Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Formularze
Formularze
formularz wyszukiwania

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej

Wniosek o wydanie zaświadczenia - wydział Planowania Przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice

Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice