Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Spis rejestrów publicznych / Miejski System Informacji Przestrzennej

Miejski System Informacji Przestrzennej


Nazwa rejestru

Miejski System Informacji Przestrzennej

Prowadzony od:

2007

Podstawa prawna prowadzenia rejestru

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2014r. poz.1114, z 2016 r. poz.352, z późn. zm.) Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2010 nr 76 poz.489, z 2012 r. poz. 951, z późn. zm.) .

Cel prowadzenia rejestru

Zapewnienie dostępu do rejestrów miejskich poprzez systemy teleinformatyczne.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru

Tomasz Ściegliński, telefon 32 338-65-31 pp@um.gliwice.pl

Rejestr zawiera

Warstwy informacyjne z rejestrów miejskich: m.in. ewidencja gruntów i budynków, sieci uzbrojenia  terenu, ortofotomapa, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i inne

Dostępność

z ograniczeniem jawności

Dostęp Online

https://msip.gliwice.eu/

Ograniczenie jawności:

Dane udostępniane są zgodnie z art.15 informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2014r. poz.1114, z 2016 r. poz.352, z późn. zm.)

Wydział prowadzący

Wydział Planowania Przestrzennego
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Janik-Gajówka
Data wytworzenia informacji2020-08-20 11:06:20
Informację wprowadził do BIPPiotr Sojka
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-20 11:06:20
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieTomasz Bartel23-02-2022 10:48:51
2Utworzenie dokumentuPiotr Sojka20-08-2020 11:06:20