Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Zapytanie 446

Dotyczy: zalewanie działek nr 288 i 245 onr. Kuźnica - przeciwdziałanie

Tekst interpelacji/zapytania: Pobierz plik interpelacji/zapytania

Tekst odpowiedzi: Pobierz plik odpowiedzi (PDF, rozmiar 92 KiB ) [nowe okno]

Kategoria: gospodarka wodno-ściekowa (kanalizacja)