Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Postępowania w sprawie pozwoleń zintegrowanych / Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie wydania decyzji Prezydenta Miasta Gliwice nr SR-267/2022 z dnia 01.06.2022 r. zmieniająca tekst obowiązującego pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw ciepłowni SFW Energia Sp. z o.o., zlokalizowanej przy ul. św. Urbana 17 w Gliwicach.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie wydania decyzji Prezydenta Miasta Gliwice nr SR-267/2022 z dnia 01.06.2022 r. zmieniająca tekst obowiązującego pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw ciepłowni SFW Energia Sp. z o.o., zlokalizowanej przy ul. św. Urbana 17 w Gliwicach.

SR.6223.7.2021                                                                                                           Gliwice, 02.06.2022 r.

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 02.06.2022 r.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zmianami) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację, że na wniosek spółki SFW Energia Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kopalnianej 2 w Gliwicach, została wydana decyzja Prezydenta Miasta Gliwice nr SR-267/2022 z dnia 01.06.2022 r. zmieniająca  tekst obowiązującego pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw ciepłowni SFW Energia Sp. z o.o., zlokalizowanej przy ul. św. Urbana 17 w Gliwicach.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 21, w godzinach pracy tutejszego Urzędu, po wcześniejszym ustaleniu terminu, tel. 32 238 54 45.

Decyzja Prezydenta Miasta Gliwice nr SR-267/2022.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

Zastępca Naczelnika Wydziału Środowiska

Ewa Duda-Jordan


Data rozpoczęcia publikacji: 03-06-2022
Data zakończenia publikacji: 01-11-2050

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Setnik
Data wytworzenia informacji2022-06-03 11:31:56
Informację wprowadził do BIPBernadeta Bączkiewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2022-06-03 11:31:56
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuBernadeta Bączkiewicz03-06-2022 11:31:56