Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Petycje
Petycje
formularz wyszukiwania

Petycja w sprawie zbiornika przeciwpowodziowego planowanego na terenie Wilczych Dołów-2

Petycja kierowana do Rady Gminy w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Petycja w sprawie zmiany uchwały nr XVII/340/2020 Rady Miasta Gliwice.

Petycja do Prezydenta Miasta w sprawie podjęcie działań mających na celu upamiętnienie Franza Bernheima, poprzez zamontowanie tablicy pamiątkowej przed kamienicą, w której mieszkał, przy ul.Wybrzeża Wojska Polskiego 6.

Petycja do Rady Miasta w sprawie: wystosowanie apelu do Prezydenta Miasta Gliwice o podjęcie działań mających na celu upamiętnienia gliwickich ofiar nazizmu, polegającego na ustawieniu przed domami ofiar tzw. Stolpersteine - kamieni pamięci

Petycja w/s zmiany nazwy "Placu Rzeźniczego" na "Plac Praw Kobiet".

Petycja do Rady Gminy o opinię ws przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO.

Petycja w sprawie zwiększenia bonifikaty na wykup byłych mieszkań zakładowych

Petycja w sprawie zwiększenia bonifikaty udzielanej przy wykupie z komunalnego zasobu mieszkaniowego dawnych mieszkań zakładowych.

Petycja w sprawie zapewnienia przez Rząd RP gwarancji, że w przypadku powikłań wywołanych przyjęciem szczepionki na COVID-19 to Rząd będzie ponosił wszelkie koszty prawne i finansowe w tym zakresie-8

Petycja w sprawie zapewnienia przez Rząd RP gwarancji, że w przypadku powikłań wywołanych przyjęciem szczepionki na COVID-19 to Rząd będzie ponosił wszelkie koszty prawne i finansowe w tym zakresie-7

Petycja w sprawie zapewnienia przez Rząd RP gwarancji, że w przypadku powikłań wywołanych przyjęciem szczepionki na COVID-19 to Rząd będzie ponosił wszelkie koszty prawne i finansowe w tym zakresie-6

Petycja w sprawie zapewnienia przez Rząd RP gwarancji, że w przypadku powikłań wywołanych przyjęciem szczepionki na COVID-19 to Rząd będzie ponosił wszelkie koszty prawne i finansowe w tym zakresie-5

Petycja w sprawie zapewnienia przez Rząd RP gwarancji, że w przypadku powikłań wywołanych przyjęciem szczepionki na COVID-19 to Rząd będzie ponosił wszelkie koszty prawne i finansowe w tym zakresie-4

Petycja w sprawie zapewnienia przez Rząd RP gwarancji, że w przypadku powikłań wywołanych przyjęciem szczepionki na COVID-19 to Rząd będzie ponosił wszelkie koszty prawne i finansowe w tym zakresie-3

Petycja w sprawie zapewnienia przez Rząd RP gwarancji, że w przypadku powikłań wywołanych przyjęciem szczepionki na COVID-19 to Rząd będzie ponosił wszelkie koszty prawne i finansowe w tym zakresie-2

Petycja w sprawie zapewnienia przez Rząd RP gwarancji, że w przypadku powikłań wywołanych przyjęciem szczepionki na COVID-19 to Rząd będzie ponosił wszelkie koszty prawne i finansowe w tym zakresie-1

Petycja w sprawie zapewnienia przez Rząd RP gwarancji, że w przypadku powikłań wywołanych przyjęciem szczepionki na COVID-19 to Rząd będzie ponosił wszelkie koszty prawne i finansowe w tym zakresie

Petycja w sprawie zapewnienia przez Rząd RP gwarancji, że w przypadku powikłań wywołanych przyjęciem szczepionki na COVID-19 to Rząd będzie ponosił wszelkie koszty prawne i finansowe w tym zakresie.-1

Petycja w sprawie zapewnienia przez Rząd RP gwarancji, że w przypadku powikłań wywołanych przyjęciem szczepionki na COVID-19 to Rząd będzie ponosił wszelkie koszty prawne i finansowe w tym zakresie.

Petycja w sprawie zmiany sposobu naliczania opłat za wywóz śmieci.

Petycja w sprawie zbiornika przeciwpowodziowego planowanego na terenie Wilczych Dołów-1

Petycja w sprawie zbiornika przeciwpowodziowego planowanego na terenie Wilczych Dołów

Petycja w sprawie budowy ekranów dźwiękochłonnych na odcinku DK nr 88.

Petycja w sprawie zagospodarowania terenów w dzielnicy Brzezinka na plac zabaw.

Petycja w sprawie sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Beskidzkiej w Sośnicy.

Petycja w sprawie możliwości dalszego dzierżawienia przydomowych ogródków działkowych oraz wstrzymania decyzji o budowie nowych budynków mieszkalnych w dzielnicy Szobiszowice.

Petycja w sprawie zmiany metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Petycja w sprawie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów-1

Petycja w sprawie zmiany metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

Petycja w sprawie zmiany stawek za wywóz odpadów komunalnych

Petycja w sprawie zainicjowania i przeprowadzenia akcji edukacyjnej w zakresie właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe

Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa drogowego i infrastruktury drogowej

Petycja w sprawie inwestycji dot. poprawy infrastruktury drogowej oraz budowy chodnika w ciągu ulicy Pelikana

Petycja w sprawie planowanej budowy osiedla bloków przy ul. Dolnej Wsi i Głowackiego

Petycja w sprawie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Petycja w sprawie nadania miejscu w przestrzeni publicznej imienia Kornela Morawieckiego

Petycja w sprawie nagrywania i udostępniania przebiegu posiedzeń Komisji Rady Miasta

Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do modernizacji Kąpieliska Leśnego w Gliwicach

Petycja w sprawie podjęcia działań legislacyjnych i administracyjnych w celu udzielenia wsparcia przedsiębiorcom dotkniętym negatywnymi skutkami gospodarczymi wprowadzenia stanu epidemii (wcześniej zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19)

Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Gliwice uchwały w sprawie przyjęcia "Samorządowej Karty Praw Rodzin"

Petycja w sprawie obniżenia wymiaru podatku od nieruchomości na czas trwania pandemii COVID-19

Petycja w sprawie modernizacji Kąpieliska Leśnego w Gliwicach

Petycja w sprawie przywrócenia rekreacyjnego charakteru działki nr 636 obr. Sikornik

Petycja w sprawie cofnięcia zezwolenia na działalność firmy składającej odpady przy cmentarzu, na ul. Cmentarnej w Gliwicach oraz likwidację składowiska odpadów