Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenia Prezydenta Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Zarządzenia Prezydenta Miasta
zarządzenie Nr 6353/22 oraz wykaz nr ZGM/440/2022
Dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Lipowej 9, stanowiącego własność miasta Gliwice.
zarządzenie Nr 6352/22 oraz wykaz nr ZGM/458/2022
Dotyczy: przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia umów dzierżaw z wnioskodawcami, nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Sikorskiego.
zarządzenie Nr 6351/22 oraz wykaz nr ZGM/447/2022
Dotyczy: przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia umów dzierżawy z wnioskodawcami, nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 10.
zarządzenie Nr 6350/22 oraz wykaz nr ZGM/446/2022
Dotyczy: przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia umów dzierżawy z wnioskodawcami, nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Kasztanowej.
zarządzenie Nr 6349/22 oraz wykaz nr ZGM/459/2022
Dotyczy: przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia umów dzierżaw z wnioskodawcami, nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Żeromskiego.
zarządzenie Nr 6348/22 oraz wykaz nr GN/167/2022
Dotyczy: uchylenia Zarządzenia nr PM-5921/14 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 kwietnia 2014 r. oraz przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 1131 obr. Szobiszowice, KW nr GL1G/00037924/8 oraz jako działka nr 1132 obr. Szobiszowice, KW nr GL1G/00026990/1, stanowiących własność miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowych nieruchomości.
zarządzenie Nr 6347/22 oraz wykaz nr GN/168/2022
Dotyczy: sprawie przeznaczenia do sprzedaży, na rzecz użytkownika wieczystego, prawa własności nieruchomości, położonej w Gliwicach przy ul. Tarnogórskiej 114C, oznaczonej jako działka nr 202, obręb Podlesie, stanowiącej własność miasta Gliwice
zarządzenie Nr 6346/22 oraz wykaz nr ZGM/454/2022
Dotyczy: przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy ze Wspólnotą Mieszkaniową mieszczącą się przy ul. Arkońskiej 5, nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Arkońskiej 5.
zarządzenie Nr 6345/22 oraz wykaz nr ZGM/426/2022
Dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Lipowej 42, stanowiącego własność miasta Gliwice.
zarządzenie Nr 6344/22 oraz wykaz nr ZGM/452/2022
Dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. Jana Czernego 13, stanowiącego własność miasta Gliwice.