Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Petycje
Petycje
formularz wyszukiwania

Petycja w sprawie budowy drogi dojazdowej do Osiedla Leśna Ostropa

Petycja w sprawie zmiany organizacji ruchu przy ul. Ziemięcickiej w Gliwicach.

Petycja w sprawie ustanowienia przystanku autobusowego przy ul. Ziemięcickiej w Gliwicach

Petycja w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Damrota, z ruchu dwukierunkowego na ruch jednokierunkowy.

Petycja w sprawie remontu kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 80

Petycja w sprawie pilnej interwencji w sprawie remontu podwórka pomiędzy ulicami Dąbrowskiego, Lipowa, Bronisławy, Czarnieckiego. (PM)-1

Petycja w sprawie zmiany organizacji ruchu drogowego celem dostępu do ulicy Biegusa 63,65,65A,67,67A, polegającej na umożliwieniu skrętu w lewo na Osiedle Nowy Sikornik oraz możliwości wyjazdu z Osiedla Nowy Sikornik w lewo na ulicę Biegusa.

Petycja w sprawie przyjęcia uchwały przez Radę Miasta dot. reparacji od Niemiec.-1

Petycja w sprawie montażu ekranów akustycznych przy ul. Toszeckiej od strony zabudowań ul. Fregaty na obszarze "osiedle Czechowice".

Petycja w sprawie każdorazowego zamykania ulic: Olszynki, Szczepanowskiego, Chałupniczej, Odlewników, w czasie orgnizowania imprez w hali PreZero Arena w Gliwicach.

Petycja w sprawie utwardzenia i naprawy drogi - dot. odcinka ulicy Starogliwickiej.

Petycja w sprawie sprzeciwu wobec realizowanej inwestycji budowy zbiorników retencyjnych na terenie łąk nad Ostropką, przy ul. J.Słowackiego w Gliwicach.

Petycja w sprawie pilnej interwencji w sprawie remontu podwórka pomiędzy ulicami Dąbrowskiego, Lipowa, Bronisławy, Czarnieckiego. (PM)

Petycja w sprawie pilnej interwencji w sprawie remontu podwórka pomiędzy ulicami Dąbrowskiego, Lipowa, Bronisławy, Czarnieckiego. (RM)

Petycja w sprawie wstrzymania możliwości zatłaczania spalin pod grunty gminy.

Petycja o zmiany w treści uchwały w zakresie wysokości podatku od środków transportowych z dotychczasowej treści na rozbudowaną formę uwzględniającą Euro 6

Petycja o uspokojenie, spowolnienie ruchu na ul. Zwycięstwa-1

Petycja o uspokojenie, spowolnienie ruchu na ul. Zwycięstwa

Petycja w sprawie przyjęcia uchwały przez Radę Miasta dot. reparacji od Niemiec.

Petycja w sprawie uciążliwych lotów nad dzielnicą Bojków.-1

Petycja w sprawie uciążliwych lotów nad dzielnicą Bojków.

Petycja w sprawie podjęcia przez Miasto Gliwice działań, zmierzających do zintegrowania usługi AUtoHop z komunikacją miejską działającą na terenie Gliwic

Petycja przeciwko poszerzeniu Strefy Ograniczonej Dostępności.-6

Petycja w sprawie wprowadzenia zakazu parkowania samochodów na terenach przylegających bezpośrednio do Domu Pamięci Żydów Górnośląskich.

Petycja w sprawie kompleksowego remontu chodnika oraz ulicy Horsta BIenka.

Petycja w sprawie zachowania obiektów dawnej fabryki drutu w Gliwicach.

Petycja przeciwko poszerzeniu Strefy Ograniczonej Dostępności.-5

Petycja przeciwko poszerzeniu Strefy Ograniczonej Dostępności.-4

Petycja przeciwko poszerzeniu Strefy Ograniczonej Dostępności.-3

Petycja przeciwko poszerzeniu Strefy Ograniczonej Dostępności.-2

Petycja przeciwko poszerzeniu Strefy Ograniczonej Dostępności.-1

Petycja przeciwko poszerzeniu Strefy Ograniczonej Dostępności.

Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej wśród lokalnej społeczności dotyczącej transplantacji.

Petycja w sprawie zagrożenia dla ludności stadem dzików w rejonie ul. Górnej, Dolnej, Św. Jacka, Kujawskiej.

Petycja w sprawie uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia pierwszej - Polskiej Republikańskiej Konstytucji(Konstytucji Marcowej) z 1921/22 roku.

Petycja w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/842/2018 Rady MIasta Gliwice.

Petycja w sprawie zmiany wysokości dofinansowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w niepublicznych żłobkach-8

Petycja w sprawie budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią w dzielnicy Ostropa w Gliwicach.

Petycja w sprawie zmiany wysokości dofinansowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w niepublicznych żłobkach-7

Petycja w sprawie zmiany wysokości dofinansowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w niepublicznych żłobkach-6

Petycja w sprawie zmiany wysokości dofinansowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w niepublicznych żłobkach-5

Petycja w sprawie zmiany wysokości dofinansowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w niepublicznych żłobkach-4

Petycja w sprawie zmiany wysokości dofinansowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w niepublicznych żłobkach-3

Petycja w sprawie zmiany wysokości dofinansowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w niepublicznych żłobkach-2

Petycja w sprawie zmiany wysokości dofinansowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w niepublicznych żłobkach-1

Petycja w sprawie zmiany wysokości dofinansowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w niepublicznych żłobkach

Petycja w sprawie wydawania uchwał przez Radę Miasta w zakresie dot. epidemii, szczepień, używania maseczek itp.

Petycja w sprawie dokonania zmian w projekcie ścieżki rowerowej zaplanowanej od ulicy Kosów wzdłuż ulicy Juliusza Słowackiego, dalej wzdłuż ulicy Zawiszy Czarnego.

Petycja w sprawie propozycji Uchwały Rady Miasta dot. równego traktowania (szczepienia).

Petycja w sprawie ochrony przed hałasem mieszkańców zamieszkałych wzdłuż drogi krajowej DK 88 na odcinku od wejścia na ul. Przydrożną do końca zabudowań mieszkalnych na ul. Św. Wojciecha w Gliwicach.

Petycja w sprawie zmiany sposobu naliczania opłat za wywóz śmieci

Petycja w sprawie wprowadzenia, w odniesieniu do ul. Wichrowe Wzgórze w Gliwicach, odpowiednich ograniczeń lub regulacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Petycja w sprawie zbiornika przeciwpowodziowego planowanego na terenie Wilczych Dołów-2

Petycja kierowana do Rady Gminy w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Petycja w sprawie zmiany uchwały nr XVII/340/2020 Rady Miasta Gliwice.

Petycja do Prezydenta Miasta w sprawie podjęcie działań mających na celu upamiętnienie Franza Bernheima, poprzez zamontowanie tablicy pamiątkowej przed kamienicą, w której mieszkał, przy ul.Wybrzeża Wojska Polskiego 6.

Petycja do Rady Miasta w sprawie: wystosowanie apelu do Prezydenta Miasta Gliwice o podjęcie działań mających na celu upamiętnienia gliwickich ofiar nazizmu, polegającego na ustawieniu przed domami ofiar tzw. Stolpersteine - kamieni pamięci

Petycja w/s zmiany nazwy "Placu Rzeźniczego" na "Plac Praw Kobiet".

Petycja do Rady Gminy o opinię ws przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO.

Petycja w sprawie zwiększenia bonifikaty na wykup byłych mieszkań zakładowych

Petycja w sprawie zwiększenia bonifikaty udzielanej przy wykupie z komunalnego zasobu mieszkaniowego dawnych mieszkań zakładowych.

Petycja w sprawie zapewnienia przez Rząd RP gwarancji, że w przypadku powikłań wywołanych przyjęciem szczepionki na COVID-19 to Rząd będzie ponosił wszelkie koszty prawne i finansowe w tym zakresie-8

Petycja w sprawie zapewnienia przez Rząd RP gwarancji, że w przypadku powikłań wywołanych przyjęciem szczepionki na COVID-19 to Rząd będzie ponosił wszelkie koszty prawne i finansowe w tym zakresie-7

Petycja w sprawie zapewnienia przez Rząd RP gwarancji, że w przypadku powikłań wywołanych przyjęciem szczepionki na COVID-19 to Rząd będzie ponosił wszelkie koszty prawne i finansowe w tym zakresie-6

Petycja w sprawie zapewnienia przez Rząd RP gwarancji, że w przypadku powikłań wywołanych przyjęciem szczepionki na COVID-19 to Rząd będzie ponosił wszelkie koszty prawne i finansowe w tym zakresie-5

Petycja w sprawie zapewnienia przez Rząd RP gwarancji, że w przypadku powikłań wywołanych przyjęciem szczepionki na COVID-19 to Rząd będzie ponosił wszelkie koszty prawne i finansowe w tym zakresie-4

Petycja w sprawie zapewnienia przez Rząd RP gwarancji, że w przypadku powikłań wywołanych przyjęciem szczepionki na COVID-19 to Rząd będzie ponosił wszelkie koszty prawne i finansowe w tym zakresie-3

Petycja w sprawie zapewnienia przez Rząd RP gwarancji, że w przypadku powikłań wywołanych przyjęciem szczepionki na COVID-19 to Rząd będzie ponosił wszelkie koszty prawne i finansowe w tym zakresie-2

Petycja w sprawie zapewnienia przez Rząd RP gwarancji, że w przypadku powikłań wywołanych przyjęciem szczepionki na COVID-19 to Rząd będzie ponosił wszelkie koszty prawne i finansowe w tym zakresie-1

Petycja w sprawie zapewnienia przez Rząd RP gwarancji, że w przypadku powikłań wywołanych przyjęciem szczepionki na COVID-19 to Rząd będzie ponosił wszelkie koszty prawne i finansowe w tym zakresie

Petycja w sprawie zapewnienia przez Rząd RP gwarancji, że w przypadku powikłań wywołanych przyjęciem szczepionki na COVID-19 to Rząd będzie ponosił wszelkie koszty prawne i finansowe w tym zakresie.-1

Petycja w sprawie zapewnienia przez Rząd RP gwarancji, że w przypadku powikłań wywołanych przyjęciem szczepionki na COVID-19 to Rząd będzie ponosił wszelkie koszty prawne i finansowe w tym zakresie.

Petycja w sprawie zmiany sposobu naliczania opłat za wywóz śmieci.

Petycja w sprawie zbiornika przeciwpowodziowego planowanego na terenie Wilczych Dołów-1

Petycja w sprawie zbiornika przeciwpowodziowego planowanego na terenie Wilczych Dołów

Petycja w sprawie budowy ekranów dźwiękochłonnych na odcinku DK nr 88.

Petycja w sprawie zagospodarowania terenów w dzielnicy Brzezinka na plac zabaw.

Petycja w sprawie sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Beskidzkiej w Sośnicy.

Petycja w sprawie możliwości dalszego dzierżawienia przydomowych ogródków działkowych oraz wstrzymania decyzji o budowie nowych budynków mieszkalnych w dzielnicy Szobiszowice.

Petycja w sprawie zmiany metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Petycja w sprawie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów-1

Petycja w sprawie zmiany metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

Petycja w sprawie zmiany stawek za wywóz odpadów komunalnych

Petycja w sprawie zainicjowania i przeprowadzenia akcji edukacyjnej w zakresie właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe

Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa drogowego i infrastruktury drogowej

Petycja w sprawie inwestycji dot. poprawy infrastruktury drogowej oraz budowy chodnika w ciągu ulicy Pelikana

Petycja w sprawie planowanej budowy osiedla bloków przy ul. Dolnej Wsi i Głowackiego

Petycja w sprawie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Petycja w sprawie nadania miejscu w przestrzeni publicznej imienia Kornela Morawieckiego

Petycja w sprawie nagrywania i udostępniania przebiegu posiedzeń Komisji Rady Miasta

Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do modernizacji Kąpieliska Leśnego w Gliwicach

Petycja w sprawie podjęcia działań legislacyjnych i administracyjnych w celu udzielenia wsparcia przedsiębiorcom dotkniętym negatywnymi skutkami gospodarczymi wprowadzenia stanu epidemii (wcześniej zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19)

Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Gliwice uchwały w sprawie przyjęcia "Samorządowej Karty Praw Rodzin"

Petycja w sprawie obniżenia wymiaru podatku od nieruchomości na czas trwania pandemii COVID-19

Petycja w sprawie modernizacji Kąpieliska Leśnego w Gliwicach

Petycja w sprawie przywrócenia rekreacyjnego charakteru działki nr 636 obr. Sikornik

Petycja w sprawie cofnięcia zezwolenia na działalność firmy składającej odpady przy cmentarzu, na ul. Cmentarnej w Gliwicach oraz likwidację składowiska odpadów