Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Zapytanie 1799

Dotyczy: duży spadek przyrostu naturalnego w latach 2016 - 2021 (dane z Raportu o Stanie Miasta Gliwice za rok 2021) - (Tabela nr 9)

Tekst interpelacji/zapytania: Pobierz plik interpelacji/zapytania

Tekst odpowiedzi: Pobierz plik odpowiedzi (PDF, rozmiar 184 KiB ) [nowe okno]

Kategoria: inne