Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Duplikat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Duplikat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Co powinienem wiedzieć?

Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych ma prawo uzyskać duplikat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić osobiście przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub wyznaczony przez niego pełnomocnik.
Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Termin załatwienia sprawy do 7 dni.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 3. Wzór pełnomocnictwa
  - w przypadku załatwienia sprawy przez pełnomocnika strony.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa za wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi
24 zł.
W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za wydanir duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
24 zł Opłata skarbowa za wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Pobrać i wypełnić wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Krok 2
Uiścić opłatę za wydanie duplikatu zezwolenia.

Krok 3
Wypełniony wniosek wraz z dowodem uiszczenia opłaty
(oraz pełnomocnictwem o ile sprawa jest załatwiana przez pełnomocnika strony) należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem,
 • przesłać pocztą lub kurierem (dla celów dowodowych  zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres:

Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

 • złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy (w Biurze Podawczym w holu na parterze urzędu bądź bezpośrednio w pokoju 366 na III piętrze).

Krok 4
Na podstawie złożonego kompletnego wniosku wydawany jest duplikat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Krok 5
Duplikat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych może być:

 • odebrane  przez wnioskodawcę osobiście w siedzibie urzędu (pokój 366),
 • przesłane na wskazany adres korespondencyjny.
   

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Usług Komunalnych
III piętro, pokój nr 366
Telefon  32-239-11-58, 32- 238-54-24
Faks 32 238-55-80
uk@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak.

 • Pocztą tradycyjną,
 • przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem.


 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Część I pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

UK - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział:

Wydział Usług Komunalnych

Numer karty

UK.22/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarta Świstun
Data wytworzenia informacji2020-07-29 06:28:30
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-29 06:28:30
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 09:25:43
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach29-07-2020 06:28:30