Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Gliwicka Inicjatywa Lokalna 2024

Gliwicka Inicjatywa Lokalna 2024

Gliwicka_Inicjatywa_Lokalna-logotyp-wersja-podstawowa

 

Gliwicka Inicjatywa Lokalna 2024 - wyniki

Do 18 sierpnia br. mieszkańcy mieli możliwość złożenia wniosku o realizację inicjatywy lokalnej w 2024 roku. Wpłynęło 31 propozycji.

Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale nr XXIII/457/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. Wnioskom przyznawano ocenę wyrażoną w punktach.

Z zadań zweryfikowanych pozytywnie Prezydent Miasta wskazał do realizacji te, które uzyskały kolejno najwyższą liczbę punktów i zmieściły się w puli środków zaplanowanych na realizację zadań w danym zakresie.

W efekcie w przyszłym roku miasto wspólnie z wnioskodawcami będzie realizować 16 inicjatyw. Będą to między innymi warsztaty kulturalne dla seniorów w Starych Gliwicach , gra miejska w Śródmieściu dla młodzieży, czy spotkania edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych z dzielnic Wójtowa Wieś i Śródmieście o tematyce historii i architektury Gliwic. Wśród zadań inwestycyjnych pojawiły się m.in.: budowa chodnika, rozbudowa placu zabaw, montaż zbiorników celem gromadzenia deszczówki, czy też rozbudowa obiektu sportowego. Wykaz wszystkich zadań, które będą realizowane, zamieszczono poniżej.

Wkład miasta w realizację zaplanowanych inicjatyw wynosi 622 819,02 zł.

Poniżej znajduje się wykaz wniosków wskazanych do realizacji, wykaz wniosków pozytywnie ocenionych, ale nie mieszczących się w puli zaplanowanej na realizację zadań z danej puli tematycznej, oraz zestawienie wniosków, które otrzymały ocenę negatywną lub zostały wycofane przez wnioskodawców.

Wykaz wniosków

 

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za przygotowanie wniosków.

 

 

Ogólne zasady

Podstawowym aktem prawnym regulującym na poziomie kraju kwestię inicjatyw lokalnych jest ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z przepisami Gliwicka Inicjatywa Lokalna w szczególny sposób promować ma bezpośrednie zaangażowanie wnioskodawców w realizację zadań publicznych. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły, które muszą mieścić się w katalogu zadań wskazanych we wspomnianej powyżej ustawie. Aby ubiegać się o wsparcie miasta dla inicjatywy lokalnej, konieczne jest włączenie się wnioskodawców w realizację zadania. Można zadeklarować świadczenie pracy społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe. Procedurę Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej dopełniają  poniższe dokumenty:

Wybór zadań do realizacji w 2024 roku nastąpi do 15 listopada 2023 roku.

Na wsparcie zadań wybranych do realizacji w 2024 roku zaplanowano łącznie 818 350 zł (w 7 pulach na realizację zadań w zakresach określonych w art. 19 b ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, oraz 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Rejestr złożonych wniosków jest dostępny w zakładce "Rejestry" (link do rejestru).

Składanie wniosków

Wnioski złożone do 18 sierpnia 2023 roku podlegają systematycznej procedurze oceny nie później niż do 3 listopada 2023 roku, a zadania wybrane do realizacji zostaną wprowadzone do budżetu miasta na rok 2024 (i na lata kolejne w przypadku zadań wieloletnich).

Wnioski złożone po 18 sierpnia 2023 roku podlegają systematycznej procedurze oceny, przeprowadzanej niezwłocznie po ich złożeniu, a zadania wybrane do realizacji zostaną wprowadzone do budżetu miasta na rok 2025 (i na lata kolejne w przypadku zadań wieloletnich).

Składając wniosek warto skorzystać z pomocniczego formularza wniosku, który stanowi załącznik do przedmiotowego zarządzenia Prezydenta Miasta.

 

Sugeruje się następujące miejsca składania wniosków:

  • pisemnie w siedzibie Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1 w godzinach urzędowania lub listownie na powyżej wskazany adres Centrum; o dacie złożenia wniosku decyduje data nadania,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Centrum: gods@gods.gliwice.eu,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrzynki Centrum: /GCOP/SkrytkaESP; wniosek należy złożyć poprzez wybranie usługi „pismo ogólne”, dodając wypełniony wniosek,
  • pisemnie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – w Biurze Obsługi Interesantów oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania.

 

Poprzednie edycje:

Informacje o wnioskach złożonych w 2022 r.

Informacje o wnioskach złożonych w 2021 r.

Informacja o wnioskach złożonych w 2019 r. 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Baron
Data wytworzenia informacji2024-01-30 14:14:40
Informację wprowadził do BIPEwa Baron
Data udostępnienia informacji w BIP2024-01-30 14:14:40
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1publikacjaEwa Baron30-01-2024 14:26:07
2Zmiana statusu dokumentuEwa Baron30-01-2024 14:26:07
3Utworzenie dokumentuEwa Baron30-01-2024 14:14:40