Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Informacja o wyrobach zawierających azbest

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Co powinienem wiedzieć?

Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada informację Prezydentowi Miasta.
Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej Prezydentowi Miasta, drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
Wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury.

Kto może załatwić sprawę?

Wykorzystujący wyroby zawierające azbest lub upoważniona przez niego osoba.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Termin załatwiania sprawy – 30 dni.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

  1. Informacja o wyrobach zawierających azbest (WZÓR)
    Informację należy opracować zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8, poz. 31 z 2011 r.)
     

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Informacja nie podlega opłacie skarbowej.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Informację należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów (na parterze), w sekretariacie Wydziału Środowiska (pokój nr 331 III piętro) lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 337 - III piętro
Tel. 32-239-13-00, wew. 300
sr@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Informację można przesłać pocztą na adres Urzędu.  
                                                                                                       

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.


Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych

Kategoria sprawy:

SR - Odpady przemysłowe, azbest

Wydział:

Wydział Środowiska

Numer karty

ŚR.4/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćBeata Barska-Borys, Marlena Zamorowska
Data wytworzenia informacji2020-07-28 11:43:27
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 11:43:27
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja metryczkiAlicja Białorucka30-11-2023 15:02:41
2Zmiany w dokumencieAlicja Białorucka30-11-2023 15:02:41
3aktualizacja publikatora ustawyAlicja Białorucka14-08-2023 08:58:33
4Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 11:43:27