Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Spis rejestrów publicznych / Ewidencja działalności gospodarczej

Ewidencja działalności gospodarczej


Nazwa rejestru

Ewidencja działalności gospodarczej

Prowadzony od:

1988

Podstawa prawna prowadzenia rejestru

Prezydent Miasta Gliwice pozostaje właściwy w sprawach ewidencyjnych dla przedsiębiorców, których dane nie podlegały przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) do dnia 31 grudnia 2011 r., na podstawie art. 66 ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 19.12.2008 r. ( Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z późn. zm.). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej na (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).

Cel prowadzenia rejestru

Wymóg ustawowy

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru

Joanna Dzitkowska, pok.10 , tel. 32 -238 -56 -76

Rejestr zawiera

Imię, nazwisko, PESEL, NIP, oznaczenie przedsiębiorcy, miejsce wykonywania działalności gospodarczej, przedmiot działalności gospodarczej, data rozpoczęcia działalności gospodarczej, data likwidacji działalności gospodarczej.

Dostępność

jawny

Ograniczenie jawności:

zakres CEIDG

Wydział prowadzący

Biuro Obsługi Interesantów
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Janik-Gajówka
Data wytworzenia informacji2020-08-20 06:35:12
Informację wprowadził do BIPPiotr Sojka
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-20 06:35:12
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja podstawy prawnejTomasz Bartel05-12-2023 15:18:12
2Zmiany w dokumencieTomasz Bartel28-02-2022 14:52:54
3Utworzenie dokumentuPiotr Sojka20-08-2020 06:35:12