Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Urząd Miejski w Gliwicach / Edukacja / Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w placówkach prowadzonych przez Miasto Gliwice

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w placówkach prowadzonych przez Miasto Gliwice

OGŁOSZENIE podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w szkołach placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gliwice w roku 2024 - aktualizacja na 31.03.2024

 1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2024 dla:
  • przedszkoli wynosi 1235,08 zł/m-c (100%)
  • dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne wynosi 696,21 zł/m-c (100%)
 2. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej  wg stanu na dzień 30 września 2023 r. wynosi:
  • liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 246
  • liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 26
  • liczba uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży (bez specjalnych) - 4208
 3. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla liceum ogólnokształcącego dla młodzieży wynosi 1,324.

OGŁOSZENIE podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w szkołach placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gliwice w roku 2024

 1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2024 dla:
  • przedszkoli wynosi 1149,15 zł/m-c (100%)
  • dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne wynosi 488,92 zł/m-c (100%)
 2. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej  wg stanu na dzień 30 września 2023 r. wynosi:
  • liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 246
  • liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 26
  • liczba uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży (bez specjalnych) - 4208
 3. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla liceum ogólnokształcącego dla młodzieży wynosi 1,324.

OGŁOSZENIE podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w szkołach placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gliwice w roku 2023 - aktualizacja na 30.09.2023

 1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2023 dla:
  • przedszkoli wynosi 995,08 zł/m-c (100%)
  • dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne wynosi 724,57 zł/m-c (100%)
 2. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej  wg stanu na dzień 30 września 2022 r. wynosi:
  • liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 243
  • liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 29
  • liczba uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży (bez specjalnych) - 3841
 3. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla liceum ogólnokształcącego dla młodzieży wynosi 1,244.

OGŁOSZENIE podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w szkołach placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gliwice w roku 2023

 1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2023 dla:
  • przedszkoli wynosi 960,56 zł/m-c (100%)
  • dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne wynosi 659,05 zł/m-c (100%)
 2. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej  wg stanu na dzień 30 września 2022 r. wynosi:
  • liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 243
  • liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 29
  • liczba uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży (bez specjalnych) - 3841
 3. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla liceum ogólnokształcącego dla młodzieży wynosi 1,244.

OGŁOSZENIE podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w szkołach placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gliwice w roku 2022 - aktualizacja na 30.09.2022

 1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla:
  • przedszkoli wynosi 914,26 zł/m-c (100%)
  • dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne wynosi 673,39 zł/m-c (100%)
 2. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej  wg stanu na dzień 30 września 2021 r. wynosi:
  • liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 255
  • liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 25
  • liczba uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży (bez specjalnych) - 3440
 3. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla liceum ogólnokształcącego dla młodzieży wynosi 1,194.

OGŁOSZENIE podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w szkołach placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gliwice w roku 2022 - aktualizacja na 31.05.2022

 1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla:
  • przedszkoli wynosi 913,01 zł/m-c (100%)
  • dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne wynosi 638,39 zł/m-c (100%)
 2. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej  wg stanu na dzień 30 września 2021 r. wynosi:
  • liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 255
  • liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 25
  • liczba uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży (bez specjalnych) - 3440
 3. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla liceum ogólnokształcącego dla młodzieży wynosi 1,194.

OGŁOSZENIE podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w szkołach placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gliwice w roku 2022 - aktualizacja na 31.03.2022

 1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla:
  • przedszkoli wynosi 916,72 zł/m-c (100%)
  • dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne wynosi 638,27 zł/m-c (100%)
 2. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej  wg stanu na dzień 30 września 2021 r. wynosi:
  • liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 255
  • liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 25
  • liczba uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży (bez specjalnych) - 3440
 3. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla liceum ogólnokształcącego dla młodzieży wynosi 1,194.

OGŁOSZENIE podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w szkołach placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gliwice w roku 2022

 1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla:
  • przedszkoli wynosi 911,17 zł/m-c (100%)
  • dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne wynosi 636,06 zł/m-c (100%)
 2. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej  wg stanu na dzień 30 września 2021 r. wynosi:
  • liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 255
  • liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 25
  • liczba uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży (bez specjalnych) - 3440
 3. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla liceum ogólnokształcącego dla młodzieży wynosi 1,194.

OGŁOSZENIE podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w szkołach placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gliwice w roku 2021 - aktualizacja na 30.09.2021

 1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2021 dla:
  • przedszkoli wynosi 873,20 zł/m-c (100%)
  • dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne wynosi 665,19 zł/m-c (100%)
 2. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej  wg stanu na dzień 30 września 2020 r. wynosi:
  • liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 251
  • liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 22
  • liczba uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży (bez specjalnych) - 3271
 3. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla liceum ogólnokształcącego dla młodzieży wynosi 1,247.

OGŁOSZENIE podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w szkołach placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gliwice w roku 2021 - aktualizacja na 28.02.2021

 1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2021 dla:
  • przedszkoli wynosi 864,43 zł/m-c (100%)
  • dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne wynosi 572,67 zł/m-c (100%)
 2. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej  wg stanu na dzień 30 września 2020 r. wynosi:
  • liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 251
  • liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 22
  • liczba uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży (bez specjalnych) - 3271
 3. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla liceum ogólnokształcącego dla młodzieży wynosi 1,247.

OGŁOSZENIE podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w szkołach placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gliwice w roku 2021

 1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2021 dla:
  • przedszkoli wynosi 867,50 zł/m-c (100%)
  • dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne wynosi 572,26 zł/m-c (100%)
 2. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej  wg stanu na dzień 30 września 2020 r. wynosi:
  • liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 251
  • liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 22
  • liczba uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży (bez specjalnych) - 3271
 3. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla liceum ogólnokształcącego dla młodzieży wynosi 1,247.

OGŁOSZENIE podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w szkołach placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gliwice w roku 2020 - aktualizacja na 30.09.2020

 1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2020 dla:
  • przedszkoli wynosi 750,11 zł/m-c (100%)
  • dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne wynosi 563,36 zł/m-c (100%)
 2. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej  wg stanu na dzień 30 września 2019 r. wynosi:
  • liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 301
  • liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 22
  • liczba uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży (bez specjalnych) - 3316
 3. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla liceum ogólnokształcącego dla młodzieży wynosi 1,161.

OGŁOSZENIE podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w szkołach placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gliwice w roku 2020 - aktualizacja na 30.04.2020

 1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2020 dla:
  • przedszkoli wynosi 728,00 zł/m-c (100%)
  • dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne wynosi 595,27 zł/m-c (100%)
 2. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej  wg stanu na dzień 30 września 2019 r. wynosi:
  • liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 301
  • liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 22
  • liczba uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży (bez specjalnych) - 3316
 3. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla liceum ogólnokształcącego dla młodzieży wynosi 1,161.

OGŁOSZENIE podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w szkołach placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gliwice w roku 2020

 1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2020 dla:
  • przedszkoli wynosi 716,97 zł/m-c (100%)
  • dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne wynosi 525,91 zł/m-c (100%)
 2. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej  wg stanu na dzień 30 września 2019 r. wynosi:
  • liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 301
  • liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 22
  • liczba uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży (bez specjalnych) - 3316
 3. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla liceum ogólnokształcącego dla młodzieży wynosi 1,161.

OGŁOSZENIE podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w szkołach placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gliwice w roku 2019 - aktualizacja na 30.09.2019

 1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2019 dla:
  • przedszkoli wynosi 627,79 zł/m-c (100%)
  • dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne wynosi 454,32 zł/m-c (100%)
 2. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej  wg stanu na dzień 30 września 2018 r. wynosi:
  • liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 303
  • liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 21
  • liczba uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży (bez specjalnych) - 2714
 3. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla liceum ogólnokształcącego dla młodzieży wynosi 1,308.

OGŁOSZENIE podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w szkołach placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gliwice w roku 2019 - aktualizacja na 31.03.2019 - korekta

 1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2019 dla:
  • przedszkoli wynosi 576,42 zł/m-c (100%)
  • dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne wynosi 629,34 zł/m-c (100%)
 2. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej  wg stanu na dzień 30 września 2018 r. wynosi:
  • liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 303
  • liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 21
  • liczba uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży (bez specjalnych) - 2714
 3. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla liceum ogólnokształcącego dla młodzieży wynosi 1,308.

OGŁOSZENIE podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w szkołach placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gliwice w roku 2019 - aktualizacja na 31.03.2019

 1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2019 dla:
  • przedszkoli wynosi 576,42 zł/m-c (100%)
  • dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne wynosi 629,34 zł/m-c (100%)
 2. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej  wg stanu na dzień 30 września 2018 r. wynosi:
  • liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 303
  • liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 21
  • liczba uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży (bez specjalnych) - 2714
 3. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla liceum ogólnokształcącego dla młodzieży wynosi 1,31.

OGŁOSZENIE podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w szkołach placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gliwice w roku 2019

 1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2019 dla:
  • przedszkoli wynosi 633,55 zł/m-c (100%)
  • dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne wynosi 642,83 zł/m-c (100%)
 2. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej  wg stanu na dzień 30 września 2018 r. wynosi:
  • liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 303
  • liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 21
  • liczba uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży (bez specjalnych) - 2714
 3. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla liceum ogólnokształcącego dla młodzieży wynosi 1,31.

OGŁOSZENIE podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w szkołach placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gliwice w roku 2018 - aktualizacja na 30.09.2018

 1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2018 dla:
  • przedszkoli wynosi 566,06 zł/m-c (100%)
  • dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne wynosi 396,55 zł/m-c (100%)
 2. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej  wg stanu na dzień 30 września 2017 r. wynosi:
  • liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 267
  • liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 24
  • liczba uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży (bez specjalnych) - 2981
 3. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla liceum ogólnokształcącego dla młodzieży wynosi 1,22.

OGŁOSZENIE podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w szkołach placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gliwice w roku 2018 - aktualizacja na 31.03.2018

 1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2018 dla:
  • przedszkoli wynosi 549,10 zł/m-c (100%)
  • dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne wynosi 402,32 zł/m-c (100%)
 2. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej  wg stanu na dzień 30 września 2017 r. wynosi:
  • liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 267
  • liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 24
  • liczba uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży (bez specjalnych) - 2981
 3. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla liceum ogólnokształcącego dla młodzieży wynosi 1,22.

OGŁOSZENIE podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w szkołach placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gliwice w roku 2018

 1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2018 dla:
  • przedszkoli wynosi 550,64 zł/m-c (100%)
  • dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne wynosi 400,09 zł/m-c (100%)
 2. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej  wg stanu na dzień 30 września 2017 r. wynosi:
  • liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 267
  • liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 24
  • liczba uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży (bez specjalnych) - 2981
 3. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla liceum ogólnokształcącego dla młodzieży wynosi 1,22.

OGŁOSZENIE podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w szkołach placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gliwice w roku 2017 - aktualizacja

 1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2017 dla:
  • przedszkoli wynosi 546,28 zł/m-c (100%)
  • dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne wynosi 401,17 zł/m-c (100%)
 2. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej  wg stanu na dzień 30 września 2016 r. wynosi:
  • liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 231
  • liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 23
 3. OGŁOSZENIE podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w szkołach placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gliwice w roku 2017

 4. Podstawowa kwota dotacji na rok 2017 dla:
  • przedszkoli wynosi 551,88 zł/m-c (100%)
  • dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne wynosi 372,78 zł/m-c (100%)
 5. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej  wg stanu na dzień 30 września 2016 r. wynosi:
  • liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 231
  • liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 23
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariola Bucher
Data wytworzenia informacji2020-08-14 06:17:43
Informację wprowadził do BIPAlina Roj
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-14 06:17:43
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana statusu dokumentuAlina Roj28-05-2024 12:08:27
2Zmiana statusu dokumentuAlina Roj28-05-2024 10:44:21
3Dadano kolejny rokAlina Roj13-03-2024 10:17:18
4Zmiany w dokumencieAlina Roj13-03-2024 10:17:18
5dodatno 2023 rokAlina Roj06-02-2023 09:39:26
6Utworzenie dokumentuAlina Roj14-08-2020 06:17:43