Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Petycje
Petycje
formularz wyszukiwania

Petycja w sprawie zwiększenia bonifikaty udzielanej przy wykupie z komunalnego zasobu mieszkaniowego dawnych mieszkań zakładowych.

Petycja w sprawie zapewnienia przez Rząd RP gwarancji, że w przypadku powikłań wywołanych przyjęciem szczepionki na COVID-19 to Rząd będzie ponosił wszelkie koszty prawne i finansowe w tym zakresie

Petycja w sprawie zapewnienia przez Rząd RP gwarancji, że w przypadku powikłań wywołanych przyjęciem szczepionki na COVID-19 to Rząd będzie ponosił wszelkie koszty prawne i finansowe w tym zakresie.-1

Petycja w sprawie zapewnienia przez Rząd RP gwarancji, że w przypadku powikłań wywołanych przyjęciem szczepionki na COVID-19 to Rząd będzie ponosił wszelkie koszty prawne i finansowe w tym zakresie.

Petycja w sprawie zmiany sposobu naliczania opłat za wywóz śmieci.

Petycja w sprawie zbiornika przeciwpowodziowego planowanego na terenie Wilczych Dołów-1

Petycja w sprawie nadania miejscu w przestrzeni publicznej imienia Kornela Morawieckiego

Petycja w sprawie nagrywania i udostępniania przebiegu posiedzeń Komisji Rady Miasta

Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do modernizacji Kąpieliska Leśnego w Gliwicach

Petycja w sprawie podjęcia działań legislacyjnych i administracyjnych w celu udzielenia wsparcia przedsiębiorcom dotkniętym negatywnymi skutkami gospodarczymi wprowadzenia stanu epidemii (wcześniej zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19)

Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Gliwice uchwały w sprawie przyjęcia "Samorządowej Karty Praw Rodzin"

Petycja w sprawie obniżenia wymiaru podatku od nieruchomości na czas trwania pandemii COVID-19