Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Nagrody za osiągnięcia w kulturze

Nagrody za osiągnięcia w kulturze

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Nagrody Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Co powinienem wiedzieć?

 1. Nagrody Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie:

- twórczości artystycznej
- upowszechniania kultury
- ochrony kultury
przyznawane są za całokształt działalności lub osiągnięcia roku poprzedniego o istotnym znaczeniu.

 1. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie miasta Gliwice lub osobom prawnym i innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie miasta Gliwice.
 2. Nagrody są przyznawane raz w roku.
 3. Nagrody mają formę honorową lub pieniężną.
   

Kto może załatwić sprawę?

Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać:

 1. instytucje kultury,
 2. placówki oświatowe,
 3. szkoły wyższe,
 4. związki twórcze, stowarzyszenia kulturalne i społeczne,
 5. radni Rady Miasta.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Termin składania wniosków o przyznanie nagród oraz termin rozstrzygnięcia konkursu ustalany jest corocznie i publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, „Miejskim Serwisie Internetowym-Gliwice” oraz mediach lokalnych.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o przyznanie nagrody:

 1. Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Ww. wniosek powinien zawierać m.in.:

 1. dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
 2. informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności (dotyczy nagród za całokształt) lub informacje dotyczące szczególnych osiągnięć w roku ubiegłym (dotyczy nagród za rok poprzedni),
 3. uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie miejskiego, regionalnego, ogólnokrajowego bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięć oraz ich znaczenia dla kultury.

Informacja o załącznikach zawarta jest we wniosku.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłat.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Dokładnie przeczytać ogłoszenie o konkursie na Nagrody Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Krok 2
Pobrać formularz wniosku.

Krok 3
Wypełnić czytelnie wniosek.

Krok 4
Komplet dokumentów złożyć w Biurze Obsługi Interesantów, sekretariacie Wydziału Kultury i Sportu lub wysłać pocztą na adres: Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Krok 5
Wykaz osób, które otrzymały nagrody i wyróżnienia publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz „Miejskim Serwisie Internetowym - Gliwice”.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Na miejscu w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Wydziale Kultury i Sportu, II piętro, pokój 245 lub telefonicznie pod numerem 32-239-12-71 lub 32-239-12-84, e-mail: ksp@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek można przesłać pocztą – należy pamiętać o uzupełnieniu danych kontaktowych w celu ewentualnych pytań do wniosku.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713),
 2. Art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194),
 3. Uchwała Nr XXXIX/828/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z 19 grudnia 2013 r. w sprawie: ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Wydział:

Wydział Kultury i Sportu

Numer karty

KSP.8/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJoanna Zagórska
Data wytworzenia informacji2020-07-24 08:06:29
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-24 08:06:29
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana opisu dokumentuAnna Imbiorska08-02-2021 09:48:27
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach24-07-2020 08:06:29