Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Gliwicach i miejskich jednostkach organizacyjnych na lata 2020-2024

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Gliwicach i miejskich jednostkach organizacyjnych na lata 2020-2024

Stosownie do przepisów art. 14 w związku z art. 6 z dnia 19 lipca 2019 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Gliwicach i miejskich jednostkach organizacyjnych.

  1. Przygotowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności stosownie do art.11 z dnia 19 lipca 2019 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm).

Realizujący zadanie: koordynator.
Termin realizacji: pierwszy raport sporządzony i przesłany do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego do 31 marca 2021 r.- kolejne w terminach przewidzianych w ustawie (art.11 z dnia 19 lipca 2019 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm).

  1. Analiza uwarunkowań, wdrażanie niezbędnych zmian mających na celu spełnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności w Urzędzie Miejskim w Gliwicach stosownie do  art. 6 z dnia 19 lipca 2019 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm).

Realizujący zadanie: koordynator w porozumieniu z naczelnikami wydziałów Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Termin realizacji:  raz na dwa lata do 15 czerwca danego roku lub z konieczności wynikającej ze zmiany przepisów ustawy.

  1. Dokonanie analizy w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej stosownie do  art. 7 z dnia 19 lipca 2019 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm) w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.

Realizujący zadanie: koordynator.
Termin realizacji: do 15 czerwca 2021r.

  1. Analiza uwarunkowań, wdrażanie niezbędnych zmian mających na celu spełnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności w miejskich jednostkach organizacyjnych stosownie do  art. 6 z dnia 19 lipca 2019 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm).

Realizujący zadanie: koordynator w porozumieniu z kierownikami miejskich jednostek organizacyjnych.
Termin realizacji: raz na dwa lata do 15 czerwca danego roku lub z konieczności wynikającej ze zmiany przepisów ustawy.

  1. Dokonanie analizy w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej stosownie do  art. 7 z dnia 19 lipca 2019 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm) w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Realizujący zadanie: koordynator.
Termin realizacji: do 15 czerwca 2021r.

  1. Sporządzanie sprawozdań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Realizujący zadanie: koordynator.
Termin realizacji: sprawozdania przygotowane na wniosek i w terminach ustalonych przez  ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

  1. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Gliwicach oraz miejskie jednostki organizacyjne.

Realizujący zadanie: koordynator we współpracy z pełnomocnikiem do spraw osób niepełnosprawnych, Powiatową Radą do spraw osób niepełnosprawnych, Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych (GCOP).
Termin realizacji: realizacja w całym okresie działania koordynatora do spraw dostępności.

  1. Monitorowanie dostępności Urzędu Miejskiego w Gliwicach i miejskich jednostek organizacyjnych, śledzenie zmian w sposobie funkcjonowania UM i MJO.

Realizujący zadanie: koordynator we współpracy z naczelnikami wydziałów UM,  kierownikami MJO.
Termin realizacji: realizacja w całym okresie działania koordynatora do spraw dostępności.

  1. Realizacja wniosków o zapewnienie o dostępności.

Realizujący zadanie: koordynator we współpracy z naczelnikami wydziałów UM,  kierownikami MJO.
Termin realizacji: od września 2021 r

Plan działania - obraz dokumentu w formie graficznej odwzorowujący dokument oryginalny

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćKrystyna Kasprzyk, Anna Matysek - Szymańska
Data wytworzenia informacji2020-11-25 10:55:39
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-11-25 10:55:39
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuTomasz Bartel25-11-2020 10:55:39