Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Zapytanie 2169

Dotyczy: wycinka drzew z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. R. Luksemburg 1 - 23 (2) - udziały miasta

Tekst interpelacji/zapytania: Pobierz plik interpelacji/zapytania

Tekst odpowiedzi: Pobierz plik odpowiedzi (PDF, rozmiar 145 KiB ) [nowe okno]

Kategoria: gospodarka mieszkaniowa