Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Uchwała XXVI/506/2012

W sprawie: określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice

 • Tekst projektu: Pobierz skan projektu uchwały (PDF, rozmiar 5.67 MiB ) [nowe okno] Pobierz tekst uchwały (PDF, rozmiar 5.67 MiB ) [nowe okno]
 • Tekst uchwały: Pobierz pojekt uchwały (PDF, rozmiar 4.92 MiB ) [nowe okno]
 • Plik poprawek do uchwały:
 • Tekst ujednolicony: Pobierz tekst ujednolicony (PDF, rozmiar 0.69 MiB ) [nowe okno]
 • Obwieszczenie o tekście jednolitym: Pobierz Obwieszczenie o tekście jednolitym (PDF, rozmiar 1.11 MiB ) [nowe okno]
 • Rozstrzygnięcia nadzorcze: Pobierz plik rozstrzygnięcia nadzorcze (PDF, rozmiar 0.83 MiB ) [nowe okno]
 • Kadencja: 2010-2014
 • Numer sesji: XXVI/2012
 • Rok: 2012
 • Prawo miejscowe
 • Wydział / jednostka przygotowująca projekt:
 • Data podjęcia uchwały: 25-10-2012
 • Data wejścia w życie uchwały: 01-09-2013
 • Data wpływu projektu uchwały do Biura Rady Miasta: 18-10-2012
 • Wnioskodawca: Prezydent Miasta
 • Stan uchwały: UCHYLONA
  Uchylona przez: Uchwała XVII/340/2020 z dnia 30-07-2020
 • Kategoria: Inne
 • Publikacja: Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 2012-10-31
 • Uwagi: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r. ***** Wszczęcie postępowania nadzorczego przez Wojewodę Śląskiego (pismo NPII.4131.1.599.2012 z 4.12.2012 r.) w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w części określonej w załączniku nr 2 do uchwały jako niezgodnej z art. 13b ust. 4 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).**** Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (pismo Nr NPII.4131.1.599.2012 z 6.12.2012 r.) w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w części określonej w § 1 ust. 2 uchwały w zakresie wyrazów: ", a szczegóły zostały określone w Regulaminie SPP stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały" wraz z Załącznikiem Nr 2 do uchwały, jako niezgodnej z art. 13b ust. 4 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz art. 7 Konstytucji RP. ***** Pismem z dn. 19 września 2019 r. Prokuratura Rejonowa Gliwice-Wschód złożyła skargę na uchwałę w zakresie § 3 ust. 4 w zakresie określenia warunków formalnych uprawniających do zryczałtowanej opłaty tzw. ,,Abonamentu mieszkańca", oraz § 7 ust. 1 w zakresie terminu płatności opłaty dodatkowej. W dn. 18.12.2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Prokuratury (II SA/Gl 1344/19). Prokuratura złożyła skargę kasacyjną od wyroku, która została oddalona przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w dn. 13.09.2023 r.*** Pismem z dn. 30.11.2020 r. mieszkaniec złożył skargę na uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W dn. 15 marca 2021 r. WSA postanowił o odrzuceniu skargi mieszkańca z przyczyn formalnych. *** W dn. 11.05.2021 r. mieszkaniec złożył wezwania do usunięcia stanu niezgodności z prawem, tj. uchylenia uchwały lub jej zmiany w całości.

Uchwały zmieniające uchwałę:
Uchwała XXXVIII/822/2018 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 14-06-2018
W sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/506/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach.

Uchwała XXX/681/2017 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 07-09-2017
W sprawie: o zmianie Uchwały Nr XXVI/506/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25.10.2012 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice.

Uchwała XXIII/595/2017 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 09-02-2017
W sprawie: zmiany Uchwały nr XXVI/506/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25.10.2012 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice.

Uchwała VII/133/2015 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 18-06-2015
W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/506/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice

Uchwała V/80/2015 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 26-03-2015
W sprawie: o zmianie uchwały nr XXVI/506/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25.10.2012 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice


Głosowanie nad projektem uchwały Ilośc głosów
TAK13
NIE8
WSTRZYMAŁO SIĘ4
NIE GŁOSOWAŁO0
NIEOBECNYCH0
Lp Imię i nazwisko radnego Sposób głosowania
1Magdalena BudnyTAK
2Leszek CuryłoTAK
3Dominik DragonNIE
4Zdzisław GoliszewskiNIE
5Jarosław GonciarzNIE
6Kajetan GornigTAK
7Zbigniew GrzybTAK
8Michał JaśniokTAK
9Joanna KarwetaWSTRZYMAŁ SIĘ
10Krzysztof KleczkaTAK
11Marek KopałaNIE
12Tadeusz OlejnikTAK
13Jan PająkTAK
14Ewa PotockaNIE
15Marek PszonakTAK
16Krystyna SowaTAK
17Janusz SzymanowskiNIE
18Grażyna Walter-ŁukowiczTAK
19Marek WiduchTAK
20Jarosław WieczorekNIE
21Urszula WięckowskaNIE
22Jan WiśniewskiWSTRZYMAŁ SIĘ
23Henryk WoźniakWSTRZYMAŁ SIĘ
24Zbigniew WygodaWSTRZYMAŁ SIĘ
25Jarosław WypychTAK
Uchwały powiązane:
Uchwała XVII/340/2020 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 30-07-2020
W sprawie: określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice.

Uchwała VII/131/2019 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 11-07-2019
W sprawie: obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice.

Uchwała XXXI/698/2017 Pobierz plik uchwały Przejdź do karty uchwały

Rady Miasta Gliwice z 19-10-2017
W sprawie: obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćPrzewodniczący Rady Miasta
Data wytworzenia informacji
Informację wprowadził do BIPMARTA STRADOMSKA
Data udostępnienia informacji w BIP 11-04-2024 11:54:24
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie MARTA STRADOMSKA 2024-04-11 11:54:25
2 Zmiany w dokumencie MARTA STRADOMSKA 2024-04-11 11:47:40
3 Zmiany w dokumencie MARTA STRADOMSKA 2021-05-12 13:02:26
4 Zmiany w dokumencie MARTA STRADOMSKA 2021-03-19 09:33:39
5 Zmiany w dokumencie MARTA STRADOMSKA 2020-12-11 12:46:21
6 Zmiany w dokumencie IRENA KIELAR 2020-03-19 15:56:07
7 Zmiany w dokumencie MARTA STRADOMSKA 2019-10-04 10:54:47
8 Zmiany w dokumencie MARTA STRADOMSKA 2019-10-04 10:44:34
9 Zmiany w dokumencie MARTA STRADOMSKA 2016-07-04 09:11:32
10 Zmiany w dokumencie Sylwia Gacek 2012-10-25 20:00:00
11Utworzenie dokumentu MARTA STRADOMSKA 11-04-2024 11:54:24