interesantów – Informacja / Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich.
Telefony:

 • Informacja BOI: (32) 239 11 65 lub (32) 239 12 54.
 • Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich: (32) 239 12 46, (32) 239 12 25, (32) 239 12 03, (32) 239 13 40, (32) 239 13 44 lub (32) 239 13 45.
 • E-mail: so@um.gliwice.pl
   

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.
 

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria sprawy:

SO - Dowody osobiste

Numer karty

SO.82/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariusz Magierski
Data wytworzenia informacji2021-11-08 09:25:00
Informację wprowadził do BIPAnna Imbiorska
Data udostępnienia informacji w BIP2021-11-08 09:25:00
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska25-10-2023 12:21:35
2KlauzulaDorota Rynkiewicz17-02-2023 13:21:24
3Klauzula RODODorota Rynkiewicz17-02-2023 13:19:51
4Zmiana statusu dokumentuAnna Imbiorska08-11-2021 10:36:37
5Utworzenie dokumentuAnna Imbiorska08-11-2021 09:25:00