Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Spis rejestrów publicznych / Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny

Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny


Nazwa rejestru

Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny

Prowadzony od:

1989

Podstawa prawna prowadzenia rejestru

ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm)

Cel prowadzenia rejestru

Wymóg ustawowy

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru

Geodeta Miasta - Sebastian Ptak, pokój 421 telefon 32-238-54-48 ge@um.gliwice.pl

Rejestr zawiera

Zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:

  • państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
  • ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);
  • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
  • państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;
  • państwowego rejestru nazw geograficznych;
  • ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
  • rejestru cen nieruchomości;
  • szczegółowych osnów geodezyjnych;
  •  zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.
  • obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000.

Dostępność

z ograniczeniem jawności

Ograniczenie jawności:

Dane są udostępniane odpłatnie lub bezpłatnie na podstawie art. 40a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wnioski o udostępnienie danych znajdują się w Biurze Obsługi Klienta, w Wydziale Geodezji i Kartografii lub na stronie internetowej w zakładce: Biuletynu Informacji Publicznej/Wirtualne Biuro Obsługi/Karty usług Urzędu Miejskiego.

Wydział prowadzący

Wydział Geodezji i Kartografii
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Janik-Gajówka
Data wytworzenia informacji2020-08-20 11:11:48
Informację wprowadził do BIPPiotr Sojka
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-20 11:11:48
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualziacja w zakresie odpowiedzialności za prowadzenie rejestruTomasz Bartel11-12-2023 12:57:04
2Zmiany w dokumencieTomasz Bartel13-12-2022 14:18:01
3Utworzenie dokumentuPiotr Sojka20-08-2020 11:11:48