Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Informacja o braku zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste lub czynsz dzierżawny oraz pozostałych opłat

Informacja o braku zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste lub czynsz dzierżawny oraz pozostałych opłat

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Informacja o braku zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste lub czynsz dzierżawny oraz pozostałych opłat

Co powinienem wiedzieć?

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem pisemnej informacji o braku zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste lub czynsz dzierżawny oraz pozostałych opłat  przypadających Miastu Gliwice i Skarbowi Państwa wynikających z zadań realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami należy w tym celu złożyć wniosek o uzyskanie takiej informacji.

Kto może załatwić sprawę?

Wniosek o  uzyskanie informacji o braku zaległości można złożyć osobiście lub przez inną osobę w biurze podawczym Urzędu.  Można go również przesłać pocztą.
W celu otrzymania informacji o braku zaległości należy stawić się osobiście lub udzielić innej osobie pełnomocnictwa bądź informacja zostanie przesłana pocztą na adres podany we wniosku.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Sprawa jest załatwiana w ciągu kilku dni od daty otrzymania wniosku przez pracownika merytorycznego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wniosek dotyczący jednego rodzaju należności powinien być złożony na piśmie bądź przesłany pocztą, sporządzonym samodzielnie albo z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu - wniosku o udzielenie informacji o braku zaległości (plik formularza poniżej) lub pobranego w punkcie informacji znajdującym się na parterze budynku Urzędu.

  1. Wniosek o udzielenie informacji o braku zaległości

Wniosek  powinien zawierać:

  1. dokładne określenie podmiotu występującego z wnioskiem, w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko w tym podanie numeru PESEL,  w przypadku przedsiębiorców dokładną nazwę w tym podanie numeru NIP,
  2. adres zamieszkania lub siedziby, adres korespondencyjny
  3. ewentualnie uzasadnianie
  4. własnoręczny podpis
  5. określenie sposobu odbioru informacji (osobiście czy wysłać pocztą).
     

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Złożenie wniosku bez opłat.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Ustalić dane niezbędne do wypełnienia wniosku, zgodnie z pkt."Co powinienem wiedzieć?".

Krok 2
Sporządzić dokładny wniosek i złożyć go w biurze podawczym lub przesłać do urzędu za pośrednictwem poczty.

Krok 3
w celu otrzymania informacji należy odebrać ją osobiście w godzinach pracy urzędu: pon., wt., śr. 08.00 - 16.00, czw. 08.00 -17.00, pt. 08.00 – 15.00 bądź informacja zostanie przesłana pocztą.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link -
Pismo ogólne do podmiotu publicznego.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jasna 31A
parter, pok. 9, tel. 32-338-64-20
e-mail: gn@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek może być przesłany pocztą.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach (Zarządzenie nr PM-1/06 Prezydenta Miasta Gliwice z 06.12.2006 r.)

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

GN – Zaległości

Wydział:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Numer karty

GN.7/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćBeata Malarska
Data wytworzenia informacji2020-07-24 06:55:25
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-24 06:55:25
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja klauzuli RODOAlicja Białorucka16-01-2024 14:11:33
2Zmiana w punkcie Czy można załatwić sprawę elektronicznie?Dorota Rynkiewicz03-03-2023 12:58:08
3Utworzenie dokumentuAlicja Banach24-07-2020 06:55:25