Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Dowód osobisty – zgłoszenie podejrzenia kradzieży tożsamości

Dowód osobisty – zgłoszenie podejrzenia kradzieży tożsamości

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Dowód osobisty – zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzieży tożsamości)

Co powinienem wiedzieć?

Posiadacz   dowodu   osobistego,   w   przypadku   podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych (kradzieży tożsamości), może    zgłosić  osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego.

Uwaga!
Zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzieży tożsamości), w przypadku osoby pełnoletniej, skutkuje zastrzeżeniem numeru PESEL – patrz opis usługi: Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL.

W związku ze zgłoszeniem podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzieży tożsamości), pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium winien niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego. Patrz opis usługi: Dowód osobisty – kradzież tożsamości

Zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzieży tożsamości) może również dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.

Uwaga!
Do zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzieży tożsamości) można załączyć dokument uprawdopodabniający ten fakt.

Zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzieży tożsamości)
dokonuje się:

 • osobiście na piśmie utrwalonym w postaci papierowej – opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem zgłaszającego – w organie dowolnej gminy,
 • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej – opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

Unieważnienie dowodu osobistego następuje z dniem zgłoszenia do organu gminy podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzieży tożsamości). Dowód osobisty jest nieodwracalnie unieważniany w elektronicznym Rejestrze Dowodów Osobistych.

Uwaga!
Zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzieży tożsamości), w przypadku osoby pełnoletniej, skutkuje zastrzeżeniem numeru PESEL – patrz opis usługi: Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL.

 

Kto może załatwić sprawę?

Zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzieży tożsamości) może dokonać:

 • Posiadacz dowodu osobistego posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) – osobiście.
 • Rodzic, opiekun lub kurator – w imieniu posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 • Pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania takiej czynności.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Od ręki - przy zgłoszeniu na stanowisku.

Niezwłocznie – przy zgłoszeniu  na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej.
 

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
  - wypełniony formularz, który powinien zawierać własnoręczny, czytelny podpis zgłaszającego.
 2. Dokument uprawdopodabniający podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych – w przypadku jego posiadania.
 3. Dowód osobisty zgłaszającego.
 4. Dowód osobisty lub dokument paszportowy rodzica, opiekuna lub kuratora – do wglądu – w przypadku zgłoszenia w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 5. Dokument potwierdzający fakt sprawowania opieki lub kurateli – do wglądu – w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez opiekuna lub kuratora w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 6. Pełnomocnictwo szczególne do zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
  – wypełniony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa szczególnego.
 7. Dowód osobisty lub dokument paszportowy pełnomocnika – do wglądu -  w przypadku jego ustanowienia, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zgłoszenie  podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych – bez opłaty.

Uwaga!
Złożenie pełnomocnictwa szczególnego
do zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych –  nie podlega opłacie skarbowej.
 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

Krok 2
Skompletować wymagane załączniki do zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok 3
Dokonać zgłoszenia w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach - wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego  lub drogą elektroniczną.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link:

Krok 4
Niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia i unieważnieniu dotychczasowego dowodu osobistego złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego – dotyczy pełnoletnich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujących na jej terytorium.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Biuro Obsługi Interesantów – Informacja / Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich.
Telefony:

 • Informacja BOI: (32) 239 11 65 lub (32) 239 12 54.
 • Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich: (32) 239 12 46, (32) 239 12 25, (32) 239 12 03, (32) 239 13 40, (32) 239 13 44 lub (32) 239 13 45.
 • E-mail: so@um.gliwice.pl
   

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2023 r. poz. 2798).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.
 

Kategoria sprawy:

SO - Dowody osobiste

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Numer karty

SO.82/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariusz Magierski
Data wytworzenia informacji2021-11-08 09:25:00
Informację wprowadził do BIPAnna Imbiorska
Data udostępnienia informacji w BIP2021-11-08 09:25:00
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAlicja Białorucka09-01-2024 09:02:36
2Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska29-12-2023 14:17:52
3Aktualizacja klauzuli RODOAlicja Białorucka22-12-2023 13:38:02
4Aktualizacja kartyAnna Imbiorska06-12-2023 09:28:15
5Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska25-10-2023 12:21:35
6KlauzulaDorota Rynkiewicz17-02-2023 13:21:24
7Klauzula RODODorota Rynkiewicz17-02-2023 13:19:51
8Zmiana statusu dokumentuAnna Imbiorska08-11-2021 10:36:37
9Utworzenie dokumentuAnna Imbiorska08-11-2021 09:25:00