Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zdrowie i Sprawy Społeczne / Przeciwdziałanie uzależnieniom

Przeciwdziałanie uzależnieniom

Gdzie szukać pomocy?
Punkty informacyjne i telefony dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, działające na terenie Miasta Gliwice.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Urząd Miejski Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, pok. 206, tel. 32 239-12-59.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, pok. 208, tel. 32 239-12-95.
Izba Wytrzeźwień - Miejski Zarząd Usług Komunalnych Gliwicach ul. Okopowa 6, tel. 32 335-04-93.

Nieodpłatną pomoc można również uzyskać w Ogólnopolskim Telefonie Zaufania "Uzależnienia". Telefon Zaufania jest dostępny dla osób z całej Polski i działa codziennie w godzinach 16.00-21.00. Pomoc udzielana przez telefon jest anonimowa, bezpieczna i oparta na zasadzie zaufania. Numer do Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania "Uzależnienia": 800 199 990.

Informacja

W 2024 r. miasto Gliwice zleciło realizację zadań publicznych w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gliwic mogą bezpłatnie korzystać z poniższej oferty. Poniższe zadania publiczne prowadzone są stacjonarnie oraz z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (np. prowadzenie terapii poprzez dostępne środki komunikacji elektronicznej, telefon, komunikatory internetowe).

1. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych:

Fundacja Arka Noego w Gliwicach

ul. Barlickiego 3, Gliwice, tel. 668 630 980, e-mail: fangliwice@gmail.com
Zadanie: „Punkt Zwrotny”. W ramach zadania prowadzone są następujące działania:

 • indywidualne spotkania edukacyjno-terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu;
 • indywidualne konsultacje dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu.

Spotkania umawiane są indywidualnie pod numerem telefonu 668 630 980.


Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” w Gliwicach
ul. Św. Huberta 60, tel. 601 517 804, e-mail: gsfamilia.gliwice@gmail.pl
Zadanie: „Program wsparcia dla osób z problemem uzależnienia". W ramach zadania prowadzone są sesje diagnostyczno-terapeutyczne, ul. Dolnej Wsi 45a, poniedziałki, wtorki, czwartki: godz. 16.00-19.00.


Klub Abstynentów Krokus w Gliwicach
ul. Daszyńskiego 28, tel. 32 231 57 65, e-mail: kakrokusgliwice@gmail.com
Klub czynny jest od poniedziałku do piątku od godz. 15.00 do godz. 20.00. Filia Klubu przy ul. Wolności 1a w Gliwicach czynna jest we wtorki oraz czwartki od godz. 18.00 do godz. 20.00 oraz w niedziele od godz. 17.00 do godz. 19.00.
W ramach zadania prowadzone są następujące działania:

 • pomoc rehabilitacyjna i readaptacyjna dla osób uzależnionych poprzez realizację programu zdrowienia: grupa Nawroty Choroby, grupa dla osób współuzależnionych z problemami emocjonalnymi, grupa wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin, grupa DDA, grupa dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniem;
 • podejmowanie na rzecz własnych członków działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu i zapewniających integrację społeczną osób z problemem alkoholowym,
 • działalność zewnętrzna na rzecz środowiska lokalnego poprzez organizację przedsięwzięć rekreacyjno-sportowych.

2. Przeciwdziałanie narkomanii:

Fundacja Arka Noego w Gliwicach
ul. Barlickiego 3, tel. 668 630 980, e-mail: fangliwice@gmail.com
Zadanie: „Bezpieczna Przystań”. W ramach zadania prowadzone są następujące działania:

 • indywidualne spotkania terapeutyczne dla osób eksperymentujących z narkotykami;
 • indywidualne spotkania edukacyjno-terapeutyczne dla rodzin i bliskich tych osób.

Spotkania umawiane są indywidualnie pod numerem telefonu 668 630 980.


Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa”
ul. Cmentarna 18, Pławniowice, tel. 32 230 32 47, e-mail: biuro@nzozszansa.pl
Zadanie: „Program readaptacji społecznej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin”. W ramach zadania prowadzone są następujące działania:

 • grupa zapobiegania nawrotom – spotkania odbywają się w Klubie Abstynentów Krokus w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego 28;
 • grupa wsparcia – spotkania odbywają się w Klubie Abstynentów Krokus w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego 28;
 • konsultacje indywidualne - konsultacje udzielane są w Klubie Abstynentów KROKUS w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego 28;
 • treningi aktywizacji zawodowej – trening jest realizowany w siedzibie Stowarzyszenia SZANSA w Pławniowicach, ul. Cmentarna 18.

Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” w Gliwicach
ul. Św. Huberta 60, tel. 601 517 804, e-mail: gsfamilia.gliwice@gmail.pl
Zadania: „Obóz terapeutyczny” oraz „Hostel readaptacyjny”.

 

Informacje można uzyskać również w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, tel. 32 239 12 59, e-mail: zd@um.gliwice.pl

 

Programy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom:

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćWeronika Rogowska
Data wytworzenia informacji2020-09-07 10:28:04
Informację wprowadził do BIPKatarzyna Grabińska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-07 10:28:29
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja danychKatarzyna Grabińska22-04-2024 10:50:10
2Zaktualizowano linki do dokumentówKatarzyna Grabińska13-12-2023 09:56:52
3Zaktualizowano dokumentKatarzyna Grabińska13-12-2023 09:52:16
4Dodano informację o Ogólnopolskim Telefonie ZaufaniaKatarzyna Grabińska07-06-2023 14:54:06
5Zmiana statusu dokumentuKatarzyna Grabińska07-09-2020 10:28:29
6Utworzenie dokumentuKatarzyna Grabińska07-09-2020 10:28:04