Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Formularze
Formularze
formularz wyszukiwania

Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego - wersja word

Formularz dotyczy m.in. wniosku o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego, wniosku do projektu planu miejscowego lub projektu planu ogólnego oraz uwag do projektu planu miejscowego lub projektu planu ogólnego.

Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego - wersja pdf

Formularz dotyczy m.in. wniosku o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego, wniosku do projektu planu miejscowego lub projektu planu ogólnego oraz uwag do projektu planu miejscowego lub projektu planu ogólnego.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej

Wniosek o wydanie zaświadczenia - Wydział Planowania Przestrzennego

Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice

Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice