Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipotek przymusowych zabezpieczających zapłatę zobowiązań i zaległości podatkowych, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipotek przymusowych zabezpieczających zapłatę zobowiązań i zaległości podatkowych, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Co powinienem wiedzieć?

O wydanie oświadczenia może ubiegać się podatnik lub aktualny właściciel nieruchomości, który zapłacił należności podatkowe zabezpieczone daną hipoteką przymusową. Na wniosku o wydanie oświadczenia wymagane jest podanie NIP-u lub nr PESEL wnioskodawcy, danych podatnika którego należności zostały zabezpieczone hipoteką przymusową, danych nieruchomości, które są przedmiotem hipoteki przymusowej.

Kto może załatwić sprawę?

Wnioskodawca załatwia sprawę osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipotek przymusowych zabezpieczających zapłatę zobowiązań i zaległości podatkowych, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych
 2. Dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia.    

Przedmiotowy druk jest do pobrania:

 • w Punkcie Informacyjnym Wydziału Podatków i Opłat, mieszczącym się na parterze Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów,
 • w pok. 444 mieszczącym się na IV piętrze Urzędu Miejskiego
 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

 

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata za wydanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipotek przymusowych zabezpieczających zapłatę zobowiązań i zaległości podatkowych, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych wynosi 82 zł (od każdego egzemplarza).

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w danej sprawie należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa wynikającego ze złożonego dokumentu, do konkretnej sprawy) - przykładowe wielości stosunków pełnomocnictw.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • korzystając z bankowości elektronicznej;
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi;
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy:

 

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Bank Millenium numer: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku:
IBAN: PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055
BIC (SWIFT): BIGBPLPW

Opłata alternatywna:
17 zł PPS-1 - pełnomocnictwo szczególne
17 zł PPD-1 - pełnomocnictwo do doręczeń

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek o wydanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipotek przymusowych zabezpieczających zapłatę zobowiązań i zaległości podatkowych, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych.

Krok 2
Dokonać wpłaty za wydanie oświadczenia, dowód wpłaty dołączyć do przedmiotowego wniosku.

Krok 3
W przypadku, gdy sprawę załatwia pełnomocnik, do wniosku o wydanie oświadczenia należy załączyć również pełnomocnictwo wraz z dowodem wpłaty, jeśli konieczne jest jej uiszczenie.

Krok 4
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć:

 • W Biurze Podawczym (na parterze Urzędu);
 • Listownie (za pośrednictwem poczty lub innej placówki świadczącej tego typu usługi) na adres: Urząd Miejski – Wydział Podatków i Opłat: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21;
 • Drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Krok 5
Oświadczenie odbiera się osobiście lub poprzez ustanowionego pełnomocnika w sekretariacie Wydziału Podatków i Opłat mieszczącym się w pok. 444 na IV piętrze Urzędu Miejskiego.
Oświadczenie może zostać wysłane na wskazany we wniosku adres, na postawie żądania wnioskodawcy.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

 1. Punkt Informacyjny Wydziału Podatków i Opłat mieszczący się na parterze Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów; tel. 32-238-54-88
 2. Pokój 444, IV piętro – tel. 32-239-12-99, 32-238-55-91
 3. e-mail: po@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak. Przedmiotowy druk wraz z dowodem wpłaty za wydanie oświadczenia można przesłać tradycyjną pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link:

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1984),
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

 1. Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia/ postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 2. Zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

  3. O zachowaniu terminu decyduje data nadania zażalenia.
  4. Wniesienie zażalenia jest wolne od opłat.
  5. Zażalenie powinno zawierać:

 • Zarzuty przeciw postanowieniu,
 • Określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia,
 • Wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Kategoria sprawy:

PO - Pozostałe sprawy

Wydział:

Wydział Podatków i Opłat

Numer karty

PO.26/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćTomasz Jasiński
Data wytworzenia informacji2021-12-15 14:10:32
Informację wprowadził do BIPDorota Rynkiewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2021-12-15 14:10:32
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska09-10-2023 11:24:46
2Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić? - korekta treściKrystyna Kasprzyk29-03-2023 10:50:24
3Zmiana statusu dokumentuDorota Rynkiewicz03-01-2022 15:12:37
4Zmiana tytułu dokumentuDorota Rynkiewicz03-01-2022 15:04:29
5Zmiana opisu dokumentuDorota Rynkiewicz03-01-2022 14:46:53
6Utworzenie dokumentuDorota Rynkiewicz15-12-2021 14:10:32