Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Zapytanie 1194

Dotyczy: konsultacje w temacie zagospodarowania terenu na działkach nr 1528, 1529, 1537 - teren obok Radiostacji Gliwickiej

Tekst interpelacji/zapytania: Pobierz plik interpelacji/zapytania

Tekst odpowiedzi: Pobierz plik odpowiedzi (PDF, rozmiar 105 KiB ) [nowe okno]

Kategoria: gospodarka nieruchomościami