Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zdrowie i Sprawy Społeczne / Polityka społeczna / Pomoc osobom doznającym przemocy domowej

Pomoc osobom doznającym przemocy domowej

Osobom doznającym przemocy domowej pomocy udzielają niżej wymienione podmioty:

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej, ul. Władysława Sikorskiego 134. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej to grupa profesjonalistów, których zadaniem jest m.in. inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałania przemocy domowej czy inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową. Adresatami prac podejmowanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego są mieszkańcy Miasta Gliwice oraz podmioty z terenu Miasta Gliwice zobowiązane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. Bezpośredni kontakt telefoniczny do Zespołu: 32 300-01-11.
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gliwicach, ul. Sikorskiego 134, tel. 32 335-53-40, 32 335-53-59, 510-230-115, e-mail: oik@ops.gliwice.eu. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gliwicach jest placówką czynną całą dobę. Zapewnia pomoc w postaci: wsparcia, porady, terapii i schronienia. Przy OIK znajduje się Hostel, który zapewnia całodobowy pobyt. Hostel jest przeznaczony przede wszystkim dla kobiet z dziećmi, których dotyka problem przemocy domowej bądź znajdują się w innej sytuacji kryzysowej, czasowo uniemożliwiającej pobyt w środowisku rodzinnym. Przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej działa również całodobowo Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, którego zadaniem jest zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu osobom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, w tym w sytuacji dotyczącej przemocy domowej (podstawą przyjęcia do placówki jest decyzja wydana przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie wywiadu środowiskowego).
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gliwicach, ul. Aleksandra Gierymskiego 1, tel. 32 231-05-69, e-mail: sekretariat@ppp.gliwice.eu.
 • Komenda Miejska Policji w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 10-12, tel. 47 85 922 00, e-mail: komendant@gliwice.ka.policja.gov.pl.
 • Komisariat I Policji w Gliwicach, 44 - 100 Gliwice, ul. Kościelna 2, tel. 47 85 901 00, e-mail: kp1@gliwice.ka.policja.gov.pl.
 • Komisariat II Policji w Gliwicach w Gliwicach, ul. Warszawska 35c, tel. 47 85 902 00, e-mail: kp2@gliwice.ka.policja.gov.pl.
 • Komisariat III Policji w Gliwicach, ul. Pszczyńska 20, tel. 47 85 903 00, e -mail: kp3@gliwice.ka.policja.gov.pl.
 • Komisariat IV Policji w Gliwicach, 44 - 109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 22, tel. 47 85 902 50, e-mail: kp4@gliwice.ka.policja.gov.pl.
 • Komisariat V Policji w Gliwicach, 44 - 103 Gliwice, ul. Wawelska 2, tel. 47 85 903 50, e-mail: kp5@gliwice.ka.policja.gov.pl.

 

Pomoc osobom doznającym przemocy udzielana jest również poprzez:

 • bezpłatną, całodobową infolinię prowadzoną przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ”Niebieska Linia” dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy. Telefon: 800-12-00-02. Działa także poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info. Ponadto w poniedziałki w godz. 13.00-15.00 można także skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia). Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym,
 • aplikację mobilną „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy. Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa,
 • telefon zaufania dla dzieci i młodzieży nr 116 111 prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, która bezpłatnie pomaga dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy. Telefon jest anonimowy, bezpłatny, całodobowy i dyskretny.
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAneta Wąsowicz
Data wytworzenia informacji2020-09-08 10:33:01
Informację wprowadził do BIPKatarzyna Grabińska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-08 10:33:01
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja danychKatarzyna Grabińska19-03-2024 13:03:31
2Zmiana tytułu dokumentuKatarzyna Grabińska19-03-2024 12:07:24
3Aktualizacja informacjiKatarzyna Grabińska19-03-2024 12:07:24
4Zaktualizowano informacjeKatarzyna Grabińska14-12-2023 09:05:10
5Zaktualizowano adresKatarzyna Grabińska14-09-2023 11:39:27
6Utworzenie dokumentuKatarzyna Grabińska08-09-2020 10:33:01