Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Postępowania w sprawie pozwoleń zintegrowanych / Informacja w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28.06.2006 r. nr ŚR-351/2006 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla spółki SFW Energia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kopalnianej 2 w Gliwicach

Informacja w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28.06.2006 r. nr ŚR-351/2006 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla spółki SFW Energia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kopalnianej 2 w Gliwicach

SR.6223.7.2021                                                                                                                                                            Gliwice, 11.01.2022 r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), dalej ustawa ooś, w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) Prezydent Miasta Gliwice informuje, że na wniosek z dnia 02.12.2021 r. spółki SFW Energia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kopalnianej 2 w  Gliwicach zostało wszczęte postępowanie administracyjnie w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28.06.2006 r. nr ŚR-351/2006 ze zm., udzielającej  pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw elektrociepłowni SFW Energia Sp. z o.o. zlokalizowanej w Gliwicach  przy ul. Św. Urbana 17.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Prezydent Miasta Gliwice. Z treścią zgromadzonych w sprawie dokumentów można  zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach, w godzinach pracy tutejszego urzędu, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, tel. 32 238 54 45. Ewentualne uwagi i wnioski należy wnieść na piśmie, powołując się na znak niniejszego pisma, w terminie  do 11.02.2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Gliwice. Na mocy art. 35 ustawy ooś uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w niniejszym piśmie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

         Agnieszka Setnik

                                                  Naczelnik Wydziału Środowiska


Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Setnik
Data wytworzenia informacji2022-01-11 11:25:03
Informację wprowadził do BIPBernadeta Bączkiewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2022-01-11 11:25:03
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieBernadeta Bączkiewicz11-01-2022 11:27:20
2Zmiany w dokumencieBernadeta Bączkiewicz11-01-2022 11:27:20
3Utworzenie dokumentuBernadeta Bączkiewicz11-01-2022 11:25:03