Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Patronat bez wsparcia finansowego

Patronat bez wsparcia finansowego

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Patronat Prezydenta Miasta lub Przewodniczącego Rady Miasta (bez wsparcia finansowego)

Co powinienem wiedzieć?

W ciągu całego roku organizatorzy przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym, społecznym, naukowym, oświatowym i innego rodzaju mogą wnioskować o objęcie przedsięwzięcia patronatem Prezydenta Miasta lub Przewodniczącego Rady Miasta. Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia dla promocji miasta Gliwice.

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych wnioski o patronat należy składać każdorazowo przy każdej edycji przedsięwzięcia. Przyznanie patronatu lub członkostwo w Komitecie Honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego.

Pisemną prośbę o objęcie przedsięwzięcia patronatem należy złożyć najpóźniej na miesiąc (30 dni) przed terminem realizacji przedsięwzięcia.

Złożenie pisma nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu.

Kto może załatwić sprawę?

Osoba lub osoby reprezentujące Organizatora przedsięwzięcia.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 30 dni – przy złożeniu kompletnego wniosku. W przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień przez wnioskodawcę, czas załatwienia sprawy może się wydłużyć.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

W piśmie należy podać informacje dotyczące przedsięwzięcia, w  tym: charakter przedsięwzięcia wraz z krótkim opisem, termin i miejsce realizacji, szczegółowy program lub regulamin (w przypadku konkursu), warunki uczestnictwa (udział bezpłatny, biletowany, za zaproszeniem, itp.).

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłat.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Złożyć pisemną prośbę o przyznanie patronatu Prezydenta Miasta lub Przewodniczącego Rady Miasta.
Należy szczegółowo opisać przedsięwzięcie – jego cele, czas realizacji, program lub regulamin.

Krok 2
Prośbę o przyznanie patronatu należy wysłać na adres Urzędu Miejskiego lub składać w sekretariacie Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej (pok. 132 I piętro) lub Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach. Pismo można również przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kom@um.gliwice.pl
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link -
Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Krok 3
Wnioskodawcy są informowani pisemnie o decyzji Prezydenta Miasta lub Przewodniczącego Rady Miasta. Wnioskodawcy, którzy otrzymują patronat zobowiązani są do informowania współorganizatorów i uczestników przedsięwzięcia o przyznanym wyróżnieniu poprzez:

  • umieszczanie grafiki miasta Gliwice na materiałach promocyjnych takich jak: plakaty, ulotki, dyplomy, zaproszenia, artykuły prasowe, strony internetowe, materiały konferencyjne,
  • umieszczanie w czasie organizacji imprez baneru zawierającego grafikę Miasta Gliwice,
  • ogłoszenia w mediach lub ustne podanie tego faktu do wiadomości osób biorących udział w przedsięwzięciu.
     

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej, ul. Zwycięstwa 21
II piętro, pokój 236, tel. 32-239-12-30
e-mail: kom@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Prośbę można przesłać  pocztą  – trzeba pamiętać o czytelnym podpisaniu wniosku lub wysłać e-mail na adres kom@um.gliwice.pl. W piśmie należy szczegółowo opisać przedsięwzięcie – jego cele, czas realizacji, program lub regulamin. Konieczne jest podanie informacji kontaktowych w celu ewentualnych pytań do wniosku.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm.)

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

KOM - Promocja

Wydział:

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

Numer karty

KOM.9/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJoanna Przypaśniak
Data wytworzenia informacji2020-07-24 08:55:00
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-24 08:55:00
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja linkuAnna Imbiorska20-12-2023 14:40:38
2Zmiana w punkcie Czy można załatwić sprawę elektronicznie?Dorota Rynkiewicz02-03-2023 11:33:49
3Zmiana opisu dokumentuAnna Imbiorska08-02-2021 12:22:50
4Zmiana opisu dokumentuAnna Imbiorska08-02-2021 09:43:21
5Utworzenie dokumentuAlicja Banach24-07-2020 08:55:00