Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Portal Rzeczoznawcy (RCN)

Portal Rzeczoznawcy (RCN)

Portal Rzeczoznawcy przeznaczony jest dla rzeczoznawców majątkowych posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości w celu wykonywania czynności związanych z szacowaniem nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Portal Rzeczoznawcy udostępniany przez Prezydenta Miasta Gliwice obejmuje dane o nieruchomościach z obszaru miasta Gliwice i umożliwia:

  • wyszukiwanie transakcji;
  • wgląd i pobieranie treści aktów notarialnych stanowiących podstawę wpisów w ewidencji gruntów i budynków;
  • zamówienie zbioru danych z rejestru cen nieruchomości w postaci elektronicznej;
  • zamówienie wyciągu z rejestru cen nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego;
  • pobranie dokumentu obliczenia opłaty oraz uiszczenie opłaty;

Korzystanie z Portalu Rzeczoznawcy w aplikacji WebEWID wymaga zawarcia umowy na przydzielenie dostępu do systemu informatycznego urzędu.

Usługa udostępniana jest bezpłatnie. W celu uzyskania dostępu do usługi należy zwrócić się za pośrednictwem korespondencji e-mail o przydzielenie dostępu do systemu informatycznego Urzędu Miasta Gliwice na adres e-mail: ge@um.gliwice.pl.

W tytule korespondencji e-mail należy wpisać "Dotyczy dostępu do systemu informatycznego – rzeczoznawca majątkowy". W treści korespondencji e-mail należy podać dane podmiotu (pełną nazwę podmiotu, adres siedziby i nr NIP), osobę reprezentującą podmiot (imię nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu komórkowego i nr PESEL) oraz załączyć skan świadectwa potwierdzającego uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Po otrzymaniu zgłoszenia Wydział Geodezji i Kartografii wszczyna procedurę przydzielenia dostępu do systemu informatycznego Urzędu Miasta Gliwice w zakresie dostępu do "Portalu Rzeczoznawcy". Rzeczoznawca majątkowy zwrotnie otrzyma formularz zgłoszeniowy (formularz-uprawnienia użytkownika WebEWID), który należy wypełnić elekronicznie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Prawidłowo wypełniony formularz należy przesłać zwrotnie na adres e-mail z którego korespondencja została wysłana. W oparciu o otrzymany formularz zostanie przygotowana umowa na dostęp do systemu informatycznego Urzędu Miasta Gliwice. Umowa jest przygotowana w formacie PDF i zostanie przesłana do rzeczoznawcy w celu jej podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rzeczoznawca odsyła umowę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zwrotny adres e-mail. Po otrzymaniu umowy rzeczoznawcy zostaje przydzielony dostęp do Portalu Rzeczoznawcy i nadane zostają uprawnienia. Zwrotnie rzeczoznawca majątkowy otrzymuje podpisaną umowę ze stronu urzędu wraz z linkami umożliwiającymi instalację certyfikatu VPN oraz korzystanie z Portalu Rzeczoznawcy. Login oraz hasło dostępu do systemu Urzędu Miasta Gliwice w tym Portalu Rzeczoznawcy zostaną przesłane w sposób bezpieczny o czym rzeczoznawca zostanie poinformowany na etapie przekazania podpisanej umowy ze strony urzędu. W celu zalogowania do "Portalu Rzeczoznawcy" należy wykorzystać aplikację VPN, do której użytkownik otrzymał link. W celu uruchomienia usługi należy zainstalować darmowy Check Point Mobile i dokonać jego konfiguracji zgodnie z otrzymaną instrukcją. Procedura przyznania dostępu do systemu informatycznego Urzędu Miasta Gliwice trawa do 7 dni roboczych.

W przypadku nie posiadania przez rzeczoznawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego istnieje możliwość zawarcia umowy w wersji papierowej na miejscu w Urzędzie Miasta Gliwice po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem Wydziału Geodezji i Kartografii lub odsyłając za pośrednictwem operatora pocztowego przesłane wcześniej przez wydział egzemplarze umowy, poświadczone notarialnie.

W przypadku wygaśnięcia certyfikatu VPN należy zwrócić się korespondencją e-mail o wystawienie nowego certyfikatu VPN na adres e-mail: ge@um.gliwice.pl podając dotychczasowy numer umowy na dostęp do systemu informatycznego. Certyfikat zostanie wystawiony niezwłocznie. Zwrotnie zostanie przesłany e-mail z instrukcją umożliwiającą pobranie nowego certyfikatu VPN.

Informacja dla rzeczoznawców majątkowych w zakresie "Portalu Rzeczoznawcy" dostępna jest pod numerami telefonów:

  • Wydział Geodezji i Kartografii w zakresie dostępności danych: 32 239 11 08
  • Wsparcie informatyczne w przypadku trudności z instalacją VPN: 32 238 55 06
  • Dział wsparcia technicznego WebEWID -  twórca aplikacji: 12 444 78 27 wew. 2

Link do usługi WebEWID - Portal Rzeczoznawcy - portal jest dostępny tylko po podpisaniu umowy.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJacek Sobelski
Data wytworzenia informacji2020-09-24 15:18:32
Informację wprowadził do BIPKrzysztof Kowalski
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-24 15:18:32
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana statusu dokumentuKrzysztof Kowalski23-03-2021 09:16:07
2Zmiana tytułu dokumentuAnetta Guzdek11-03-2021 11:18:41
3Zmiany w dokumencieAnetta Guzdek11-03-2021 11:18:41
4Zmiana opisu dokumentuAnetta Guzdek11-03-2021 11:18:41
5Zmiana tytułu dokumentuGrzegorz Karkowski17-02-2021 13:16:45
6Utworzenie dokumentuKrzysztof Kowalski24-09-2020 15:18:32