Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Obwieszczenia dotyczące postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenia dotyczące postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Budowa sieci elektroenergetycznej w postaci linii kablowej niskiego napięcia, na południe od ulic Traugutta i Dąbrowskiego w Gliwicach (działki nr 373/10, 373/15, 373/21, obręb Centrum)

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), Prezydent Miasta Gliwice informuje, że w Urzędzie Miejskim w Gliwicach prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
Budowa sieci elektroenergetycznej w postaci linii kablowej niskiego napięcia, na południe od ulic Traugutta i Dąbrowskiego w Gliwicach (działki nr 373/10, 373/15, 373/21, obręb Centrum).
Postępowanie w przedmiotowej sprawie jest prowadzone na wniosek:
Pana Macieja Zarudzkiego – działającego jako pełnomocnik:
PGE Energetyka Kolejowa S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hożej 63/67.
Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gliwicach – adres: 44-122 Gliwice, ul. Jasna 31A, pokój nr 216 (II piętro).
Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: 32-338-65-32.
W terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, w Biurze Obsługi Interesantów tut. Urzędu, można składać pisemnie ewentualne uwagi i zastrzeżenia dotyczące planowanej inwestycji.
Pisma należy adresować do Wydziału Planowania Przestrzennego, powołując się na znak niniejszego obwieszczenia.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Grażyna Dobrut
Główny Specjalista

Znak sprawy: PP.6733.1.1.2024