Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Uchwała XXXI/956/2009

W sprawie: uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

 • Tekst projektu: Pobierz skan projektu uchwały (PDF, rozmiar 0.79 MiB ) [nowe okno] Pobierz tekst uchwały (PDF, rozmiar 0.79 MiB ) [nowe okno]
 • Tekst uchwały: Pobierz pojekt uchwały (PDF, rozmiar 160.4 MiB ) [nowe okno]
 • Plik poprawek do uchwały:
 • Kadencja: Kadencja sprzed 2010
 • Numer sesji: XXXI/2009
 • Rok: 2009
 • Wydział / jednostka przygotowująca projekt:
 • Data podjęcia uchwały: 17-12-2009
 • Data wejścia w życie uchwały: 17-12-2009
 • Data wpływu projektu uchwały do Biura Rady Miasta: 09-12-2009
 • Wnioskodawca: Prezydent Miasta
 • Stan uchwały: OBOWIĄZUJE
 • Kategoria: Architektura, urbanistyka i planowanie przestrzenne
 • Publikacja: Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 2009-12-21
 • Uwagi: Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w uchwale złożone przez mieszkańca (pismo z dnia 28.12.2009 r.). W dniu 2 marca 2010 r. złożona skarga przez mieszkańca do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lipca 2010 r. oddalający złożoną skargę.(sygn akt II SA/Gl 277/10 z 15 lipca 2010 r.)

Uchwały zmieniające uchwałę:
Uchwała XLVI/953/2023 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 20-04-2023
W sprawie: zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”

Uchwała XXXIX/813/2022 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 08-09-2022
W sprawie: zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice".


Głosowanie nad projektem uchwały Ilośc głosów
TAK18
NIE1
WSTRZYMAŁO SIĘ5
NIE GŁOSOWAŁO0
NIEOBECNYCH1
Lp Imię i nazwisko radnego Sposób głosowania
1Mieszko AdamkiewiczTAK
2Magdalena BudnyNIEOBECNY
3Leszek CuryłoTAK
4Dominik DragonTAK
5Lesław DykaczTAK
6Zdzisław GoliszewskiNIE
7Kajetan GornigTAK
8Tadeusz GrabowieckiTAK
9Zbigniew GrzybTAK
10Andrzej JarczewskiTAK
11Michał JaśniokTAK
12Marek KopałaWSTRZYMAŁ SIĘ
13Piotr KosWSTRZYMAŁ SIĘ
14Janusz ŁapińskiTAK
15Maja NasiekWSTRZYMAŁ SIĘ
16Tadeusz OlejnikTAK
17Jan PająkTAK
18Ewa PotockaWSTRZYMAŁ SIĘ
19Krzysztof ProcelTAK
20Marek PszonakTAK
21Krystyna SowaTAK
22Grażyna Walter-ŁukowiczTAK
23Jarosław WieczorekWSTRZYMAŁ SIĘ
24Urszula WięckowskaTAK
25Jan WiśniewskiTAK
Uchwały powiązane:
Uchwała LV/1161/2024 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 21-03-2024
W sprawie: aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała LIII/1123/2024 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 25-01-2024
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4 - etap I

Uchwała XLIV/899/2023 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 09-02-2023
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Fredry, obejmującego Domek Ogrodnika

Uchwała XLIV/900/2023 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 09-02-2023
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego

Uchwała XLII/868/2022 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 15-12-2022
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana - etap I

Uchwała XXXVII/773/2022 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 09-06-2022
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Uchwała XXX/621/2021 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 07-10-2021
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego na wschód od ul. Ceramików

Uchwała XXVIII/576/2021 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 15-07-2021
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Wyczółkowskiego i ul. Gaudiego

Uchwała XXVIII/577/2021 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 15-07-2021
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Pszczyńskiej i ul. Kopalnianej

Uchwała XXVI/537/2021 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 27-05-2021
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”

Uchwała XXIV/494/2021 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 25-03-2021
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Pszczyńskiej, w rejonie węzła autostradowego „Gliwice-Sośnica”.

Uchwała XXIV/495/2021 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 25-03-2021
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”.

Uchwała XX/381/2020 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 22-10-2020
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Toszeckiej i Orląt Śląskich

Uchwała XX/382/2020 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 22-10-2020
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulicy Nowy Świat i przedłużenia ulicy Kosów, z wyłączeniem fragmentu południowego

Uchwała XIII/209/2020 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 13-02-2020
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego fragment dzielnicy Wójtowa Wieś, położony po południowej stronie ulic Wójtowskiej i Dolnej Wsi.

Uchwała XLI/905/2018 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 08-11-2018
W sprawie: aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała XXXVIII/832/2018 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 14-06-2018
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „dzielnicę Stare Gliwice”.

Uchwała XXXVI/790/2018 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 22-03-2018
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków”, położoną pomiędzy ulicami Rybnicką i Knurowską oraz południową granicą miasta.

Uchwała XXXVI/791/2018 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 22-03-2018
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulicy Daszyńskiego i ulicy Kozłowskiej.

Uchwała XXX/686/2017 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 07-09-2017
W sprawie: w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Pszczyńskiej, Pocztowej i Płażyńskiego.

Uchwała XXX/687/2017 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 07-09-2017
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego pomiędzy Aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Portową i ul. Starogliwicką.

Uchwała XXIV/608/2017 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 30-03-2017
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon Osiedla Kopernika.

Uchwała XIV/358/2016 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 17-03-2016
W sprawie: w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na zachód od ulicy Bydgoskiej i ulicy Lubelskiej.

Uchwała XIV/359/2016 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 17-03-2016
W sprawie: w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na południe od ul. Kozielskiej i na wschód od ulicy Lubelskiej.

Uchwała XII/297/2015 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 17-12-2015
W sprawie: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gliwice, dla obszaru położonego w rejonie ulic Góry Chełmskiej, Kozielskiej i Okulickiego

Uchwała IX/203/2015 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 27-08-2015
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w obrębie ulic Bojkowskiej, Gwarków, Jasnej i Pszczyńskiej

Uchwała VIII/176/2015 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 23-07-2015
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na północ od ulicy Kozielskiej i na wschód od ulicy Bydgoskiej

Uchwała III/41/2015 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 22-01-2015
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, w rejonie ul. Traktorzystów

Uchwała II/17/2014 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 18-12-2014
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „osiedla Żerniki” położoną po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej

Uchwała XLVII/1039/2014 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 06-11-2014
W sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. Centralne tereny miasta

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćPrzewodniczący Rady Miasta
Data wytworzenia informacji
Informację wprowadził do BIPMARTA STRADOMSKA
Data udostępnienia informacji w BIP 24-05-2018 10:04:23
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie IRENA KIELAR 2019-04-18 16:27:06
2 Zmiany w dokumencie MARTA STRADOMSKA 2018-05-24 10:04:23
3 Zmiany w dokumencie Sylwia Gacek 2009-12-17 20:00:00
4Utworzenie dokumentu MARTA STRADOMSKA 24-05-2018 10:04:23