Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenia Prezydenta Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Zarządzenie Nr 3326/09
Dotyczy: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa, na których usytuowane są urządzenia infrastruktury technicznej, obejmujących działkę nr 277 o pow. 375 m2, obręb Łąki Kłodnickie, KW-GL1G/00075102/8, położoną w Gliwicacgh na północ od ul. Kujawskiej oraz działkę nr 373 o pow. 412 m2, obręb Zatorze, KW-GL1G/00044482/9, położoną w Gliwicach na północ od ul. Św. Marka, przeznaczonych do zbycia na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej-Gliwice Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ust.1 pkt. 7 w związku z art.37 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Zarządzenie Nr 3325/09
WYKONANE
Dotyczy: zawarcia kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego o pow. 49,52 m2 położonego w budynku przy ul. Pl. Jaśminu 2 w Gliwicach z Radą Osiedlową Wilcze Gardło
Zarządzenie Nr 3324/09
WYKONANE
Dotyczy: zawarcia kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego o pow. 12,93 m2 położonego w budynku przy ul. Rolników 150 w Gliwicach z Radą Osiedlową Bojków
Zarządzenie Nr 3323/09
WYKONANE
Dotyczy: zawarcia kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego o pow. 87,31 m2 położonego w budynku przy ul. Architektów 109 w gliwicach z Radą Osiedlową Ostropa
Zarządzenie Nr 3322/09
Dotyczy: zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1/06 z dnia 6 grudnia 2006 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach
Zarządzenie Nr 3319/09
Dotyczy: nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki nr 45 o pow. 2510 m2, obręb Niepaszyce Południe, zapisanej w KW-GL1G/00051644/5
Zarządzenie Nr 3318/09
Dotyczy: wyłączenia spod przetargu i oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul.Goździkowej i Niezapominajki na rzecz Klubu Sportowego "Carbo" z siedzibą w Gliwicach przy ul. Lekarskiej 5
Zarządzenie Nr 3317/09
Dotyczy: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieuchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa obejmującej działki nr 111 o pow. 0,3014 ha, przy ul. Pszczyńskiej, nr 112 o pow. 0,0539 ha, na płd od ul. Pszczyńskiej 44-obręb Trynek, KW-59574, przeznaczonej do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 3315/09
Dotyczy: wyłączenia spod przetargu i oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul.Sikorskiego 134 na rzecz Klubu Sportowego "Sośnica" z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sikorskiego 134
Zarządzenie Nr 3312/09
Dotyczy: nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w wysokości 1/8 części w prawie własności działek nr 732/1 oraz 735/4 o łącznej pow. 0.0154 ha obręb Żerniki zapisanych w KW-GL1G/00054135/5