Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Formularze
Formularze
formularz wyszukiwania

Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zstrzeżenia numeru PESEL składany w organie gminy

Wniosek o wydanie zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych dotyczących wnioskodawcy przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL

Pełnomocnictwo szczególne do złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim lub obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela polskiego

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice

Wniosek o dokonanie zmian danych w ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice – uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wniosek o dokonanie wykreślenia Klubu z ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice – uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie / Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні

Wniosek o wydanie zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych dotyczących wnioskodawcy przetwarzanych w rejestrze PESEL/mieszkańców

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Pełnomocnictwo szczególne do zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Pełnomocnictwo szczególne do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza (UE) - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Pełnomocnictwo szczególne do zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną

Pełnomocnictwo szczególne do odbioru dowodu osobistego

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Wniosek o dokonanie zmian danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia

Zawiadomienie o zgromadzeniu

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru pesel

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Pełnomocnictwo do spraw meldunkowych

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych z siedzibą w Gliwicach