Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Zapytanie 2904

Dotyczy: pustostan przy ul. Żeromskiego 21-29 (dz. nr 1271/1 i 1278/1) - cd.

Tekst interpelacji/zapytania: Pobierz plik interpelacji/zapytania

Tekst odpowiedzi: Pobierz plik odpowiedzi (PDF, rozmiar 88 KiB ) [nowe okno]

Kategoria: gospodarka nieruchomościami