Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta Seniora

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Karta Seniora

Co powinienem wiedzieć?

Kartę Seniora może otrzymać każdy mieszkaniec Gliwic, który ukończył 60 lat. Karta upoważnia do korzystania ze zniżek na obiektach miejskich oraz u Partnerów programu.

Kto może załatwić sprawę?

Karta Seniora wydawana jest na wniosek osoby uprawnionej.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Karta Seniora wydawana jest w momencie składania wniosku, po jego uprzedniej weryfikacji

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

  1. Wniosek o wydanie karty seniora/duplikatu

  2. W przypadku wniosku o wydanie drugiego i kolejnych duplikatów Karty Seniora należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 20,00 zł. za każdy duplikat.

  3. Wzór pełnomocnictwa
    - w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wnioskodawcy.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Karta i pierwszy duplikat wydawane są bezpłatnie.


Wydanie drugiego i każdego kolejnego duplikatu podlega opłacie w wysokości 20,00 zł za każda kartę.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy
Urzędu Miejskiego w Gliwicach
numer konta 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514.

Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie duplikatu karty.

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie mieszczącym  się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Pobranie i wypełnienie "Wniosku o wydanie Karty Seniora/duplikatu" (wniosek jest dostępny na stronie internetowej UM Gliwice oraz na stanowisku Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych).                                                                                                          

Krok 2
Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego Gliwice na stanowisku Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych, w godzinach urzędowania Urzędu.

Krok 3
Odbiór Karty Seniora w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego Gliwice na stanowisku Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, II piętro
Tel. 32-238-54-31; 32-239-12-59
e-mail: zd@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawę powinien załatwić wnioskodawca osobiście lub przez pełnomocnika.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Uchwała XLV/987/2014 Rady Miasta Gliwice z 21 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gliwice Programu "Gliwicki Senior 65+ i 75+" z późn. zm.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Wydział:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Kategoria sprawy:

ZD - Karta Seniora

Numer karty

ZD.6/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Paszta
Data wytworzenia informacji2020-07-29 13:11:07
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-29 13:11:07
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach29-07-2020 13:11:07