Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Dowód osobisty - zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów

Dowód osobisty - zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Dowód osobisty – zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dokumencie z warstwą elektroniczną

Co powinienem wiedzieć?

Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem.

Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów może dokonać pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności.

Zgłoszenia zawieszenia  lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną dokonuje się:

 • osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym  własnoręcznym czytelnym podpisem zgłaszającego,.
 • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej do organu gminy, który wydał dowód osobisty – opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym – a w przypadku zgłoszenia przez osobę, która dokonuje zgłoszenia w imieniu posiadacza dowodu osobistego (pełnomocnik, rodzic, opiekun, kurator), również podpisem osobistym, 
 • przy użyciu udostępnionej na stronie internetowej www.gov.pl usługi elektronicznej: Zgłoś lub cofnij zawieszenie swojego dowodu osobistego

Osobie dokonującej zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów wydaje się zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę dokonania tego zgłoszenia – zaświadczenie wydawane jest nieodpłatnie.

Osobie dokonującej zgłoszenia na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, zaświadczenie wydaje się na żądanie.

Osobie dokonującej zgłoszenia poprzez stronę internetową www.gov.pl poprzez użycie usługi Zgłoś lub cofnij zawieszenie swojego dowodu osobistego
- zaświadczenie o zgłoszeniu generowane jest automatycznie przez usługę elektroniczną i przekazywane na skrzynkę ePUAP, z której dokonano zgłoszenia.

Uwaga!
Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podlegają zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia. Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia certyfikatów, certyfikaty te oraz dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa. Unieważnienie certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego oraz dowodu osobistego z powodu upływu terminu przewidzianego na cofnięcie zawieszenia następuje w sposób automatyczny.

Uwaga!
Zawieszenie certyfikatów powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego. Podpis osobisty posiadacza dowodu osobistego złożony w okresie zawieszenia albo po unieważnieniu certyfikatu podpisu osobistego nie wywołuje skutków prawnych. Późniejsze cofnięcie zawieszenia certyfikatu nie wpływa na ważność czynności dokonanej w okresie zawieszenia.

Kto może załatwić sprawę?

Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną może dokonać:

 • Posiadacz dowodu osobistego posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia), który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem – osobiście.
 • Rodzic, opiekun prawny lub kurator - w imieniu posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 • Pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania takiej czynności.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Od ręki - przy zgłoszeniu na stanowisku.

Niezwłocznie - po otrzymaniu zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego.
 

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

lub

 1. Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
  - wypełniony formularz, który powinien zawierać własnoręczny, czytelny podpis zgłaszającego.
 2. Ważny dokument paszportowy – w przypadku jego posiadania lub inny dokument zawierający fotografię – do wglądu.
 3. Dowód osobisty lub dokument paszportowy rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora – do wglądu – w przypadku zgłoszenia w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 4. Dokument potwierdzający opiekę prawną – do wglądu – w przypadku zgłoszenia przez opiekuna  lub kuratora w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 5. Pełnomocnictwo szczególne do zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną
  – wypełniony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa szczególnego.
 6. Dowód osobisty pełnomocnika w przypadku jego ustanowienia, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym – bez opłaty.

Uwaga!
Złożenie pełnomocnictwa szczególnego do zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym z warstwa elektroniczną – nie podlega opłacie skarbowej.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić formularz zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną.

Krok 2
Skompletować wymagane załączniki do zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną. Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok 3
Dokonać zgłoszenia w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach - wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link:

Krok 4
Otrzymać zaświadczenie o zgłoszeniu zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Biuro Obsługi Interesantów – Informacja / Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich.
Telefony:

 • Informacja BOI: (32) 239 11 65 lub (32) 239 12 54.
 • Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich: (32) 239 12 46, (32) 239 12 25, (32) 239 12 03, (32) 239 13 40, (32) 239 13 44 lub (32) 239 13 45.

E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz.1865).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1431).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

SO - Dowody osobiste

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Numer karty

SO.75/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariusz Magierski
Data wytworzenia informacji2020-07-27 08:17:05
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-27 08:17:05
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja klauzuli RODOAlicja Białorucka22-12-2023 13:52:15
2Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska25-10-2023 12:28:46
3Klauzula RODODorota Rynkiewicz17-02-2023 13:35:23
4Utworzenie dokumentuAlicja Banach27-07-2020 08:17:05